Бранислав Д. Попконстантиновић

др Бранислав Д. Попконстантиновић, редовни професор
катедра за теорију механизама и машина
кабинет: 109; 424
мејл адреса: bpopkon@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 258; директан 3302-258

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Пројектована геометрија, Компјутерска графика, Објектно орјентисано моделирање и програмирање

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж., 1989 Архитектонски факултет Универзитета у Београду, мр, 1988. Архитектонски факултет Универзитета у Београду, др, 2002.

публикације, признања, награде

Више стручних и научних радова у домаћим и међународним часописима / скуповима; Учешће на једном пројекту основних истраживања.

чланства у научним и стручним организацијама

ЈУНГИГ-Југословенско удружењеза нацртну геометрију и инжењерску графику; ISGG-International Society for Geometry and Graphics