Одабрана поглавља из композитних конструкција ваздухоплова

ID: 3445
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Динуловић Р. Мирко
извођачи: Динуловић Р. Мирко
контакт особа: Динуловић Р. Мирко
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

циљ

Овладавање напредним методама прорачуна напоснско деформационог стања композитних конструкција примењним у ваздухопловству.

исход

На крају завршеног курса студенти би требало да буду у позицији да: 1.овладају теоретским знањима из напнско деформационе анализе композитних конструкција које се данас примењују. 2. примене стечених знања на решавање практичних проблема на ваздухопловним конструкцијама и композитним конструкцијама уопште.

садржај теоријске наставе

Еластично понашање мултидирекиционих ламината Симетрични и уравнотежени ламинати квази изотропни ламинати утицај термалних напона на напонско стање, методе прорачуна Анализа отказа ламината типови отказа прорачун носивости ламината ФПФ теорија експерименталне методе за карактеризацију ламината

садржај практичне наставе

Напонско деформациона анализа сложених композитних конструкција методама коначних елемената.

услов похађања

Структурална анализа, Композитне конструкције

ресурси

лаборарторија за теорију еластичности и аероеластичност

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 50
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Композитне конструкције, Мирко Динуловић, 2019.; Structural Composites: Advanced Composites in Aviation by Ronald Sterkenburg and Peng Hao Wang (2013); Advanced Mechanics of Composite Materials and Structural Elements, Third Edition by V.V. Vasiliev 2007;