Ђорђе С. Чантрак

др Ђорђе С. Чантрак, редовни професор
Катедра за хидрауличне машине и енергетске системе
Кабинет: 49
Мејл адреса: djcantrak@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 363; директан 3302-363

Термини за пријем студената

после часова и по договору

Предмети

Вентилатори и турбокомпресори
Завршни предмет - Основе технике мерења
Завршни предмет - Пумпе и вентилатори
Мерења у турбулентним струјањима
ОМНИР (организација и методе научно-истраживачког рада) и комуникација
Основе технике мерења
Пумпе
Пумпе и вентилатори
Турбомашине
Увод у пумпе и вентилаторе
Феномени струјања у турбомашинама - нумеричка механика флуида
Феномени струјања у турбомашинама - пројектовање решетки и лопатица радних кола

Истраживачка област

Хидрауличне машине, енергетски системи, мерење брзине струјања флуида (ласер Доплер анемометрија, particle image velocimetry (PIV), micro PIV), турбуленција

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 2001. Машински факултет Универзитета у Београду, др, 2012.

Публикације, признања, награде

14 радова у међународним часописима са SCI листе, 8 радова у домаћим часописима, 50 радoва на међународним скуповима штампани у целини, 7 радова на домаћим скуповима штампани у целини, 10 техничких решења 1 патент; 1. Студент генерације на Машинском факултету школске 2000/2001., 2. Најбољи рад из области техничких наука на Универзитету у Београду за школску 2000/2001, 3. Златна медаља са ликом Николе Тесле групи аутора за 2009. год. 4. Фулбрајтова стипендија за школску 2013/2014 год. и др.

Чланства у научним и стручним организацијама

1. Српско друштво за механику 2. Друштво за примењену математику и механику (GAMM) 3. EUROMECH 4. IAHR

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Benišek Miroslav, Čantrak Đorđe, Ilić Dejan, Janković Novica (2020). New Design of the Reversible Jet Fan, Processes, 8(12).
MDPI, Basel, ISSN: 2227-9717, 10.3390/pr8121671, M22.

Benišek Miroslav, Lečić Milan, Čantrak Đorđe, Ilić Dejan (2017). THE SCHOOL OF THE TURBULENT SWIRLING FLOW AT THE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING UNIVERSITY OF BELGRADE, Thermal Science, 21, Suppl. 3, S899-S911.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI160628094B, M22.

Čantrak Đorđe, Heineck James T., Kushner Laura K., Janković Novica (2017). Turbulence investigation of the NASA common research model wing tip vortex, Thermal Science, 21, S851-S862.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI161005328C, M22.

Ilić Dejan, Benišek Miroslav, Čantrak Đorđe (2017). EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF THE TURBULENT SWIRL FLOW IN STRAIGHT CONICAL DIFFUSERS WITH VARIOUS ANGLES, Thermal Science, 21, Suppl. 3, S725-S736.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI160205193I, M22.

Čantrak Đorđe, Urzay Javier (2017). Preface from the Guest Editors, Thermal Science, 21 Suppl. 3.
SOCIETY OF THERMAL ENGINEERS OF SERBIA, ISSN: 0354-9836, M22.

Benišek Miroslav, Lečić Milan, Ilić Dejan, Čantrak Đorđe (2010). APPLICATION OF NEW CLASSICAL PROBES IN SWIRL FLUID FLOW MEASUREMENTS, Experimental Techniques, 34(3), 74-81.
Wiley-Blackwell, Malden, ISSN: 0732-8818, 10.1111/j.1747-1567.2009.00482.x, M22.

Lečić Milan, Čantrak Đorđe, Ćoćić Aleksandar, Banjac Miloš (2009). Piezoresistant velocity probe, Experimental Techniques, 33(3), 73-79.
ISSN: 0732-8818, 10.1111/j.1747-1567.2008.00365.x, M22.

Ilić Dejan, Janković Novica, Čantrak Đorđe, Savić Ljubomir (2023). Experimental and numerical research of the flow inside the control valves trim, Thermal Science.
VINČA Institute of Nuclear Sciences, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI230405157I, M23.

Čantrak Đorđe, Janković Novica (2022). Turbulence Structure and Dynamics Investigation of Turbulent Swirl Flow in Pipe Using High-Speed Stereo PIV Data, Energies, 15.
MDPI, ISSN: 1996-1073, 10.3390/en15155417, M23.

Čantrak Đorđe, Janković Novica (2022). High Speed Stereo PIV Investigation of the Turbuelnce Structure of the Axially Restricted Turbulent Swirl Flow behind the Axial Fan in Pipe, Advances in Mechanical Engineering, 14.
SAGE JOURNALS, ISSN: 1687-8132, 10.1177/16878132221130563, M23.

