Јелена М. Сворцан

др Јелена М. Сворцан, ванредни професор
катедра за ваздухопловство
кабинет: 113/1
мејл адреса: jsvorcan@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 345; 242; директан 3302-345

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Нумерички прорачуни аеродинамичких појава и интеракција флуида и структуре

образовање, стручна спрема

дипл.маш.инж, VII-1

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама