Посебна поглавља из супресије индустријских ризика, пожара и експлозије

ID: 3695
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: .
извођачи: Аранђеловић Д. Иван, Генић Б. Србислав
контакт особа: .
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Специфични случајеви: * анализа ризика у индустријским и другим постројењима * противпожарних анализа * прописа о превентивној заштити од пожара * пожарних карактеристика индустријских и грађевинских објеката * уређаја и средстава за гашење пожара * инсталација за одвођење дима * ризика од експлозија

исход

Студенати ће савладати специфичне случајеве анализа ритика код индустријских и других постројења, противпожарних анализа, прописе о превентивној заштити од пожара, пожарне карактеристике индустријских и грађевинских објеката, уређаје и средства за гашење пожара и инсталације за одвођење дима, као и ризика од експлозија

садржај теоријске наставе

Анализе ризика у индустријским и другим постројењима Преглед техничких прописа из области заштите од пожара Пожарне карактеристике индустријских и грађевинских објеката Уређаји и средства за гашење пожара Стабилни и покретни системи за гашење пожара Инсталације за одвођење дима и топлоте

садржај практичне наставе

-

услов похађања

-

ресурси

-

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 70
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Ерић М., Противпожарна и превентивно техничка заштита, Јел & Мил, Чачак, 2003.; Towler G., Sinnott R. K., Chemical Engineering Design, Elsevier, 2008.;