Иван Д. Аранђеловић

др Иван Д. Аранђеловић, редовни професор
катедра за математику
кабинет: 441
мејл адреса: iarandjelovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 333; директан 3302-333

термини за пријем студената

понедељак 13 -14; петак 13 -14

предмети

истраживачка област

Нелинеарна функционална анализа, Реална анализа

образовање, стручна спрема

дипломирани математичар, Математички факултету - Београд, 1990; магистрира математичких наука, Математички факултет, Београд, 1993; доктор математичких наука, Математички факултет, Београд, 1999.

публикације, признања, награде

аутор или коаутор 115 научних и 25 стручних радова; аутор или коаутор седам уџбеника и четири збирке задатака; Захвалница Савеза студената Машинског факултета 1994. и 2004 године; специјална плакета Машинског факултета 2002. године

чланства у научним и стручним организацијама

Друштво математичара Србије