Горан С. Воротовић

др Горан С. Воротовић, ванредни професор
катедра за ваздухопловство
кабинет: Аеротунел
мејл адреса: gvorotovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 482; директан 3302-482

термини за пријем студената

Четвртак 12-14 часова

предмети

C/C++
Internet ствари
WEB пројектовање у машинству
WEB пројектовање у машинству
Авионика
Анимације и симулације у графици
Виртуелна реалност
Дигитална форензика
Дистрибуирани системи у машинству
Дистрибуирани системи у машинству
Ексквизиција података
Ексквизиција података у машинству
Завршни предмет - WEB пројектовање у машинству
Завршни предмет - Основе WEB пројектовања
Завршни предмет - Пројектовање база података
Завршни предмет - Софтверско инжењерство
Завршни рад - WEB пројектовање у машинству
Завршни рад - Софтверско инжењерство
Информациона интеграција пословних функција
Објектно оријентисана парадигма
Основе WEB пројектовања
Основе техничке комуникације
Посебни алгоритми мехатронике
Програмабилни системи управљања
Пројектовање база података
Пројектовање инжењерског софтвера
Ракетни мотори
Рачунарска графика и виртуелна стварност
Рачунарске мреже
Рачунарско моделирање у машинству
Софтверско инжењерство
Софтверско инжењерство
Стручна пракса М - МИТ
Уграђени системи и IoT у машинству

истраживачка област

Информационе технологије у машинству, дистрибуирани системи у машинству, ексквизиција података, дигитална форензика, комплексни системи авионике.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитетета у Београду, дипл. инж. маш. 2001. Машински факултет Универзитетета у Београду, магистар техничких наука, 2004. Машински факултет Универзитетета у Београду, доктор техничких наука, 2011.

публикације, признања, награде

Два универзитетска уџбеника и две посебне публикације.

чланства у научним и стручним организацијама

ДОТС, ЈУМВ, IIR.