Борис Б. Косић

мастер маш. инж. Борис Б. Косић, асистент
катедра за теорију механизама и машина
кабинет: -
мејл адреса: bkosic@mas.bg.ac.rs
телефон: директан 3302-496

лична веб презентација

термини за пријем студената

Средом од 12-14

предмети

истраживачка област

Теорија механизама и машина и Инжењерско цртање са нацртном геометријом

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, мастер инжењер машинства, 2013. Машински факултет Универзитета у Београду, инжењер машинства, 2011.

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама

СУГИГ ISGG САТоММ IFToMM