Србислав Б. Генић

др Србислав Б. Генић, редовни професор
Катедра за процесну технику
Кабинет: 013
Мејл адреса: sgenic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 360; директан 3302-360

Лична веб презентација

http://pt.mas.bg.ac.rs/srbislav_genic.html

Термини за пријем студената

среда 13:00

Предмети

Анализа и управљање ризицима у процесним индустријама
Виши курс из дифузионих операција и апарата
Виши курс из топлотних операција и апарата
Дифузионе операције и апарати
Економске анализе у процесном инжењерству
Завршни предмет - Апарати и машине у процесним индустријама
Завршни предмет - Конструисање процесне опреме
Завршни предмет - Основи инжењерства ризика и заштите од пожара
Завршни предмет - Процеси и опрема у заштити животне средине
Завршни предмет - Увод у процесно инжењерство и заштиту животне средине
Завршни предмет - Цевоводи и арматура
Основи инжењерства ризика и заштите од пожара
Посебна поглавља из супресије индустријских ризика, пожара и експлозије
Принципи моделирања у процесној техници
Пројектовање система за заштиту од пожара
Топлотне операције и апарати

Истраживачка област

процесна техника

Образовање, стручна спрема

1989 - Дипломирао на Машинском Факултету у Београду 1993 - Положен стручни испит за самосталног пројектанта (Привредна Комора Србије) 1994 - Магистрирао на Машинском Факултету у Београду 1995 - Специјалиста заваривања према SRPS C.T3.072 (Завод за заваривање Београд) 2003 - Докторирао на Машинском Факултету у Београду 2003 - Лиценца 330, 332, 381, 430 - Ижењерска комора Србије 2005 - Стручни испит из области противпожарне заштите (МУП Републике Србије, Управа противпожарне полиције) 2005 - AQUIT Сертификовани експерт – VB.Net (AQUIT Project, Steinbeis University Berlin Certificate) 2005 - Анализа напрезања и флексибилности цевовода коришћењем Програмског пакета CAESAR II – курс А (Машиснки факултет Београд и COADE) 2005 - Усавршавање универзитетских наставника – базични програм (Филозофски факултет Београд) 2009 - Акциденати и моделирање последица (ESPRIT Project, Steinbeis University Berlin Certificate) 2011 - Судски вештак именован од Министарства правде Србије 2012 - Pipe Stress and Flexibility Analysis Using Caesar II Software, (Numikon Ltd) 2016 - Лиценца А за израду главног пројекта заштите од пожара (Сектор за ванредне ситуације МУП-а Србије) 2018 - Лиценце Б1, Б4 и Б6 за пројектанта и извођача радова за посебне системе заштите од пожара (Сектор за ванредне ситуације МУП-а Србије)

Публикације, признања, награде

42 чланка у SCI часописима преко 100 чланака у часописима и предавања на симпозијумима у земљи и иностранству 8 универзитетских уџбеника (један објављен у Румунији) Награда привредне коморе Београда 2014.

Чланства у научним и стручним организацијама

Инжењерска комора Србије Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС)

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Jaćimović Branislav M., Genić Srbislav, Jacimović Nikola (2020). Application of modified Kalina cycle in biomass chp plants, International Journal of Energy Research, 44(11), 8754-8768.
Wiley, Hoboken, ISSN: 0363-907X, 10.1002/er.5570, M21a.

Petrović Andrija, Jovanović Miloš Z., Genić Srbislav, Bugarić Uglješa, Delibasić Boris (2018). Evaluating performances of 1-D models to predict variable area supersonic gas ejector performances, Energy, 163, 270-289.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0360-5442, 10.1016/j.energy.2018.08.115, M21a.

Genić Srbislav, Jaćimović Branislav M., Petrović Andrija (2018). A novel method for combined entropy generation and economic optimization of counter-current and co-current heat exchangers, Applied Thermal Engineering, 136, 327-334.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1359-4311, 10.1016/j.applthermaleng.2018.03.026, M21a.

Jacimović Nikola, Genić Srbislav, Jaćimović Branislav M. (2015). Novel method for validation of experimental data for direct contact condensers with zero vapor outflow, Applied Thermal Engineering, 91, 1134-1140.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1359-4311, 10.1016/j.applthermaleng.2015.08.052, M21a.

Jaćimović Branislav M., Genić Srbislav, Budimir Nikola, Jarić Marko (2014). Techno-economic optimization of plant for raw ethanol production based on experimental data, International Journal of Heat and Mass Transfer, 79, 639-646.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0017-9310, 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2014.07.085, M21a.

Genić Srbislav, Jaćimović Branislav M., Jarić Marko, Budimir Nikola (2013). Analysis of fouling factor in district heating heat exchangers with parallel helical tube coils, International Journal of Heat and Mass Transfer, 57(1), 9-15.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0017-9310, 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2012.09.060, M21a.

Genić Srbislav, Jaćimović Branislav M., Genić Vojislav (2012). Economic optimization of pipe diameter for complete turbulence, Energy and Buildings, 45, 335-338.
Elsevier Science Sa, Lausanne, ISSN: 0378-7788, 10.1016/j.enbuild.2011.10.054, M21a.

Genić Srbislav, Jaćimović Branislav M., Jarić Marko, Budimir Nikola, Dobrnjac Mirko M. (2012). Research on the shell-side thermal performances of heat exchangers with helical tube coils, International Journal of Heat and Mass Transfer, 55(15-16), 4295-4300.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0017-9310, 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2012.03.074, M21a.

Genić Srbislav, Jaćimović Branislav M., Mandić Dragan, Petrović Dragan (2012). Experimental determination of fouling factor on plate heat exchangers in district heating system, Energy and Buildings, 50, 204-211.
Elsevier Science Sa, Lausanne, ISSN: 0378-7788, 10.1016/j.enbuild.2012.03.039, M21a.

Genić Srbislav, Jaćimović Branislav M., Vladić Ljubiša (2008). Heat transfer rate of direct-contact condensation on baffle trays, International Journal of Heat and Mass Transfer, 51(25-26), 5772-5776.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0017-9310, 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2008.05.017, M21a.

Genić Srbislav, Jaćimović Branislav M., Janjić Bojan (2007). Experimental research of highly viscous fluid cooling in cross-flow to a tube bundle, International Journal of Heat and Mass Transfer, 50(7-8), 1288-1294.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0017-9310, 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2006.09.004, M21a.

Genić Srbislav (2006). Direct-contact condensation heat transfer on downcommerless trays for steam-water system, International Journal of Heat and Mass Transfer, 49(7-8), 1225-1230.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0017-9310, 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2005.10.003, M21a.

Mihailović Miloš, Milovančević Uroš, Genić Srbislav, Jaćimović Branislav M., Otović Milena, Kolendić Petar (2020). Air side heat transfer coefficient in plate finned tube heat exchangers, Experimental Heat Transfer, 33(4), 388-399.
Taylor & Francis Inc, Philadelphia, ISSN: 0891-6152, 10.1080/08916152.2019.1656298, M21.

Jacimović Nikola, Genić Srbislav, Jaćimović Branislav M. (2019). Sizing of Packed Deaeration Columns, Chemical Engineering & Technology, 42(12), 2709-2716.
Wiley-V C H Verlag Gmbh, Weinheim, ISSN: 0930-7516, 10.1002/ceat.201800642, M21.

Jaćimović Branislav M., Genić Srbislav, Stamenić Mirjana (2019). Reconsideration of enthalpy and entropy data and correlations for ammonia-water mixture up to 100 bar AND 535 degrees C, International Journal of Refrigeration-Revue Internationale Du Froid, 100, 83-92.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0140-7007, 10.1016/j.ijrefrig.2019.01.004, M21.

Marković Sasa, Jaćimović Branislav M., Genić Srbislav, Mihailović Miloš, Milovančević Uroš, Otović Milena (2019). Air side pressure drop in plate finned tube heat exchangers, International Journal of Refrigeration-Revue Internationale Du Froid, 99, 24-36.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0140-7007, 10.1016/j.ijrefrig.2018.11.038, M21.