Čantrak Đorđe, Čolić-Damjanović Vesna Mila, Janković Novica (2016). Study of the turbulent swirl flow in the pipe behind the axial fan impeller, Mechanics & Industry, 17(4).
Edp Sciences S A, Les Ulis Cedex A, ISSN: 2257-7777, 10.1051/meca/2016016, M23.

Ristić Slavica, Ilić Jelena, Čantrak Đorđe, Ristić Ognjen R., Janković Novica (2012). Estimation of laser-Doppler anemometry measuring volume displacement in cylindrical pipe flow, Thermal Science, 16(4), 1027-1042.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI1204027R, M23.

Protić Zoran D., Nedeljković Miloš, Čantrak Đorđe, Janković Novica (2010). Novel methods for axial fan impeller geometry analysis and experimental investigations of the generated swirl turbulent flow, Thermal Science, 14, S125-S139.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI100617025P, M23.

Benišek Miroslav, Ilić Dejan, Čantrak Đorđe, Božić Ivan (2010). INVESTIGATION OF THE TURBULENT SWIRL FLOWS IN A CONICAL DIFFUSER, Thermal Science, 14, S141-S154.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI100630026B, M23.

Ilić Jelena, Čantrak Đorđe, Srećković Milesa (2007). Laser sheet scattering and the cameras' positions in particle image velocimetry, Acta Physica Polonica A, 112(5), 1113-1118.
Polish Academy of Sciences, ISSN: 0587-4246, 10.12693/APhysPolA.112.1113, M23.

Svorcan Jelena, Andrić Jelena, Čantrak Đorđe, Ivanov Toni (2022). Special Collection on advanced practices in aerospace and energy engineering, Advances in Mechanical Engineering, 14(10), 1-3.
ISSN: 1687-8132, 10.1177/16878132221125578, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Čantrak Đorđe, Janković Novica, Nedeljković Miloš (2021). Kolmogorov's Similarity Hypotheses Application in Research of the Turbulent Swirl Flows in Pipe Generated by the Various Axial Fan Geometries, Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics (PAMM), 21.
WILEY, ISSN: 1617-7061, 10.1002/pamm.202100177, M24.

Ilić Dejan, Čantrak Đorđe, Janković Novica (2018). INTEGRAL AND STATISTICAL CHARACTERISTICS OF THE TURBULENT SWIRL FLOW IN A STRAIGHT CONICAL DIFFUSER, Theoretical and Applied Mechanics, 45(2), 127-137.
Srpsko društvo za mehaniku, Beograd, ISSN: 1450-5584, 10.2298/TAM171201012I, M24.

Jović Andreja S., Raković Milan, Čantrak Đorđe, Janković Novica (2018). Proizvodnja mikrokanala u laboratoriji i primena mikro PIV-a, FME Transactions, 46(4), 525-529.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1804525J, M24.

Čantrak Đorđe, Janković Novica, Ilić Dejan (2015). Investigation of the turbulent swirl flow in pipe generated by axial fans using PIV and LDA methods, Theoretical and Applied Mechanics, 42(3), 211-222.
Serbian Society of Mechanics, Belgrade and Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, 10.2298/TAM1503211C, M24.

Čantrak Đorđe, Janković Novica (2014). Influence of the Reynolds number on the statistical and correlation-spectral properties of turbulent swirl flow, Theoretical and Applied Mechanics, 41 (S1)(Special Issue dedicated to memory of ANTON DIMITRIJA BILIMOVIČ (1879 - 1970)), 137-148.
Belgrade : Serbian Society of Mechanics ; Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Art, ISSN: 1450-5584, 10.2298/TAM14S1137Č, M24.

Ilić Jelena, Ristić Slavica, Čantrak Đorđe, Janković Novica, Srećković Milesa (2013). Poređenje LDA merenja kod vazdušnog toka u običnoj cilindričnoj i cilindričnoj cevi sa ravnim spoljašnjim zidom, FME Transactions, 41(4), 333-341.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M24.

Čantrak Đorđe, Janković Novica, Tašin S. (2013). Ласерска анемометрија у испитивањима вентилатора, Energija, ekonomija, ekologija, 15(3-4).
Beograd : Savez energetičara, ISSN: 0354-8651, M51.

Benišek Miroslav, Ignjatović Branislav, Nedeljković Miloš, Čantrak Đorđe, Ilić Dejan, Božić Ivan (2008). Презентација резултата истраживања, развоја и освајања малих хидроелектрана са Банки турбинама, ЕНЕРГЕТИКА 2008, Лист Савеза енергетичара: Енергија, економија, екологија.
ISSN: 0354-8651, M51.

