ОМНИР (организација и методе научно-истраживачког рада) и комуникација

ID: 3631
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Чантрак С. Ђорђе
извођачи: Јанковић З. Новица, Чантрак С. Ђорђе
контакт особа: Чантрак С. Ђорђе
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Упознавање студента са начином организације научно-истраживачког рада. Упознавање са коришћењем савремених средстава за прикупљање и анализу информација. Учење метода истраживања – аналитичких и експерименталних. Упознавање стандардних метода комуникације у међународној научној јавности. Учење начина писања научних извештаја и радова. Учење начина презентације постигнутих резултата.

исход

Применљиво знање организације научно-истраживачког рада. Примена и коришћење савремених средстава за прикупљање и анализу информација. Критичан приступ методама истраживања. Знање стандардних метода комуникације у међународној научној јавности и успоствљање међународне размене информација. Знање начина писања научних извештаја и радова и примена. Знање начина презентације постигнутих резултата.

садржај теоријске наставе

Начин организације научно-истраживачког рада – окружење, информисаност, потребни ресурси, план истраживања, подлоге за истраживање и надоградња савремених новости са коришћењем за сопствена истраживања. Коришћење савремених средстава за прикупљање и анализу информација – библиотеке, интернет, размена информација директним контактима. Методе истраживања – аналитичке, експерименталне, синтезне. Стандардни методи комуникације у међународној научној јавности – едитори текста, програмски језици, дијаграми, прикази резултата. Начин писања научних извештаја и радова – организација, садржај, језик, закључци. Начин презентације постигнутих резултата – пратећа опрема и програми, начин припреме слајдова, орална комуникација.

садржај практичне наставе

Припрема испита у групама - компјутерска претрага релевантних научних информација, писање научног чланка, компјутерска и говорна презентација рада.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 13
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 60
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 70

литература

Недељковић М. Препоруке за припрему и излагање научно-стручних радова. часопис «Процесна техника», ISSN 0352-678X, вол.10, бр.1, стр.12-14,Београд 1994.; Dale MG. How to write and publish scientific paper. Oxford University Press, 1993.; Mack C.A. How to Write a Good Scientific Paper, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2018.; Kottwitz S. LaTeX Beginner's Guide, Packt Publishing, 2011.; Ћоћић А. Уводни појмови о LATEX-у и графички објекти у LATEX-у, Предавање на докторским студијама на МФ у Београду у оквиру предмета ОМНИР и комуникација, 2008. ;