WEB пројектовање у машинству

ID: 1486
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Воротовић С. Горан
извођачи: Воротовић С. Горан
контакт особа: Воротовић С. Горан
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

  • 5. семестар, позиција 4

циљ

• Схватање важности Web презентација у машинству, • Стварање, упознавање и употреба Web пројеката. • Одређивање функционалности сопственог Web пројеката. • Припрема сопственог Web пројеката. • Упознавање и припрема неопходне документације за реализацију Web пројеката у машинству

исход

Студент може: • да припреми, направи и прикаже сопствено умеће, • да одреди функционалност свих спецификација на Web-у, • да припреми, изведе и руководи израдом Web презентације, • да утврди технологију изграђивања Web презентација, • да препозна захтеве локалне машинске индустрије за Web презентацијама, • направи неопходну документацију Web пројекта, • да реализује и наплати Web пројекат.

садржај теоријске наставе

РАЗВОЈ Web ПРЕЗЕНТАЦИЈА (цена; визија; технологије; дизајн; ценовник; постављање, одржавање и промоција Web презентације) ЕВОЛУЦИЈА ПОРТАЛА (прилагођавање и управљање информацијама у реалном времену; протоколи Web сервиса; дистрибуиране апликације; (не)компатибилност старијих протокола) ДОМЕНИ (територијални и генерички домени; назив и избор; поддомени) ДИЗАЈН Web-а (тема, технологија и изглед Web презентације; шаблони; навигација; Home Page; садржај и читљивост стране; редизајн Web-а) ПРОЈЕКТОВАЊЕ Web ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (Web конкуренцијa; тестирање и провера Web-а) КРЕИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ Web-а – A (HTML; XML; XHTML; XSLT; CSS; HTAs) КРЕИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ Web-а – B (Java Script; Java) КРЕИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ Web-а – C (SQL; Server Side Scripting; Web servisi) Web ЕЛЕМЕНТИ (алати и читачи; Free Hosting; HTTP компресија; серверско и клијентско подешавање; HTTP поруке и упозорења) ПРОЈЕКТОВАЊЕ Web УСЛУГА (животни циклус Web-а; стратегија; развој; анализа; технологија и алати)

садржај практичне наставе

Претрага за постојећим шаблонима израде Web презентација, карактеристичних за машинство. Јоомла. Технологија израде Web презентације, формирање изгледа Web презентације Анализа шаблоном дефинисаних правила о навигацији, саме навигације, правила за креирање једне Web стране и правилног приступа формирању уводне стране – Home Page. Проблеми са читљивошћу и освежавањем садржаја Web презентација. Поређење квалитета више доступних Web читача. Нека ограничења и предности Free Hostingа. Анализа и решавање једноставних комуникационих проблема. Одговарање на HTTP поруке и упозорења. Процена животног циклуса Web презентације и креирање стратегије максималног продужења животног циклуса Web презентације. Упознавање са алатима за дизајнирање и развој Web презентација – апликација са кратким животним веком. Процена исплатљивости Web презентације са кратким животним веком. Пројектовање, примена и коришћење физичке реализације одабраног примера Web презентација.

услов похађања

Пожељно: Основе Web пројектовања и инжењерске комуникације као и предмете дефинисане курикулумом студијског програма/модула’

ресурси

За успешно савладавање предмета, неопходно је коришћење уџбеника, упутства за израду пројекта, handout-а, Internet ресурса. ИТ опрема (одговарајући хардвер и софтвер) ИКТ, расположиво у лабораторији 457).

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 17
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 7
пројекат: 3
консултације: 0
дискусија/радионица: 3
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 20
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Č.Mitrović , S. Radojević: Osnove WEB projektovanja, Udžbenik: ISBN 978-86-7083-596-2, 164 str., pun kolor, graf.prikazi; A4 format, izdavač Mašinski fakultet, Beograd 2007;