Зорана В. Јели

др Зорана В. Јели, ванредни професор
катедра за теорију механизама и машина
кабинет: 108; 424
мејл адреса: zjeli@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 258; 323; директан 3302-323

лична веб презентација

термини за пријем студената

среда 12-14

предмети

истраживачка област

Теорија машина и механизама; Инжењерска графика и нацртна геометрија;

образовање, стручна спрема

Машински факултет Тољатинског политехничког института, Русија, дипл. инж. 1990.; Универзитет у Београду, Машински факултет, магистар тегхничких наука 1998. Универзитет у Београду, Машински факултет, докотор техничких наука 2013.

публикације, признања, награде

Б. Попконстантиновић, З. Јели, Р. Андрејевић, Г. Шиниковић: „КОНСТРУКТИВНА ГЕОМЕТРИЈА И ГРАФИКА-ПРАКТИКУМ“, треће, допуњено издање, Машински факултет, Београд, Септембар 2015.

чланства у научним и стручним организацијама

IFToMM ISGG, SUGIG SAToMM