Jaćimović Branislav M., Genić Srbislav (2018). Reconsideration of T-P-x-y data and correlations for ammonia water mixture for pressures up to 100 bar, Fluid Phase Equilibria, 463, 62-68.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 0378-3812, 10.1016/j.fluid.2018.02.007, M21.

Radanov Branka B., Genić Srbislav, Jaćimović Branislav M. (2016). Heat Transfer Coefficient for Condensation of Steam on Freely Formed Falling Liquid Jets, Aiche Journal, 62(7), 2579-2584.
Wiley, Hoboken, ISSN: 0001-1541, 10.1002/aic.15233, M21.

Jaćimović Branislav M., Genić Srbislav, Jacimović Nikola B. (2012). Reboiler Separation Efficiencies for Binary Systems, Industrial & Engineering Chemistry Research, 51(16), 5793-5804.
Amer Chemical Soc, Washington, ISSN: 0888-5885, 10.1021/ie202193m, M21.

Jaćimović Branislav M., Genić Srbislav (2011). Tray Efficiency versus Stripping Factor, Industrial & Engineering Chemistry Research, 50(12), 7445-7451.
Amer Chemical Soc, Washington, ISSN: 0888-5885, 10.1021/ie101052f, M21.

Jaćimović Branislav M., Genić Srbislav (2011). Normalized Efficiency for Stagewise Operations, Industrial & Engineering Chemistry Research, 50(12), 7437-7444.
Amer Chemical Soc, Washington, ISSN: 0888-5885, 10.1021/ie2001583, M21.

Jaćimović Branislav M., Genić Srbislav, Đorđević Dimitrije R., Budimir Nikola, Jarić Marko (2011). Estimation of the number of trays for natural gas triethylene glycol dehydration column, Chemical Engineering Research & Design, 89(6A), 561-572.
Elsevier, Amsterdam, ISSN: 0263-8762, 10.1016/j.cherd.2010.08.012, M21.

Jaćimović Branislav M., Genić Srbislav, Latinović Boris R. (2006). Research on the air pressure drop in plate finned tube heat exchangers, International Journal of Refrigeration-Revue Internationale Du Froid, 29(7), 1138-1143.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0140-7007, 10.1016/j.ijrefrig.2006.02.003, M21.

Milanović P, Jaćimović Branislav M., Genić Srbislav (2004). The influence of heat exchanger performances on the design of indirect geothermal heating system, Energy and Buildings, 36(1), 9-14.
Elsevier Science Sa, Lausanne, ISSN: 0378-7788, 10.1016/S0378-7788(03)00036-7, M21.

Ivošević Miloš, Petrović Andrija, Jaćimović Branislav M., Genić Srbislav (2019). Thermal performances and their impact on design of bayonet-tube heat exchangers - single phase plug flow, Heat and Mass Transfer, 55(9), 2391-2407.
Springer, New York, ISSN: 0947-7411, 10.1007/s00231-019-02568-3, M22.

Milovančević Uroš, Jaćimović Branislav M., Genić Srbislav, El-Sagier Faraj, Otović Milena, Stevanović Snežana M. (2019). Thermoeconomic analysis of spiral heat exchanger with constant wall temperature, Thermal Science, 23(1), 401-410.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI170605150M, M22.

Otović Milena, Mihailović Miloš, Genić Srbislav, Jaćimović Branislav M., Milovančević Uroš, Marković Sasa (2018). Reconsideration of data and correlations for plate finned-tube heat exchangers, Heat and Mass Transfer, 54(10), 2987-2994.
Springer, New York, ISSN: 0947-7411, 10.1007/s00231-018-2328-0, M22.

Jaćimović Branislav M., Genić Srbislav, Lelea Dorin (2018). Calculation of the Heat Transfer Coefficient for Laminar Flow in Pipes in Practical Engineering Applications, Heat Transfer Engineering, 39(20), 1794-1800.
Taylor & Francis Inc, Philadelphia, ISSN: 0145-7632, 10.1080/01457632.2017.1388949, M22.

