Примењена мехатроника

ID: 1510
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Вег А. Емил
извођачи: Вег А. Емил
контакт особа: Вег А. Емил
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за теорију механизама и машина

извођења

циљ

Циљ предмета је да студент овада знањем потребним за решавање мехатроничкког проблема. Односно да развије способност да за класични механички проблем осмисли мехатроничко решење. Одабир сензора за мехатроничко решење. Тај избор мора да задовољи задате критеријуме: принцип рада (отички, ултразвучни, магнетни…), димензионо да се уклопи у целокупно решење, слање сигнала (напонски/струјни, комуникација). Одабир погона: електромотор (теслин мотор, мотори на једносмерну струју, серво мотори…); пнеуматски цилиндар/мотор; хидраулички цилиндар/мотор. И на крају избор управљачког органа: PC, PLC , микроконтролер.

исход

Да студент сам идејно осмисли решење мехатроничког система. Да изабере одговарајући погон, сензоре и на крају управљање.

садржај теоријске наставе

Пројектовање у мехатроници; Идејно решење мехатроничког решења, Наука о теорији машина и механизама. Класификација механизама, Мерења у мехатроници 1; Механизми и манипулатори; Аналогни и дигитални сензори, Мерења у мехатроници 2; Актуатори у мехатроници; Линеарни и обртни актуатори, Детекција стања (0,1),Концепти управљања у Мехатроници; Структура процесорског система, Програмирање система; Програмски алати на располагању,Програмирање улазних портова, Програмирање излазних портова

садржај практичне наставе

Лабораторијске вежбе; Приказ типичних мехатроничких решења; Декомпозиција мехатроничког решења; Анализа елемената, функција и сигнала сензорског блока, Елементарни механизми; Примери различитих конфигурација механизама за извођење одређених профила кретања, Сензори 1; Сензори 2; Разрада идеје за решење корисничког нумеричко-графичког приказа резултата, Актуатори; Електромоторни погон управљан фреквентним регулатором; Рад са PC-платформом, Рад са PIC-платформом;

услов похађања

Одслушан предмет Мехатроника.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 30
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 15
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Мали речник мехатронике, А. Вег, Г. Шиниковић, Е. Вег, М. Регодић; година издања 2022;