Benišek Miroslav, Božić Ivan, Ilić Dejan, Čantrak Đorđe (2006). Eksperimentalna hidraulička ispitivanja karakteristika cevne turbine HE 'Đerdap II', Vodoprivreda, 38(4-6), 189-198.
Jugoslovensko društvo za odvodnjavanje i navodnjavanje, Beograd, ISSN: 0350-0519, M51.

Benišek Miroslav, Čantrak Svetislav, Nedeljković Miloš, Čantrak Đorđe, Ilić Dejan, Božić Ivan (2006). Fluid boundaries shaping using the method of kinetic balance, Thermal Science, 10 (Suppl. 4)(15), 153-162.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, M51.

Benišek Miroslav, Čantrak Svetislav, Nedeljković Miloš, Ilić Dejan, Božić Ivan, Čantrak Đorđe (2005). Primena Lagranžeovog principa virtuelnog rada za određivanje optimalnog oblika uvodne komore Banki turbine, FME Transactions, 33(3), 141-144.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M51.

Čantrak Đorđe, Janković Novica, Ristić Slavica, Ilić Dejan (2014). Influence of the Axial Fan Blade Angle on the Turbulent Swirl Flow Characteristics, Scientific Technical Review, 64(3), 23-30.
Vojnotehnički institut, Beograd, ISSN: 1820-0206, M52.

Lečić Milan, Radojević Slobodan, Čantrak Đorđe, Ćoćić Aleksandar (2007). Metoda baždarenja sonde V-tipa sa zagrejanom žicom, FME Transactions, 35(2), 55-61.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M52.

Lečić Milan, Kokotović Branko, Milosavljević Anđelka, Čantrak Đorđe, Petronić Sanja (2010). Побољшање квалитета завареног споја код сонди са загрејаним влакнима, Energija, ekonomija, ekologija.
Beograd : Savez energetičara, ISSN: 0354-8651, M53.

Srećković Milesa, Milosavljević Anđelka, Kovačević Aleksandar, Gospavić Radovan, Trtica Milan, Ristić Zoran, Cvetković Nevenka, Čantrak Đorđe (2008). Interakcija različitih tipova lasera sa legurama baziranim na niklu i titanijumu, FME Transactions, 36(4), 167-173.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M53.

Радови са конференција

Čantrak Đorđe (2022). PREDAVANJE PO POZIVU: THE NATIONAL STANDARD FOR VELOCIMETRY AND POSSIBILITIES FOR IT IN SERBIA, FULL PAPERS PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE “IEEP 2022”, NOVEMBER 08-09, 2022, FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OF THE UNIVERSITY OF BELGRADE, BELGRADE, SERBIA.
SOCIETY OF THERMAL ENGINEERS OF SERBIA, ISBN: 978-86-7877-032-6, M31.

Čantrak Đorđe, Janković Novica, Ilić Dejan (2022). Савремене мерне технике у Лабораторији за турбуленцију и мерење брзине струјања флуида, Светски дан метрологије, „Метрологија у дигиталној ери“, 20. мај 2022., Машински факултет у Београду.
M31.

Čantrak Đorđe (2022). Optical Velocity Measurement and Fluid Flow Visualization Techniques, International Symposium on Aircraft Technology, MRO & Operations ISATECH’22, 14-16. September 2022., Belgrade.
M31.

Simeunović J.P., Gadjanski I., Janićijević Ž., Janković M.M., Barjaktarović Marko, Janković Novica, Čantrak Đorđe (2017). Microfluidic chip fabrication for application in low-cost DIY microPIV, Lecture Notes in Mechanical Engineering.
Springer Heidelberg, ISSN: 2195-4356, 10.1007/978-3-319-56430-2_34, M31.

Čantrak Đorđe (2017). LDV and PIV in Turbomachinery, Sixth Regional Conference, Industrial Energy and Environmental Protection in South Eastern Europe Countries, Proceedings.
SOCIETY OF THERMAL ENGINEERS OF SERBIA, ISBN: 978-86-7877-028-9, M31.

Čantrak Đorđe (2017). Scientific FabLab at the Faculty of Mechanical Engineering University of Belgrade - Support for Experimental Fluid Flow Research, International Conference on “Scientific Fabrication Laboratories” October 23-29 2017. ICTP SciFabLab, Trieste, Italy.
The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP Trieste), M31.

Čantrak Đorđe, Kushner Laura, Heineck James (2014). Time-resolved stereo PIV investigation of the NASA Common Research Model in the NASA Ames Fluid Mechanics Laboratory 32- by 48-in indraft wind tunnel, Annual Research Briefs 2014, Center for Turbulence Research​, Stanford University.
Center for Turbulence Research, Stanford Universit, M31.

