Александар Ч. Бенгин

др Александар Ч. Бенгин, редовни професор
катедра за ваздухопловство
кабинет: 113/1
мејл адреса: abengin@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 242, 279; директан 3302-242

термини за пријем студената

предмети

C/C++
Internet ствари
WEB пројектовање у машинству
WEB пројектовање у машинству
Аеродинамика
Аеродинамика великих брзина
Аеродинамика ротора хеликоптера
Алгоритми и структуре података
Анимације и симулације у графици
Бионика у дизајну
Ваздухопловно техничко обезбеђење
Виртуелна реалност
Дигитална форензика
Динамика лета
Дистрибуирани системи у машинству
Дистрибуирани системи у машинству
Ексквизиција података
Ексквизиција података у машинству
Експериментална аеродинамика
Завршни предмет - WEB пројектовање у машинству
Завршни предмет - Аеродинамика
Завршни предмет - Инжењерске комуникације
Завршни предмет - Механика лета
Завршни предмет - Основе WEB пројектовања
Завршни предмет - Софтверско инжењерство
Завршни рад - WEB пројектовање у машинству
Завршни рад - Софтверско инжењерство
Инжењерске комуникације
Квантитативне методе истраживања у ваздухопловству
Механика лета
Механика лета ваздухоплова
Нумеричке методе прорачуна континуалних средина
Објектно оријентисана парадигма
Одабрана поглавља из аеродинамике
Одабрана поглавља из бионике
Одабрана поглавља из пропулзије
Одржавање летелица
Оперативни системи мехатронике
Оптимизација аеродинамичких облика
Основе WEB пројектовања
Основе техничке комуникације
Основи аеротехнике
Перформансе летелица
Посебна поглавља из динамике лета ваздухоплова
Посебни алгоритми мехатронике
Примењена аеродинамика
Програмабилни системи управљања
Пројектовање инжењерског софтвера
Прорачунска аеродинамика
Прорачунска динамика флуида објеката и возила
Рачунарска графика и виртуелна стварност
Рачунарске мреже
Рачунарско моделирање у машинству
Софтверско инжењерство
Софтверско инжењерство
Стручна пракса М - ВАЗ
Теорија израчунљивости
Технологија производње летелица
Увод у инжењерске симулације
Уграђени системи и IoT у машинству

истраживачка област

Аеродинамика, Аеродинамика ротора и елиса, Компјутерска аеродинамика, CFD, Оптимизација у аеродинамици, Пројектовање и испитивање ваздухопловних конструкција.

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1990. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 1996. Машински факултет Универзитета у Београду, Др, 2004.

публикације, признања, награде

Преко 80 радова на домаћим и међународним скуповима/часописима; Награда за најбољи дипломски рад студената универзитета и виших школа – Привредна комора града Београда, 1991.

чланства у научним и стручним организацијама

ЈВД – Југословенско ваздухопловно друштво; ICAS – International Council of Aeronautical Science