Пројектовање система за заштиту од пожара

ID: 1373
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: .
извођачи: Аранђеловић Д. Иван, Генић Б. Србислав, Ивошевић М. Милош
контакт особа: .
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: писмени
катедра: Катедре

извођења

циљ

Упознавање студената са противпожарним анализама, прописима о превентивној заштити од пожара, пожарним карактеристикама индустријских и грађевинских објеката, уређајима и средствима за гашење пожара и инсталације за одвођење дима

исход

Студенати ће савладати основе противпожарних анализа, прописе о превентивној заштити од пожара, пожарне карактеристике индустријских и грађевинских објеката, уређаје и средства за гашење пожара и инсталације за одвођење дима

садржај теоријске наставе

1 Преглед техничких прописа из области заштите од пожара 2 Пожарне карактеристике индустријских и грађевинских објеката 3 Уређаји и средства за гашење пожара 4 Стабилни и покретни системи за гашење пожара 5 Инсталације за одвођење дима и топлоте

садржај практичне наставе

1 Аудиторне вежбе 2 Израчунавање пожарних карактеристика индустријских и грађевинских објеката 3 Процена пожарних ризика 4 Израда пројекта инсталација за гашење пожара 5 Израда пројекта инсталације за одвођење дима и топлоте

услов похађања

-

ресурси

-

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 10
разрада и примери (рекапитулација): 8

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 1
лабораторијске вежбе: 2
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 15
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 3
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Ерић М., Противпожарна и превентивно техничка заштита, Јел & Мил, Чачак, 2003.;