Čantrak Đorđe, Janković Novica, Ilić Dejan, Lečić Lazar (2023). Enstrophy Study of the Turbulent Swirling Flow in Pipe, 9th International Congress of the Serbian Society of Mechanics July 5-7, 2023, Vrnjačka Banja, Serbia.
Српско друштво за механику, ISBN: 978-86-909973-9-8, M33.

Cvetinović Dejan, Erić Aleksandar, Ćetenović Nikola, Čantrak Đorđe, Jaroslav Tihon, Nakabe Kazuyoshi (2023). EXPERIMENTAL INVESTIGATION AND MATHEMATICAL MODELLING OF VORTEX STRUCTURES FOUND AT IMPINGING TURBULENT AXISYMETRIC AIR JET MODIFIED BY LOW-AMPLITUDE SOUND MODULATION, 9th International Congress of the Serbian Society of Mechanics July 5-7, 2023, Vrnjačka Banja, Serbia.
Српско друштво за механику, ISBN: 978-86-909973-9-8, M33.

Svorcan Jelena, Čantrak Đorđe, Andrić Jelena, Ianiro Andrea (2023). Prospects of Urban Air Mobility in Belgrade, Serbia, 11th International Conference on Renewable Electrical Power Sources.
Union of Mechanical and Electrotechnical Engineers and Technicians of Serbia (SMEITS) Society for Renewable Electrical Power Sources, ISBN: 978-86-85535-16-1, M33.

Čantrak Đorđe, Janković Novica, Ilić Dejan, Nedeljković Miloš (2022). LDV Investigation of the Self Induced Pre-Swirl and Flow Visualization at the Centrifugal Pump Inlet and Outlet, 39th IAHR World Congress, Proceedings, Ed.: Miguel Ortega-Sánchez, No. 06-08-039-1817, June 19-24th, Granada, Spain.
ISSN: 2521-7119, 10.3850/IAHR-39WC2521711920221817, M33.

Čantrak Đorđe, Savić Ljubomir, Janković Novica, Ilić Dejan (2022). CONTROL VALVES TRIM DESIGN, RETROFITTING AND TESTING, Full Papers Proceedings of International Conference “IEEP 2022”, November 08-09, 2022, Faculty of Mechanical Engineering of the University of Belgrade, Belgrade, Serbia.
ISBN: 978-86-7877-032-6, M33.

Grković Vojin, Čantrak Đorđe, Benišek Miroslav, Petrović Dragan, Doder Djordjije (2022). ASSURED CAPACITY, TOTAL ASSURED CAPACITY AND DISPATCHABILITY OF SERBIAN POWER SYSTEM AND POWER PLANTS – A CONTRIBUTION TO THE RESEARCH,, Full Papers Proceedings of International Conference “IEEP 2022”, November 08-09, 2022, Faculty of Mechanical Engineering of the University of Belgrade, Belgrade, Serbia.
Друштво термичара Србије, ISBN: 978-86-7877-032-6, M33.

Janković Novica, Čantrak Đorđe, Kokotović Branko (2022). Reconstruction of Centrifugal Pump Impeller, 8th Balkan Mining Congress : Proceedings, September 28-30, Belgrade 2022..
Belgrade : Mining Institute, ISBN: 978-86-82673-21-7, M33.

Sipovac Jovana, Čantrak Đorđe (2021). Design and Energy Efficiency of the Family Passive House - Case Study, Proceedings of The 2021 6th International Symposium on Environment - Friendly Energies and Applicati.
IEEE, New York, 10.1109/EFEA49713.2021.9406235, M33.

Nikolić Mateja, Mrsević Dejan, Ristić Leposava, Čantrak Đorđe, Janković Novica (2021). Induction Machine Driven Pump Applied as Turbine in Micro-hydro Power Plants, Proceedings of The 2021 6th International Symposium on Environment - Friendly Energies and Applicati.
IEEE, New York, 10.1109/EFEA49713.2021.9406236, M33.

Čantrak Đorđe, Janković Novica, Ilić Dejan (2021). LDA Experimental Research of Turbulent Swirling Flow Behind the Axial Fans in Pipe, Jet and Diffuser, Lecture Notes in Networks and Systems, 153, 184-202.
Springer, ISSN: 2367-3370, 10.1007/978-3-030-58362-0_12, M33.

Savić Ljubomir, Janković Novica, Čantrak Đorđe, Ilić Dejan (2021). Sizing Valve Regulating Element, The 8th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Kragujevac, Serbia, June 28-30 2021., Proceedings, Minisymposium M2: Turbulence, Eds.: Kojić M. and Filipović N..
Srpsko društvo za Mehaniku, ISBN: 978-86-909973-8-1, M33.

