Ивана Д. Цветковић

дипл. маш. инж. Ивана Д. Цветковић, асистент
катедра за теорију механизама и машина
кабинет:
мејл адреса: icvetkovic@mas.bg.ac.rs
телефон:

термини за пријем студената

Понедељак и уторак у 13ч

предмети

истраживачка област

образовање, стручна спрема

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама