Горан С. Воротовић

др Горан С. Воротовић, ванредни професор
катедра за ваздухопловство
кабинет: Аеротунел
мејл адреса: gvorotovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 482; директан 3302-482

термини за пријем студената

предмети

C/C++
Internet ствари
WEB пројектовање у машинству
WEB пројектовање у машинству
Виртуелна реалност
Дигитална форензика
Дистрибуирани системи у машинству
Дистрибуирани системи у машинству
Ексквизиција података
Ексквизиција података у машинству
Завршни предмет - WEB пројектовање у машинству
Завршни предмет - Основе WEB пројектовања
Завршни предмет - Пројектовање база података
Завршни предмет - Софтверско инжењерство
Завршни рад - WEB пројектовање у машинству
Завршни рад - Софтверско инжењерство
Информациона интеграција пословних функција
Објектно оријентисана парадигма
Основе WEB пројектовања
Основе техничке комуникације
Посебни алгоритми мехатронике
Програмабилни системи управљања
Пројектовање база података
Пројектовање инжењерског софтвера
Ракетни мотори
Рачунарска графика и виртуелна стварност
Рачунарске мреже
Рачунарско моделирање у машинству
Софтверско инжењерство
Софтверско инжењерство
Уграђени системи и IoT у машинству

истраживачка област

образовање, стручна спрема

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама