Посебна поглавља из динамике лета ваздухоплова

ID: 3656
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бенгин Ч. Александар
извођачи: Бенгин Ч. Александар
контакт особа: Бенгин Ч. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Упознавање студената са динамиком лета у атмосферском, орбиталном и интерпланетарном лету. Такоће, у оквиру овог курса изучаваће се и сложени феномени динамичке стабилности и управљивости савремених ваздухоплова.

исход

Способност да се бави научно истразивачким радом. Способност да студент формира и приреди научне публикације. Способност да организује и прати научне пројекте. Студент ће бити уведен у процедуру апстрактног размишљања и креативног генерисања идеја, у методологију пројектовања и развоја нових ваздухоплова који су конципирани на најсавременијим технолошким решењима.

садржај теоријске наставе

• Једначине кретања ваздухоплова у атмосферском, орбиталном и интерпланетарном лету. • Моделирање динамике лета ваздухоплова. • Динамичка стабилност, управљивост меневрабилност и агилност ваздухоплова. • Диференцијалне једначине стабилности ваздухоплова. • Критеријуми стабилности динамичких система. • Карактеристичне функције динамичких система. • Аеродинамички деривативи стабилности летелица. • Системи генералисаних једначина стабилности и управљивости летелица и ракетних система. • Инверзни проблеми стабилности. • Лет у турбулентној атмосфери. • Основи аерокосмонаутике. • Основи динамике космичких ракета. • Орбите сателита. • Поремећаји сателитских путања.

садржај практичне наставе

Лабораторијске вежбе прате теоријску наставу. Засноване су на неколико пројеката. Сваки пројекат је инициран на предавању на тему сваког пројекта.

услов похађања

Нема посебних услова.

ресурси

Лаборатoрија за Аеротехнику Аеротунел Рачунарска лабораторија

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 11

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 15
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

М. Ненадовић, Стабилност и управљивост летелица, I, II и III део, Београд (1981/1984); М. Ненадовић, Основи космичког лета, Београд: Институт техничких наука САНУ и Универзитет у Београду, 1979; R. F. Stengel, Flight Dynamics, Princeton University Press, 2004.; M. J. Abzug and E. E. Larrabee, Airplane Stability and Control: A History of the Technologies that Made Aviation Possible, Cambridge University Press, 2002.; Ashish Tewari, Atmospheric and Space Flight Dynamics: Modeling and Simulation with MATLAB and Simulink, Birkhauser, 2006;