Оптимизација аеродинамичких облика

ID: 3015
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бенгин Ч. Александар
извођачи: Бенгин Ч. Александар
контакт особа: Бенгин Ч. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

циљ

Циљ курса је да студенте упозна са оптимизацијом аеродинамичких облика коју они могу даље користити уз разне врсте симулација струјања око ваздухоплова и возила.

исход

Током курса студенти ће научити различите кораке у процесу аеродинамичке оптимизације облика: како направити геометријску параметаризацију модела, како извршити CFD симулацију и како пронаћи оптимални аеродинамички облик (процес оптимизације).

садржај теоријске наставе

Параметаризација геометријских облика. Прорачунске мреже и методе померања мреже. Ефикасност и тачност прорачуна струјања. Оптимиѕационе технике. Мултидисциплинарна оптимиѕација. Оптимизациони процес. Верификација и валидација.

садржај практичне наставе

Састоји се из аудиторних и лабораторијских вежби које прате садржај предмета.

услов похађања

Пожељно је предзнање из основа CFD и C/C++ или FORTRAN програмског језика.

ресурси

Linux klaster racunara - SimLab. GNU C/C++ ili GNU Fortran.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 60
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 60

литература

Anderson J. Fundamentals of Aerodynamics, McGraw Hill, 1984. ; Moran J., An Introduction to Theoretical and Computational Aerodynamics, Dover Publications, 2010.; Milne-Thomson L. M., Theoretical Aerodynamics, Dover Publications, 2011.;