Катедра за теорију механизама и машина

Катедра за Теорију махенизама и машина је матична катедра за предмете техничко цртање са нацртном геометријом и Пројектовање механизама. Центар за механику машина је у оквиру катедре за Теорију механизама и машина.

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ

основне академске студије — ИТМ

Лабораторије, радионице, учионице

Лабораторија за пројектовање механизама
Руководилац лабораторије: проф. др Бранислав Попконстантиновић

Лабораторија за динамику машина
Руководилац лабораторије: доц. др Горан Шиниковић

Лабораторија за инжењерску графику
Руководилац лабораторије: проф. др Драган Петровић

Лабораторија за пројектовање и аутоматизацију прехрамбене опреме
Руководилац лабораторије: проф. др Љубомир Миладиновић

Лабораторија за мехатронику
Руководилац лабораторије: проф. др Александар Вег

Лабораторија за прехрамбене технологије
Руководилац лабораторије: доц. др Зорана Јели