Горан С. Воротовић

др Горан С. Воротовић, ванредни професор
катедра за ваздухопловство
кабинет: Аеротунел
мејл адреса: gvorotovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 482; директан 3302-482

термини за пријем студената

Четвртак 12-14 часова

предмети

C/C++
Internet ствари
WEB пројектовање у машинству
WEB пројектовање у машинству
Авионика
Анимације и симулације у графици
Виртуелна реалност
Дигитална форензика
Дистрибуирани системи у машинству
Дистрибуирани системи у машинству
Ексквизиција података
Ексквизиција података у машинству
Завршни предмет - WEB пројектовање у машинству
Завршни предмет - Информациона интеграција пословних функција
Завршни предмет - Основе WEB пројектовања
Завршни предмет - Пројектовање база података
Завршни предмет - Софтверско инжењерство
Завршни рад - WEB пројектовање у машинству
Завршни рад - Софтверско инжењерство
Информациона интеграција пословних функција
Објектно оријентисана парадигма
Основе WEB пројектовања
Посебни алгоритми мехатронике
Програмабилни системи управљања
Пројектовање база података
Пројектовање инжењерског софтвера
Ракетни мотори
Рачунарска графика и виртуелна стварност
Рачунарске мреже
Рачунарско моделирање у машинству
Софтверско инжењерство
Софтверско инжењерство
Стручна пракса М - МИТ
Уграђени системи и IoT у машинству

истраживачка област

Информационе технологије у машинству, дистрибуирани системи у машинству, ексквизиција података, дигитална форензика, комплексни системи авионике.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитетета у Београду, дипл. инж. маш. 2001. Машински факултет Универзитетета у Београду, магистар техничких наука, 2004. Машински факултет Универзитетета у Београду, доктор техничких наука, 2011.

публикације, признања, награде

Два универзитетска уџбеника и две посебне публикације.

чланства у научним и стручним организацијама

ДОТС, ЈУМВ, IIR.