Bojović Dušan, Čantrak Đorđe, Janković Novica, Nedeljković Miloš (2021). Five Hole Fast Response Probe for Measurements of 3D Velocity and Pressure Fields, The 8th International Congress of Serbian Society of Mechanics.
Српско друштво за механику, ISBN: 978-86-909973-8-1, M33.

Čantrak Đorđe, Janković Novica, Nedeljković Miloš (2021). Turbulent Swirl Flow Analysis by Kolmogorov’s Similarity Hypotheses, Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics (PAMM), 20.
WILEY, ISSN: 1617-7061, 10.1002/pamm.202000051, M33.

Čantrak Đorđe, Janković Novica, Lečić Milan (2021). Forced Vortex in Turbulent Swirling Flow, The 8th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Kragujevac, Serbia, June 28-30 2021., Proceedings, Minisymposium M2: Turbulence.
Belgrade : Serbian Society of Mechanics, ISBN: 978-86-909973-8-1, M33.

Čantrak Đorđe, Janković Novica (2021). Stereo PIV and Flow Visualizations in the Turbulent Swirl Flow Investigation of the Rankine Type in the Pipe behind the Axial Fan, 19th International Symposium on Flow Visualization, ISFV 19, Shanghai, China, Sept. 14-16, Session 10: Industrial Flow, Sept. 15th.
M33.

Janković Novica, Jeremić Đorđe, Čantrak Đorđe, Ilić Dejan (2020). Flow Uniformity and Turbulence Level Measurements by LDA in the Wind Tunnel for Anemometers Calibration, Proceedings, 9th International Scientific Conference on Defensive Technologies, OTEH 2020, Belgrade, Serbia, 15-16 October 2020., Session Quality, Standardization, Metrology, Maintenance and Exploitation, 6 pages, paper no. 013..
M33.

Čantrak Đorđe, Janković Novica, Nedeljković Miloš, Matijević Milan S., Ilić Dejan (2019). Lectures in Rotodynamic Pumps - from Design and Simulations to Testing, Proceedings / 2018 International Conference on Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning (IMCL2018), McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada, October 11-13, 909, 394-406.
Springer International Publishing Ag, Cham, ISSN: 2194-5357, 10.1007/978-3-030-11434-3_42, M33.

Stamenić Mirjana, Čantrak Đorđe, Janković Novica, Lečić Milan (2019). Some Remarks on Bottom-Up Methodology for Energy Efficiency Action Plans, Proceedings of the 2018 5th International Symposium on Environment-Friendly Energies and Application.
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 10.1109/EFEA.2018.8617091, M33.

Matijević Milan S., Nedeljković Miloš, Čantrak Đorđe, Janković Novica (2019). Problem-Oriented Learning Based on Use of Shared Experimental Results, Mobile Technologies and Applications For The Internet of Things, 909, 47-58.
Springer International Publishing Ag, Cham, ISSN: 2194-5357, 10.1007/978-3-030-11434-3_9, M33.

Nedeljković Miloš, Janković Novica, Čantrak Đorđe, Ilić Dejan, Matijević Milan S. (2019). Poster: Remote Engineering Education Set-Up of Hydraulic Pump and System, Smart Industry & Smart Education, 47, 304-311.
Springer International Publishing Ag, Cham, ISSN: 2367-3370, 10.1007/978-3-319-95678-7_35, M33.

Nedeljković Miloš, Čantrak Đorđe, Janković Novica, Ilić Dejan, Matijević Milan S. (2019). Virtual Instrumentation Used in Engineering Education Set-Up of Hydraulic Pump and System, Smart Industry & Smart Education, 47, 686-693.
Springer International Publishing Ag, Cham, ISSN: 2367-3370, 10.1007/978-3-319-95678-7_75, M33.

Čantrak Đorđe, Nedeljković Miloš, Janković Novica, Ilić Dejan (2019). DEMONSTRACIONI PUMPNI SISTEM, VII Regional conference, Industrial Energy and Environmental Protection in Southeastern Europe, Conference Proceedings, R-10.1.
Beograd : Društvo termičara Srbije, ISBN: 978-86-7877-033-3, M33.

Čantrak Đorđe, Ilić Dejan, Janković Novica, Radanov Branka (2019). Installation for the high accuracy flow meter calibration with the weighting method, 19th International Congress of Metrology (CIM2019), Article Number: 21001.
EDP Sciences, 10.1051/metrology/201921001, M33.

Ilić Dejan, Čantrak Đorđe, Janković Novica, Pajić Milan (2019). Experimental Investigations of the Flow Uniformity and Jet Development on the Free Jet Calibration Wind Tunnel, The 7th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Sremski Karlovci, Serbia, June 24-26 2019., Proceedings, Minisymposium M3: Turbulence, Eds.: Lazarević M. et al., paper No. M3e, 6 pages..
Serbian Society of Mechanics, M33.

Čantrak Đorđe, Janković Novica, Nedeljković Miloš (2019). Coherent Vortex Structure Investigation behind the Axial Fan in Pipe, Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 19.
WILEY, ISSN: 1617-7061, 10.1002/pamm.201900228, M33.

Nedeljković Miloš, Janković Novica, Čantrak Đorđe, Ilić Dejan, Matijević Milan S. (2018). Engineering Education Lab Setup Ready for Remote Operation - Pump System Hydraulic Performance, Proceedings / 2018 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), April 17-20, Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain.
IEEE, ISSN: 2165-9559, 10.1109/EDUCON.2018.8363362, M33.

Nedeljković Miloš, Čantrak Đorđe, Jaiiković Novica Z., Ilić Dejan, Matijević Milan S. (2018). Virtual Instruments and Experiments in Engineering Education Lab Setup with Hydraulic Pump, Proceedings / 2018 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), April 17-20, Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain, 2018-April, 1145-1152.
IEEE, ISSN: 2165-9559, 10.1109/EDUCON.2018.8363358, M33.

Veljović Aleksandra, Matijević Milan S., Nedeljković Miloš, Čantrak Đorđe (2018). An approach to design of the cyber-physical systems for engineering-education, IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON, 2018-April, 1402-1407.
IEEE Computer Society, ISSN: 2165-9559, 10.1109/EDUCON.2018.8363393, M33.

Janković Novica, Čantrak Đorđe, Nedeljković Miloš (2018). Three-Components LDA Investigation of the Turbulent Swirl Jet behind the Axial Fan, Conference on Modelling Fluid Flow (CMFF '18), The 17th International Conference on Fluid Flow Technologies, Budapest, Hungary, September 4-7.
M33.

Jović A., Janicijević Z., Janković M.M., Janković Novica, Barjaktarović Marko, Čantrak Đorđe, Gadjanski I. (2017). Simulating fluid flow in 'Shrinky Dink' microfluidic chips - Potential for combination with low-cost DIY microPIV, Proceedings of 2017 IEEE East-West Design and Test Symposium, EWDTS 2017.
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 10.1109/EWDTS.2017.8110052, M33.

Matijević Milan S., Jović Nikola D., Nedeljković Miloš, Čantrak Đorđe (2017). Remote Labs and Problem Oriented Engineering Education, IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON.
IEEE Computer Society, ISSN: 2165-9559, 10.1109/EDUCON.2017.7943029, M33.

Čantrak Đorđe, Banjac Miloš, Janković Novica, Ilić Dejan (2017). Pump System in the Energy Manager Training Center at the Faculty of Mechanical Engineering University of Belgrade, Sixth Regional Conference, Industrial Energy and Environmental Protection in South Eastern Europe Countries, Proceedings, Session: Pump units and systems - good practice and solutions for increasing energy efficiency, pp. 47.
Društvo termičara Srbije, ISBN: 978-86-7877-028-9, M33.

Ilić Dejan, Čantrak Đorđe, Janković Novica (2017). REYNOLDS NUMBER INFLUENCE ON INTEGRAL AND STATISTICAL CHARACTERISTICS OF THE TURBULENT SWIRL FLOW IN STRAIGHT CONICAL DIFFUSER, 6th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Mountain Tara, Serbia, 19-21 June, Conference Proceedings, Minisymposium M2: Turbulence, Eds.: Lazarević M. et al., paper No. M2e, 6 pages.
Serbian Society of Mechanics, ISBN: 978-86-909973-6-7, M33.

Gadanski I.I., Čantrak Đorđe (2016). Kickstarting the fab lab ecosystem in Serbia: SciFabLab and FABelgrade conference, 1st International Conference on Multidisciplinary Engineering Design Optimization, MEDO 2016.
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 10.1109/MEDO.2016.7746541, M33.

Čantrak Đorđe, Janković Novica, Ilić Dejan, Lečić Milan (2016). Centrifugal pumps' impellers design and digital fabrication, 1st International Conference on Multidisciplinary Engineering Design Optimization, MEDO 2016.
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., ISBN: 978-1-5090-2111-6, 10.1109/MEDO.2016.7746544, M33.

Janković Novica, Slijepcević Miloš Z., Čantrak Đorđe, Gadanski Ivana I. (2016). Application of 3D Printing in M.Sc. Studies - Axial Turbocompressors, 1st International Conference on Multidisciplinary Engineering Design Optimization, MEDO 2016.
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 10.1109/MEDO.2016.7746545, M33.

