Милош М. Ивошевић

др Милош М. Ивошевић , доцент
Катедра за процесну технику
Кабинет:
Мејл адреса: mivosevic@mas.bg.ac.rs
Телефон:

Термини за пријем студената

Понедељак 13h

Предмети

Анализа и управљање ризицима у процесним индустријама
Виши курс из дифузионих операција и апарата
Виши курс из топлотних операција и апарата
Дифузионе операције и апарати
Завршни предмет - Апарати и машине у процесним индустријама
Завршни предмет - Конструисање процесне опреме
Завршни предмет - Основи инжењерства ризика и заштите од пожара
Завршни предмет - Процеси и опрема у заштити животне средине
Завршни предмет - Увод у процесно инжењерство и заштиту животне средине
Завршни предмет - Цевоводи и арматура
Посебна поглавља из супресије индустријских ризика, пожара и експлозије
Пројектовање система за заштиту од пожара
Топлотне операције и апарати

Истраживачка област

Процесно инжењерство Топлотне операције и апарати Дифузионе операције и апарати Процесни феномени Оптимизација процесна Енергетска ефикасност Мерење перформанси процесне опреме

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, Бечелор инжењер машинства, 2011 Машински факултет Универзитета у Београду, Мастер инжењер машинства, 2013 Машински факултет Универзитета у Београду, Доктор наука, 2020

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Jacimović Nikola, Ivancić Zdravko, Ivošević Miloš (2021). Finite element analysis of 90 degree pipe elbow sustained stress indices, International Journal of Pressure Vessels and Piping, 192.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0308-0161, 10.1016/j.ijpvp.2021.104401, M22.

Ivošević Miloš, Petrović Andrija, Jaćimović Branislav M., Genić Srbislav (2019). Thermal performances and their impact on design of bayonet-tube heat exchangers - single phase plug flow, Heat and Mass Transfer, 55(9), 2391-2407.
Springer, New York, ISSN: 0947-7411, 10.1007/s00231-019-02568-3, M22.

Genić Srbislav, Jaćimović Branislav M., Milovančević Uroš, Ivošević Miloš, Otović Milena, Antić Milan I. (2018). Thermal performances of a "black box" heat exchanger in district heating system, Heat and Mass Transfer, 54(3), 867-873.
Springer, New York, ISSN: 0947-7411, 10.1007/s00231-017-2182-5, M22.

Jacimović Nikola, Ivošević Miloš (2021). Shortcut Method for "L" and "Z" Pipe Bend Sizing, Journal of Pressure Vessel Technology-Transactions of The Asme, 143(3).
ASME, New York, ISSN: 0094-9930, 10.1115/1.4049660, M23.

Jacimović Nikola, Ivancić Zdravko, Stamenić Mirjana, Ivošević Miloš (2021). Stress intensification factor, sustained stress index and flexibility factor analysis of large D/T elbows, Proceedings of The Institution of Mechanical Engineers Part C-Journal of Mechanical Engineering Scie, 235(9), 1619-1632.
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 0954-4062, 10.1177/0954406220947125, M23.

Jacimović Nikola, Ivošević Miloš (2020). Shortcut Method for Pipe Expansion Loop Sizing, Journal of Pressure Vessel Technology-Transactions of The Asme, 142(4).
ASME, New York, ISSN: 0094-9930, 10.1115/1.4046710, M23.

Радови са конференција

Gajić Branislav, Milovančević Uroš, Ivošević Miloš, Otović Milena, Marković Saša (2021). Koralacije za određivanje nominalnog pritiska u funkciji od temperature i pritiska za prirubnice od ugljeničnog čelika, Zbornik 34. Kongresa Procesing.
Beograd: SMEITS, M33.

Genić Srbislav, Jaćimović Branislav, Budimir Nikola, Jarić Marko, Ivošević Miloš, Stamenić Mirjana (2015). Poboljšanje rada sistema procesnog i skladišnog grejanja u fabrici za proizvodnju margarina, 28. Međunarodni kongres o procesnoj industriji Procesing 15.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, ISBN: 978-86-81505-77-9, M63.

Tanasić Nikola, Ivošević Miloš, Simonović Tomislav (2021). Optimisation of waste heat recovery system in paper machine dryer section, Proceedings of The 2021 6th International Symposium on Environment - Friendly Energies and Applicati.
IEEE, New York, 10.1109/EFEA49713.2021.9406269.

Ivošević Miloš, Gajić Branislav, Stanković Vladislav, Antić Milan, Jaćimović Nikola, Mihailović Miloš (2021). Корелисање максималних сила и момената на прикЉучцима опреме под притиском дефинисаним у AS 1210 за прикЉучке са прирубницама нормираним у АSME B16.5 и АSME B16.47, ZBORNIK RADOVA pisanih za 34. Međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING ′21.
ISBN: 978-86-85535-08-6.