Ђорђе С. Чантрак

др Ђорђе С. Чантрак, редовни професор
катедра за хидрауличне машине и енергетске системе
кабинет: 49
мејл адреса: djcantrak@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 363; директан 3302-363

термини за пријем студената

после часова и по договору

предмети

истраживачка област

Хидрауличне машине, енергетски системи, мерење брзине струјања флуида (ласер Доплер анемометрија, particle image velocimetry (PIV), micro PIV), турбуленција

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 2001. Машински факултет Универзитета у Београду, др, 2012.

публикације, признања, награде

13 радова у међународним часописима са SCI листе, 8 радова у домаћим часописима, 47 радa на међународним скуповима штампани у целини, 7 радова на домаћим скуповима штампани у целини, 10 техничких решења 1 патент; 1. Студент генерације на Машинском факултету школске 2000/2001., 2. Најбољи рад из области техничких наука на Универзитету у Београду за школску 2000/2001, 3. Златна медаља са ликом Николе Тесле групи аутора за 2009. год. 4. Фулбрајтова стипендија за школску 2013/2014 год. и др.

чланства у научним и стручним организацијама

1. Српско друштво за механику 2. Друштво за примењену математику и механику (GAMM) 3. EUROMECH 4. IAHR