Технологија производње летелица

ID: 3450
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бенгин Ч. Александар
извођачи: Бенгин Ч. Александар
контакт особа: Бенгин Ч. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Упознавање студената са најсавременим ваздухопловним материјалима и технолошким поступцима који се примењују у производњи летелица. Изучаваће се класични, композитни, керамички, хибридни, паметни (Smart) и функционални материјали и одговарајуће технологије у производњи савремених летелица.

исход

Студент ће бити уведен у процедуру апстрактног размишљања и креативног генерисања идеја, у методологију технолошког развоја нових летелица које су конципиране и засноване на потпуно новим и савременим технолошким решењима.

садржај теоријске наставе

Савремене алуминијумсколитијумске, никлове, титанијумове и берилијумове легуре. Савремени композитни материјали. Термопластични и термореактивни материјали у ваздухопловству. Вештачке смоле – матрични (везивни) материјали: епоксидне, полиестерске, винил-естерске, фенолне, полиимидне, бизмалеимидне и др. Армирајућа влакна: стаклена, угљенична, борова и арамидна (Кевлар). Препрег материјали. Савремени хибридни материјали. Композити на бази металне матрице (металоматрични композити). Савремени керамички материјали. "Паметни" (Smart) и функционални материјали у савременим ваздухопловним конструкцијама. Пијезоелектрични материјали, легуре са могућношћу "меморисања" облика. Интелигентни композитни актуатори. Ћелијски материјали, интелигентна оптичка влакна. Електро и магнетни реостатици. Полупроводнички спинотроници. Магнетни материјали.

садржај практичне наставе

Верификациона, хомологациона и испитивања на замор ваздухопловних конструкција која се обављају у Лабораторији Ваздухопловног института Машинског факултета Универзитета у Београду

услов похађања

Нема посебних услова.

ресурси

Потребни додатни материјали (handouts , поставке задатака, семинарских радова и др.) дају се на web-страницама или умножени на папиру. Електронски материјали већег обима студентима могу бити доступни у непосредном контакту. Лабораторија Ваздухопловног института Машинског факултета Универзитета у Београду за Верификациона, хомологациона и испитивања на замор ваздухопловних конструкција.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 15
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 45
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 45

литература

Б. Рашуо, Технологија производње летелица, Машински факултет, Београд, 1995.; Adrian P. Mouritz, Introduction to aerospace materials, Woodhead Publishing, 2012.; Alan A. Baker and Murray L. Scott, Composite Materials for Aircraft Structures, 3rd Edition, AIAA, 2016.; Б. Рашуо, Ваздухопловнотехничко обезбеђење, Војна Академија, Београд, 2004;