Дигитална форензика

ID: 3690
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Воротовић С. Горан
извођачи: Воротовић С. Горан
контакт особа: Воротовић С. Горан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени+усмени

извођења

циљ

Циљ предмета је да се студенти докторских студија упознају са научним методама за идентификацију, прикупљање и анализу података немењајући оргиналне доказе и ланац надлежности у процесу утврђивања потенцијалних дигиталних доказа. Такође, студенти ће се упознати са процесима прикупљања, очувања, анализом и презентовањем дигиталних доказа, као и са одговарајућим форензичким алатима.

исход

Способност да се бави научно истразивачким радом. Способност да студент формира и приреди научне публикације. Способност да организује и прати научне пројекте. Студенти ће се фокусирати на научној примени дигиталне форензике.

садржај теоријске наставе

1. Појам и развој дигиталне форензике. Класификација форензичких алата 2. Анализа форензичких алата према имплементацији и области употребе. 3. Анализа форензичких алата према коду и рачунарској платформи. 4. Анализа форензичких алата који се користе у различитим фазама форензичке истраге. 5. Форензички алати који анализирају хардвер. 6. Форензички алати који анализирају програме и код. 7. Форензички алати који анализирају оперативне системе и мреже.

садржај практичне наставе

Студенти ће бити упознати са низом форензичких алата који ће бити примењени у више студија случаја. Прва студија случаја је повезана са анализом хардвера и враћању података са оштећеног хардвера. Друга студија случаја је повезана са праћењем рада оперативних системима.

услов похађања

Нема.

ресурси

Сви неопходни програми се могу наћи под GNU лиценцом.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 1
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 12

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 45
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Eoghan Casey, Handbook of Digital Forensics and Investigation, Elsevier Inc, 2010; David Lilburn Watson, ‎Andrew Jones, Digital Forensics Processing and Procedures Meeting the Requirements of ISO 17020, ISO 17025, ISO 27001 and Best Practice Requirements, Elsevier Science, 2013;