Зорана В. Јели

др Зорана В. Јели, ванредни професор
катедра за теорију механизама и машина
кабинет: 108; 424
мејл адреса: zjeli@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 258; 323; директан 3302-323

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Теорија машина и механизама; Инжењерска графика и нацртна геометрија; Пећи у пекарској индустрији

образовање, стручна спрема

Машински факултет Тољатинског политехничког института, Русија, дипл. инж. 1990.; Машинки факултет Универзитета у Београду, мр. 1998.

публикације, признања, награде

5 радова у домаћим и међународним часописима/скуповима

чланства у научним и стручним организацијама

IFToMM