Александра Д. Драгичевић

дипл. маш. инж. Александра Д. Драгичевић, асистент
Катедра за теорију механизама и машина
Кабинет: 109 а
Мејл адреса: ajoksimovic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 258; директан 3302-258

Лична веб презентација

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-2377-0115

Термини за пријем студената

Понедељак и четвртак у термину од 10-14h

Предмети

Истраживачка област

- Теорија механизама и машина/ Инжењерска графика/ Нацртна геометрија - 3Д штампа и генеративни дизајн

Образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факултет, инжењер машинства (BSc), 2014. Универзитет у Београду - Машински факултет, мастер инжењер машинства (MSc), 2017.

Публикације, признања, награде

2016 године: Награда „Професор Тодор Пантелић“ од стране Машинског факултета Универзитета у Београду и Фонда за развој теорије машина и механизама за најбоље урађен мастер рад у 2016 години. 2017 године: Награда „Професор Тодор Пантелић“ од стране Машинског факултета Универзитета у Београду и Фонда за развој теорије машина и механизама за ангажовање у настави на предметима „Инжењерска графика“ и „Мехатроника“.

Чланства у научним и стручним организацијама

- Од 2017 године члан SUGIG-а (Српско удружење за геометрију и графику); - Од 2019 године члан организационог одбора Међународне конференције CNNTech „International Conference of Experimental and Numerical Investigations and NewTechnologies“; - Од 2019 године члан организационог одбора Међународне конференције Монгеометрија; - Од 2019 године члан удружења „Центар за пословне тренинге“ и „Scied Technologies“ - Од 2021 године део тима "Центар за оптичка мерења и брзи развој производа"

Библиографија

Радови у часописима ван SCI листе

Joksimović Aleksandra, Veg Emil, Simonović Vojislav, Regodić Mladen, Šiniković Goran, Gubeljak Nenad (2019). Implementacija pristupa obrnute učionice u kursu 3D modeliranja, FME Transactions, 47(2), 310-315.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1902310J, M24.

Veg Emil, Regodić Mladen, Joksimović Aleksandra, Gubeljak Nenad (2017). Razvoj 3D modela stuba dalekovoda za analizu u softverskom paketu ANSYS, FME Transactions, 45(2), 232-235.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1702232V, M24.

Medojević Ivana, Marković Dragan, Simonović Vojislav, Joksimović Aleksandra, Šakota-Rosić Jovana (2019). Konvolucijske neuronske mreže - primena u preciznoj poljoprivredi, Poljoprivredna tehnika, 44(1), 1-9.
Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd, ISSN: 0554-5587, 10.5937/PoljTeh1901001M, M52.

Marković Dragan, Simonović Vojislav, Tasić Nevena, Medojević Ivana, Joksimović Aleksandra (2018). Međusobni uticaj različitih parametara pri monitoringu prinosa, Poljoprivredna tehnika, 43(4), 1-7.
Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd, ISSN: 0554-5587, 10.5937/PoljTeh1804001M, M52.

Joksimović Aleksandra, Marković Dragan, Simonović Vojislav, Medojević Ivana (2018). Značaj prostornog rasporeda u proizvodnom procesu, Poljoprivredna tehnika, 43(4), 13-18.
Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd, ISSN: 0554-5587, 10.5937/PoljTeh1804013J, M52.

Simonović Vojislav, Delić S., Tasić M., Tasić N., Pešić P., Joksimović Aleksandra, Cvetković Ivana (2018). Research correlation vegetation index of corn with speed of movement sensor and elevation of field, Machine Design, 10(3), 123-128.
Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, ISSN: 1821-1259, 10.24867/MD.10.2018.3.123-128, M52.

Радови са конференција

Medojević Ivana, Marković Dragan, Simonović Vojislav, Ilić Jelena, Joksimović Aleksandra, Veg Emil (2020). Imаge Segmentation Of Agricultural Products Using Statistical Indicators, Proceedings Industry 4.0. V International Scientific Conference - Winter Session, 2, 155-160.
SCIENTIFIC-TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING “INDUSTRY 4.0“, ISSN: 2535-0153, M33.

Simonović Vojislav, Marković Dragan, Medojević Ivana, Joksimović Aleksandra, Tasić Nevena (2019). Flight Altitude Of Uas And Overlap Of Images By Multispectral Camera Optimization For Crop Scouting, The Fourth International Symposium on Agricultural Engineering ISAE-2019.
University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Department for Agricultural Engineering, Belgrade, Serbia, ISBN: 978-86-7834-342-1, M33.

Tasić Nevena, Marković Dragan, Simonović Vojislav, Mladenović Goran, Medojević Ivana, Joksimović Aleksandra (2019). Modeling Of Tractor Platform For Crop Scouting, The Fourth International Symposium on Agricultural Engineering ISAE-2019, 4, I-10-I-18.
University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Department for Agricultural Engineering, ISBN: 978-86-7834-342-1, M33.

Medojević Ivana, Marković Dragan, Simonović Vojislav, Joksimović Aleksandra (2019). Development And Application Of Machine Vision For Inspection Of Agricultural Products, The Fourth International Symposium on Agricultural Engineering ISAE-2019, 4, I-126-I-133.
University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Department for Agricultural Engineering, ISBN: 978-86-7834-342-1, M33.

Medojević Ivana, Marković Dragan, Simonović Vojislav, Joksimović Aleksandra (2018). Application Of Machine Learning In The Color Sorting Of Agrucultural Products, Proceedings of TEAM 2018: 9th International Scientific and Expert Conference, 10-12th October 2018, Novi Sad.
Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, ISBN: 978-86-6022-098-3, M33.