Genić Srbislav, Jaćimović Branislav M., Milovančević Uroš, Ivošević Miloš, Otović Milena, Antić Milan I. (2018). Thermal performances of a "black box" heat exchanger in district heating system, Heat and Mass Transfer, 54(3), 867-873.
Springer, New York, ISSN: 0947-7411, 10.1007/s00231-017-2182-5, M22.

Jaćimović Branislav M., Genić Srbislav, Budimir Nikola, Jarić Marko (2017). Techno-economic evaluation of residue exhaustion in batch rectification ethanol production plant, Thermal Science, 21(6), 2971-2980.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI160601267J, M22.

Jaćimović Branislav M., Genić Srbislav (2008). Tray-to-tray method for estimation of the number of trays in gas-liquid columns in case of intensive entrainment, Chemical Engineering Research & Design, 86(5A), 427-434.
Inst Chemical Engineers, Rugby, ISSN: 0263-8762, 10.1016/j.cherd.2007.12.006, M22.

Jaćimović Branislav M., Genić Srbislav (2007). Number of trays in gas-liquid columns in case of intensive entrainment: Broadening of the Kremser equation, Chemical Engineering Research & Design, 85(A12), 1662-1669.
Elsevier, Amsterdam, ISSN: 0263-8762, 10.1016/S0263-8762(07)73210-0, M22.

Genić Srbislav, Jaćimović Branislav M., Latinović Boris R. (2006). Research on air pressure drop in helically-finned tube heat exchangers, Applied Thermal Engineering, 26(5-6), 478-485.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1359-4311, 10.1016/j.applthermaleng.2005.07.017, M22.

Jaćimović Branislav M., Živković Branislav, Genić Srbislav, Zekonja P (1998). Supply water temperature regulation problems in district heating network with both direct and indirect connection, Energy and Buildings, 28(3), 317-322.
Elsevier Science Sa, Lausanne, ISSN: 0378-7788, 10.1016/S0378-7788(98)00008-5, M22.

Kolendić Petar, Genić Srbislav, Jaćimović Branislav M., Ćuprić Nenad Lj., Jakimov Sasa M., Radanov Branka B. (2015). Modeling of the working cycle of the pressure-powered pump, Thermal Science, 19(3), 1051-1058.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI131223021G, M23.

Budimir Nikola, Jarić Marko, Jaćimović Branislav M., Genić Srbislav, Jaćimović Nikola B. (2011). Rectified ethanol production cost analysis, Thermal Science, 15(2), 281-292.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI100914022B, M23.

Đorđević Dimitrije R., Jaćimović Branislav M., Genić Srbislav, Aranđelović Ivan, Kolendić Petar, Rajić Radenko S. (2011). A Simple Method for Simulation of Stationary and Non-stationary Operation of Trayed Distillation Column, Revista De Chimie, 62(3), 328-334.
Chiminform Data S A, Bucharest, ISSN: 0034-7752, M23.

Milanović P, Jaćimović Branislav M., Genić Srbislav (2006). Experimental measurement of fouling resistance in the heat exchanger of a geothermal heating system, Geothermics, 35(1), 79-86.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0375-6505, 10.1016/j.geothermics.2005.11.003, M23.

Jaćimović Branislav M., Genić Srbislav (2000). Froth porosity and clear liquid height in trayed columns, Chemical Engineering & Technology, 23(2), 171-176.
Wiley-V C H Verlag Gmbh, Weinheim, ISSN: 0930-7516, M23.

Jaćimović Branislav M., Genić Srbislav, Jacimović Nikola (2022). Influence of Flue Gas Pattern Flow in Boiler Radiant Section on Heat Transfer, Journal of Thermal Science and Engineering Applications, 14(2).
ASME, New York, ISSN: 1948-5085, 10.1115/1.4051369, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Genić Srbislav, Aranđelović Ivan, Kolendić Petar, Jarić Marko, Budimir Nikola, Genić Vojislav (2011). Pregled eksplicitnih aproksimacija Kolbrukove jednačine za koeficijent trenja, FME Transactions, 39(2), 67-71.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M51.

