Иван А. Костић

др Иван А. Костић, редовни професор
катедра за ваздухопловство
кабинет: 326
мејл адреса: ikostic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 279; директан 3302-279

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Ваздухопловство; Аеродинамика, компјутерска аеродинамика, нумеричко пројектовање и оптимизација ваздухопловних аеропрофила; Пројектовање и испитивање ваздухопловних конструкција, лопатица вентилатора расхладних торњева, итд.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1986. Машински факултет Универзитета у Београду, мр, 1991. Машински факултет Универзитета у Београду, др, 1997.

публикације, признања, награде

Преко 100 домаћих и међународних научно стручних радова, једна монографска књига.

чланства у научним и стручним организацијама

ЈВД - Југословенско ваздухопловно друштво; ICAS - International Council of Aeronautical Sciences