Александар Ч. Бенгин

др Александар Ч. Бенгин, редовни професор
Катедра за ваздухопловство
Кабинет: 113/1
Мејл адреса: abengin@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 242, 279; директан 3302-242

Предмети

Internet ствари
WEB пројектовање у машинству
Аеродинамика
Анимације и симулације у графици
Виртуелна реалност
Динамика лета
Дистрибуирани системи у машинству
Ексквизиција података
Завршни предмет - Аеродинамика
Завршни предмет - Инжењерске комуникације
Завршни предмет - Механика лета
Завршни рад - WEB пројектовање у машинству
Завршни рад - Софтверско инжењерство
Инжењерске комуникације
Механика лета
Нумеричке методе прорачуна континуалних средина
Оптимизација аеродинамичких облика
Основи аеротехнике
Перформансе летелица
Посебна поглавља из динамике лета ваздухоплова
Посебни алгоритми мехатронике
Рачунарска графика и виртуелна стварност
Софтверско инжењерство
Стручна пракса М - ВАЗ
Технологија производње летелица

Истраживачка област

Аеродинамика, Аеродинамика ротора и елиса, Компјутерска аеродинамика, CFD, Оптимизација у аеродинамици, Пројектовање и испитивање ваздухопловних конструкција.

Образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1990. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 1996. Машински факултет Универзитета у Београду, Др, 2004.

Публикације, признања, награде

Преко 80 радова на домаћим и међународним скуповима/часописима; Награда за најбољи дипломски рад студената универзитета и виших школа – Привредна комора града Београда, 1991.

Чланства у научним и стручним организацијама

ЈВД – Југословенско ваздухопловно друштво; ICAS – International Council of Aeronautical Science

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Rašuo Boško, Dinulović Mirko, Veg Aleksandar, Grbović Aleksandar, Bengin Aleksandar (2014). Harmonization of new wind turbine rotor blades development process: A review, Renewable & Sustainable Energy Reviews, 39, 874-882.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1364-0321, 10.1016/j.rser.2014.07.137, M21a.

Ocokoljić Goran, Rašuo Boško, Bengin Aleksandar (2017). Aerodynamic shape optimization of guided missile based on wind tunnel testing and computational fluid dynamics simulation, Thermal Science, 21(3), 1543-1554.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI150515184O, M22.

Kostić Cedomir, Bengin Aleksandar, Rašuo Boško, Damljanović Dijana (2021). Calibration of the CFD code based on testing of a standard AGARD-B model for determination of aerodynamic characteristics, Proceedings of The Institution of Mechanical Engineers Part G-Journal of Aerospace Engineering, 235(10), 1129-1145.
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 0954-4100, 10.1177/0954410020966859, M23.

Ekmedzić Marko Z., Bengin Aleksandar, Rašuo Boško (2018). Conceptual Design and Flight Envelopes of a Light Aircraft for Mars Atmosphere, Tehnički vjesnik, 25, 375-381.
Univ Osijek, Tech Fac, Slavonski Brod, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20170908130808, M23.

Ilić Zoran, Rašuo Boško, Jovanović Miroslav, Pekmezović Sladjan, Bengin Aleksandar, Dinulović Mirko (2014). Potential connections of cockpit floor-seat on passive vibration reduction at a piston propelled airplane, Tehnički vjesnik, 21(3), 471-478.
Strojarski Facultet, ISSN: 1330-3651, M23.

Bekrić Dragoljub, Mitrović Časlav, Cvetković Dragan, Bengin Aleksandar (2010). Effectivity of Hypergeometric Function Application in the Numerical Simulation of the Helicopter Rotor Blades Theory, Strojniski Vestnik/Journal of Mechanical Engineering, 56(1), 18-22.
ISSN: 0039-2480, M23.

Mitrović Časlav, Bengin Aleksandar, Cvetković Dragan, Bekrić Dragoljub (2010). An Optimal Main Helicopter Rotor Projection Model Obtained by Viscous Effects and Unsteady Lift Simulation, Strojniski Vestnik-Journal of Mechanical Engineering, 56(6), 357-367.
Assoc Mechanical Engineers Technicians Slovenia, Ljubljana, ISSN: 0039-2480, M23.

Bengin Aleksandar, Mitrović Časlav, Cvetković Dragan, Bekrić Dragoljub, Pegić Slavko (2008). Improved solution approach for aerodynamics loads of helicopter rotor blade in forward flight, Strojniski Vestnik/Journal of Mechanical Engineering, 54(3), 170-178.
ISSN: 0039-2480, M23.

Dančuo Zorana, Kostić Ivan, Kostić Olivera, Bengin Aleksandar, Vorotović Goran (2022). Initial development of the hybrid semielliptical-dolphin airfoil, Thermal Science, 26(3), 2199-2210.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI210515234D, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Ranđelović Dušan M., Vorotović Goran, Bengin Aleksandar, Petrović Pavle N. (2021). Merenje visine leta kvadkoptera pomoću low-cost barometarskog, infracrvenog, ultrazvučnog i lidar senzora, FME Transactions, 49(1), 21-28.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fme2101021R, M24.

Dančuo Zorana, Rašuo Boško, Bengin Aleksandar, Željković Vladimir (2018). Let na Mars - simulacija anvelope u centrifugi visokih performansi na zemlji, FME Transactions, 46(1), 1-9.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1801001D, M24.

Rašuo Boško, Bengin Aleksandar (2010). Optimizacija rasporeda vetrogeneratora unutar farme, FME Transactions, 38(3), 107-114.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M51.

Радови са конференција

Komarov Dragan, Svorcan Jelena, Isaković Jovan, Bengin Aleksandar, Ivanov Toni (2014). Numerical and experimental assessment of supersonic turbulent flow around a finned ogive cylinder, 6th International scientific conference on defensive technologies OTEH 2014.
Belgrade : Military Technical Institute - VTI, ISBN: 978-86-81123-71-3, M33.

Mitrović Časlav, Kostić Ivan, Cvetković D., Bengin Aleksandar (2002). Numerical simulation of impact effects during helmet - Hard obstacle collision, 40th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit.
M33.

Kostić Ivan, Mitrović Časlav, Cvetković D., Bengin Aleksandar (2002). An algorithm of computation of airfoil drag in lower transonic domain, 40th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit.
M33.

Cvetković D., Kostić Ivan, Mitrović Časlav, Bengin Aleksandar, Radaković D. (2002). Mathematical models of helicopter flight dynamics, 40th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit.
M33.

Ocokoljić Goran, Rašuo Boško, Bengin Aleksandar (2014). Aerodynamic shape optimization of the front part of an anti-tank missile based on wind tunnel testing and CFD simulation, 32nd AIAA Applied Aerodynamics Conference.
American Institute of Aeronautics and Astronautics Inc., 10.2514/6.2014-3134.

Поглавља у књигама

Mitrović Časlav, Bengin Aleksandar, Petrović Nebojša, Janković Jovan (2012). Aeronautical Engineering, Mechanical Engineering.
IntechOpen Limited, London, SW7, ISBN: 978-953-51-0505-3, 10.5772/35789, M14.

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године

Нумеричко решавање Глауертове једначине проточности ротора у условима равнотеженог лета хеликоптера испод границе прихватљивости стол-флатера, Марјан Додић, 2024.

Безмрежна fragile points метода (FPM) у проблемима опструјавања аеродинамичких облика и простирања топлоте, Раде Грујичић, 2024.

Анвелопе лета летелице у атмосфери Марса, Марко Ж. Екмеџић, 2018.