Genić Srbislav, Jaćimović Branislav M., Budimir Nikola, Jarić Marko (2009). Garancijska ispitivanja toplotnih performansi i pada pritiska razmejivača toplote, Termotehnika, 35(1), 81-86.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd i Društvo termičara Srbije, Beograd, ISSN: 0350-218X, M51.

Genić Srbislav, Jaćimović Branislav M., Trifković Zoran, Martić Igor (2012). Istorijski razvoj Darsi-Vaisbahove jednačine za otpor strujanju fluida kroz cevovode, Procesna tehnika, 24(2).
Beograd : SMEITS, ISSN: 2217-2319, M53.

Радови са конференција

Otović Milena, Genić Srbislav, Milovančević Uroš, Černicin Vladimir, Otović Srđan, Stevanović Snežana M. (2020). TESTING OF AIR HEATERS WITH PLATE FINNED TUBES WITH SPRAY COOLING, Zbornik 50. Međunarodnog kongresa o KGH.
Beograd: SMEITS, ISBN: 978-86-81505-99-1, M33.

Otović Milena, Milovančević Uroš, Genić Srbislav, Mitrović Nenad, Černicin Vladimir, Otović Srđan, Antić Milan I. (2020). TESTING OF THE INFLUENCE OF THE SPRAY COOLING SYSTEM ON THE AIR COOLER EFFICIENCY, Zbornik 51. Međunarodnog kongresa o KGH.
Beograd: SMEITS, ISBN: 978-86-85535-07-9, 10.24094/kghk.020.51.1.11, M33.

Milovančević Uroš, Genić Srbislav, Otović Milena, Stevanović Snežana M. (2016). PERFORMANCES INVESTIGATION OF FINNED TUBE AIR COOLER, Zbornik 47. Međunarodnog kongresa o KGH.
Beograd: SMEITS, ISBN: 978-86-81505-82-3, M33.

Gajić Branislav, Marković Saša, Genić Srbislav (2022). CO2 EMISSION REDUCTION BY USING CORN AS A RAW MATERIAL IN REFINED ALCOHOL PRODUCTION, Programme & Book of Abstracts of IEEP 2022.
M63.

Genić Srbislav, Jaćimović Branislav, Stanković Vladislav, Gajić Branislav (2022). Значајно повећање индекса трошкова процесних постројења и опреме током 2021., Zbornik radova 35. Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji, Procesing 2022.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-85535-12-3, M63.

Genić Srbislav, Jaćimović Branislav, Budimir Nikola, Jarić Marko, Ivošević Miloš, Stamenić Mirjana (2015). Poboljšanje rada sistema procesnog i skladišnog grejanja u fabrici za proizvodnju margarina, 28. Međunarodni kongres o procesnoj industriji Procesing 15.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, ISBN: 978-86-81505-77-9, M63.

Stamenić Mirjana, Jaćimović Branislav M., Genić Srbislav, Jankes Goran, Simonović Tomislav, Tanasić Nikola (2014). Results of Experimental Research on Parameters that Determine Stable Operating Limits of Ceramic Burner with Packed Bed of Uniform Spheres for Combustion of Low Calorific Gaseous Fuels, 3rd International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications, EFEA 2014.
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 10.1109/EFEA.2014.7059975.

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године

Перформансе ваздушних хладњака са распршивањем воде, Милена Отовић, 2022.

Процесне перформансе суперсоничног гасног ејектора са конвергентно-дивергентном млазницом променљивог попречног пресека, Андрија Петровић, 2020.

Топлотне перформансе и пад притиска код цевног размењивача топлоте са завојним ребрима и троугластим распоредом цеви, Милош Михаиловић, 2020.

Процесне перформансе колоне са испуном при вакуумској дегазацији воде, Милош Ивошевић, 2020.

Утицај кондензације влаге на перформансе хладњака ваздуха са оребреним цевима, Урош Милованчевић, 2016.

Истраживања параметара транспорта топлоте код оребрених хладњака и загрејача, Петар Колендић, 2015.

Процесни феномени при дегазацији воде у контактним кондезаторима са насутом испуном, Никола јаћимовић, 2015.