Бранислав Д. Попконстантиновић

др Бранислав Д. Попконстантиновић, редовни професор
катедра за теорију механизама и машина
кабинет: 109; 424
мејл адреса: bpopkon@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 258; директан 3302-258

лична веб презентација

термини за пријем студената

Четвртак 13:00-14:00 кабинет 422

предмети

истраживачка област

Пројектована геометрија, Компјутерска графика, Инжењерска графика, Компјутерска анимација, Теорија механизама, Компјутерска геометрија, Симулације и анализе кретања

образовање, стручна спрема

Дипломирани инжењер машинства - Машински факултет Универзитета у Београду, април 1989. године. Магистар техничких наука пројективна геометрија, Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, јул 1994. Доктор техничких наука – Рачунарска геометрија и компјутерска графика, Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, новембар 2002.

публикације, признања, награде

Више стручних и научних радова у домаћим и међународним часописима / скуповима; Учешће на једном пројекту основних истраживања.

чланства у научним и стручним организацијама

Међународно друштво за геометрију и графику (ISGG) Српско друштво за геометрију и графику (Српско удружење за геометрију и графику СУГИГ)