Пројектовање мехатроничких система

ID: 3604
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Вег А. Емил
извођачи: Вег А. Емил, Шиниковић Б. Горан
контакт особа: Вег А. Емил
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Овладавање фондом знања потребним за компетентну синтезу структуре мехатроничког решења, дефинисање извршног механизма, контролног модула и алгоритма рада. Развијање креативне способности да се за задати проблем постави идејно и оперативно мехатроничко решење које ће на оптималан начин задовољити дефинисане техничке захтеве.

исход

Располагање инжењерским способностима да се изведе квалитетна синтеза механизама електронског и процесорског модула као кључних подсклопова мехатроничког решења. Прецизно решавање директног инжењерског задатка, синтеза оргиналног мехатроничког решења, са интеграцијом конкретних модула и елемената.

садржај теоријске наставе

Пројектовање у мехатроници; Иницијална визија концепта мехатроничког решења, Механизми у мехатроници; Наука о теорији машина и механизама. Класификација механизама, Мерења у мехатроници 1; Аналогни и дигитални сензори, Мерења у мехатроници 2; Дефиниција светлости фотодиоде и фототранзистори, Актуатори у мехатроници; Линеарни и обртни актуатори, Актуатори са трансформацијом кретања, Дигитални и аналогни електронски модули; Логичка кола и примена, Детекција стања (0,1),Концепти управљања у Мехатроници; Структура процесорског система, Програмирање система; Програмски алати на располагању,Програмирање улазних портова, Програмирање излазних портова

садржај практичне наставе

Приказ типичних мехатроничких решења; Турбо пуњач са променљивом геометријом, Декомпозиција мехатроничког решења; Анализа елемената, функција и сигнала сензорског блока, Елементарни механизми; Примери различитих конфигурација механизама за извођење одређених профила кретања, Сензори 1; Мерење аналогних величина коришћењем PC-платформе и Lab View програмског пакета, Сензори 2; Разрада идеје за решење корисничког нумеричко-графичког приказа резултата, Актуатори; Електромоторни погон управљан фреквентним регулатором; Операциони појачивач, Рад са PC-платформом, Рад са PIC-платформом;

услов похађања

Нема.

ресурси

Модели механизама (зглобни четвороугаоник,клипни механизам) Сет сензора (термодавачи, акцелерометри индуктивни, опто сензори). Развојни систем DC PIC Пнеуматске компоненте (цилиндри,вентили, PLC)

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 45
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 15

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 70
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Мали речник мехатронике, А. Вег, Г. Шиниковић, Е. Вег, М. Регодић, година издања 2022; Мехатроника, практикум за лабораторијске вежбе; Е. Вег, М. Регодић, Г. Шиниковић, А. Јоксимовић, година издања 2022.;