Рачунарско моделирање у машинству

ID: 3689
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Воротовић С. Горан
извођачи: Воротовић С. Горан
контакт особа: Воротовић С. Горан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Циљ курса је да студенте упозна са алатима и техникама који су потребни за пројектовање применом рачунара и компјутерско моделовање у машинству.

исход

Након одслушаног курса, студент стиче сазнање о целокупном процесу рачунарског моделирања у машинству, од формулације квалитативног модела, преко квантитативне формулације, до прилагођавања модела и његове валидације, анализе модела, и предвиђања на основу модела. Студенти ће стећи вештине у различитим компјутерским методама које се могу употребити за моделирање и посебно о предностима (и манама) сваког приступа.

садржај теоријске наставе

Увод у компјутерско моделовање. Компјутерска геометрија и њена примена у моделовању система у машинству. Метод коначних елемената, метод коначних разлика у моделовању проблема механике флуида. Примена на проблеме структурне анализе и преноса топлоте.

садржај практичне наставе

Састоји се из вежби које прате садржај предмета.

услов похађања

Пожељно је предзнање из C/C++ или FORTRAN програмског језика.

ресурси

Linux кластер рачунара. GNU C/C++ или GNU Fortran.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 60
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 60

литература

W.K. Liu et al. Reproducing kernel particle methods, Int J Numer Methods Fluids (1995); E. Onate et al. A finite point method for elasticity problems, Comput Struct (2001);