Оптимизација ваздухопловних конструкција

ID: 3682
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Сворцан М. Јелена
извођачи: Сворцан М. Јелена
контакт особа: Сворцан М. Јелена
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Савладавање основних теоријских поставки и метода оптимизације намењених развоју унапређених конструкција савремених ваздухоплова посебно прилагођених различитим реалним радним условима. Разматрање и дефинисање одговарајућих комбинација улазних параметара, ограничења и излазних параметара/функција циља.

исход

Препознавање и разумевање најзначајнијих утицаја на проблем који се решава, моделирање проблема и спровођење оптимизационог поступка. Одабир и рационално разумевање метода оптимизације као и потребних улазних и излазних параметара. Самостални рад у виду спровођењa различитих оптимизационих поступака (укључујући вишекритеријумске и мултидисциплинарне). Повећање флексибилности и развој нових метода при пројектовању ваздухопловних структура.

садржај теоријске наставе

У складу са одабраном темом истраживања.

садржај практичне наставе

У складу са одабраном темом истраживања.

услов похађања

Нема неопходних услова за похађање предмета.

ресурси

Учионица, пројектор, рачунар (лаптоп), прорачунски алати.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 70
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Rao S: Engineering optimization: theory and practice. John Wiley & Sons, Inc., 2009.; Papalambros P, Wilde D: Principles of optimal design: modeling and computation. Cambridge University Press, 2000.; Weise T: Global Optimization Algorithms – Theory and Application. E-book, 2009.; Okwu MO, Tartibu LK: Metaheuristic Optimization: Nature-Inspired Algorithms Swarm and Computational Intelligence, Theory and Applications. Springer, 2021.; Vasiliev VV, Gurdal Z: Optimal Design, Theory and Applications to Materials and Structures. Technomic Publishing Company, Inc., 1999.;