Janković Novica, Barjaktarović Marko, Janković Milica M., Čantrak Đorđe (2016). First steps in new affordable PIV measurements, 2016 24th Telecommunications Forum (Telfor).
IEEE, New York, 10.1109/TELFOR.2016.7818896, M33.

Čantrak Đorđe, Janković Novica, Ilić Dejan (2016). Statistical Characteristics and Time Autocorrelation Coefficients of the Turbulent Swirl Flow in Pipe, PAMM, Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, publishes the proceedings of the annual GAMM conferences, 16(1), 579-580.
John Wiley & Sons, Ltd, ISSN: 1617-7061, 10.1002/pamm.201610278, M33.

Čolić Damjanović Vesna Mila, Gligorijević Žaklina, Damjanović Dušan, Čantrak Đorđe (2016). Introducing smart governance perspectives to Belgrade strategic planning processes, XII International May Conference on Strategic Management - IMKSM, XII Students Symposium on Strategic Management 2016 May 28 – 30, 2016, Bor, Serbia.
Bor : Technical Faculty, Management Department, ISBN: 978-86-6305-042-6, M33.

Gadjanski Ivana, Čantrak Đorđe, Matijević Milan, Prodanović Radivoje (2015). Stimulating Innovations from University through the Use of Digital Fabrication - Case Study of the SciFabLab at Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Proceedings of the WBCInno International conference 2015.
University of Novi Sad, ISBN: 978-86-499-0203-9, M33.

Čolić-Damjanović Vesna Mila, Burazer Jela M., Stamenić Mirjana, Čantrak Đorđe, Lečić Milan (2014). Architectural Design Influences and HVAC Systems' Measures on Energy Savings of a High Energy Demand Residential Building, 3rd International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications, EFEA 2014.
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 10.1109/EFEA.2014.7059986, M33.

Čantrak Đorđe, Janković Novica, Lečić Milan (2014). Laser insight into the turbulent swirl flow behind the axial flow fan, Proceedings of the ASME Turbo Expo, 1A.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), 10.1115/GT2014-26563, M33.

Čantrak Đorđe, Janković Novica (2013). Reynolds Number Influence on the Statistical Characteristics of Turbulent Swirl Flow, 4th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Proceedings, Vrnjačka Banja, Serbia, 4-7 June,.
Српско друштво за механику, ISBN: 978-86-909973-5-0, M33.

Čantrak Đorđe (2013). Advanced Research in Energy Systems - Bilateral Project Karlsruhe - Belgrade, Resources of Danubian Region: The Possibility of Cooperation and Utilization.
Belgrade : Humbolt-Club Serbien, ISBN: 978-86-916771-1-4, M33.

Janković Novica, Čantrak Đorđe, Spakić Milovan, Brajković Vojislav (2013). Determination of the Buildings Air Tightness, 44. Međunarodni kongres i izložba o grejanju, hlađenju i klimatizaciji KGH : Zbornik radova 2013., 44(1).
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISSN: 978-86-81505-70-0., M33.

Ristić Slavica, Ilić Jelena, Ristić Ognjen, Čantrak Đorđe, Tašin Slobodan (2012). Overview of uncertainty sources in flow velocity vector measurement by LDA, Proceedings 5th International Scientific Conference OTEH 2012.
Beograd : Vojnotehnički institut, ISBN: 978-86-81123-58-4, M33.

Čantrak Đorđe, Nedeljković Miloš, Janković Novica (2012). Turbulent Swirl Flow Characteristics and Vortex Core Dynamics behind Axial Fan in a Circular Pipe, Proceedings, Conference on Modelling Fluid Flow (CMFF’12), The 15th International Conference on Fluid Flow Technologies, Budapest, Hungary, September 4-7, Ed. J. Vad, 2.
ISBN: 978-963-08-4587-8, M33.

Čantrak Đorđe, Janković Novica, Nedeljković Miloš, Lečić Milan (2012). Stereo PIV and LDA Measurements at the Axial Fan Outlet, Proceedings, 15th Int. Symp. on Flow Visual., Minsk, June 25-28.
ISBN: 978-985-6456-75-9, M33.

Mattern Philipp, Sieber Sten, Čantrak Đorđe, Froehlig Friedrich, Caglar Saban, Gabi Martin (2012). Investigations on the Swirl Flow Caused by an Axial Fan: A Contribution to the Revision of ISO 5801, Fan 2012, International Conference on Fan Noise, Technology and Numerical Methods, Senlis, France, 18.04.-20.04.2012., CD Proceedings.
ISBN: 978-0-9572374-0-7, M33.

Čantrak Đorđe, Gabi Martin, Janković Novica, Čantrak Svetislav (2012). Investigation of Structure and Non-Gradient Turbulent Transfer in Swirl Flows, Proceedings in Applied Mathematics & Mechanics, 12.
WILEY, ISSN: 1617-7061, 10.1002/pamm.201210237, M33.

Benišek Miroslav, Božić Ivan, Čantrak Đorđe, Ilić Dejan (2011). Hydraulic Tests of the Bulb Turbine Unite at the Hydropower Plant „Djerdap 2“, 3rd International Symposium Contemporary Problems of Fluid Mechanics, May 12-13th, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Chair of Fluid Mechanics, Proceedings.
ISBN: 978-86-7083-725-6, M33.

Čantrak Đorđe, Nedeljković Miloš, Janković Novica (2011). Turbulent Swirl Flow Dynamics, The 3rd International Congress of Serbian Society of Mechanics, Vlasina Lake, Serbia, 5-8 July, Proceedings IConSSM 2011.
Српско друштво за механику, ISBN: 978-86-909973-3-6, M33.

Čantrak Đorđe, Janković Novica (2011). Use of Modern Measurement and Visualization Techniques in Research of Turbulent Swirl Flow in Ventilation Systems, 15th International Passive House Conference 2011, May 27-28th, Innsbruck, Austria, Proceedings.
Passive House Institute, Germany, ISBN: 978-3-00-034396-4, M33.

Čantrak Đorđe, Ristić Slavica, Janković Novica (2011). LDA, Classical Probes and Flow Visualization in Experimental Investigation of Turbulent Swirl Flow, DEMI 2011, 10th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, May 26-28th,Banja Luka, Republika Srpska, Proceedings.
University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99938-39-36-1, M33.

Čantrak Đorđe, Janković Novica (2011). PIV and LDA Research of the Turbulent Swirl Flow Behind Axial Fans in Pipes, International Congress on Applications for Image based Measurements, Imaging Techniques in Fluid Mechanics and Combustion, 22-23 March, Schloss Groβlaupheim, Laupheim, Ulm, Germany.
ISBN: 78-3-00-033591-4, M33.

Jojić Ivan, Isakov Miodrag, Voronjec Dimitrije, Čantrak Đorđe, Ilić Dejan, Banjac Miloš (2010). Prikaz rezultata merenja i analize tehnoekonomskih parametara na realizovanom demonstracionom postrojenju za rekuperaciju toplote na VMA, Proceedings of the Second Regional Conference: Industrial Energy and Environmental Protection Southeast Europe - IEEP 2010, Tematska grupa 2B: Energetska efikasnost u zgradarstvu (Energy Efficiency in Building Constructioning).
Društvo termičara Srbije, ISBN: 978-86-7877-012-8, M33.

Čolić Damjanović Vesna Mila, Čantrak Đorđe (2010). Унaпређење процеса пројектовања стамбених објеката применом принципа пасивне градње на примеру Београда, Мeђународни научно-стручни скуп Истраживања, пројекти и реализације у градитељству, Београд.
ISBN: 978-86-8208-116-6, M33.

Čantrak Đorđe, Dondur Nikola, Čolić Damjanović Vesna Mila, Ilić Bratislav, Banjac Miloš, Babačev Nataša, Ilić Dejan, Kostić Dušan (2009). Economic Analysis of the Passive and Intelligent Multifamily Residential Building in Belgrade, Proceedings, 4th International Symposium of Industrial Engineering, SIE 2009., Industrial Engineering Department, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade and Steinbeis Advanced Risk Technologies, Stuttgart, Germany, Belgrade, December 10-11. 2009..
Belgrade : Faculty of Mechanical Engineering,, ISBN: 978-86-7083-681-5, M33.

Benišek Miroslav, Ilić Dejan, Čantrak Đorđe, Božić Ivan, Pajnić Mirko, Begović Miloš, Janković Novica (2009). FAN FOR ECOLOGICAL CONDITION SUSTAIN IN TUNNELS, Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, 2.-4.12.2009., BEOGRAD, 40(1), 320-331.
Beograd : SMEITS, ISBN: 978-86-81505-50-2, M33.

Čantrak Đorđe, Ilić Jelena, Hyde Martin, Čantrak Svetislav, Ćoćić Aleksandar, Lečić Milan (2008). PIV Measurements and Statistical Analysis of the Turbulent Swirl Flow Field, ISFV 13 – 13th International Symposium on Flow Visualization, FLUVISU 12 – 12th French Congress on Visualization in Fluid Mechanics, July 1-4., Nice, France.
M33.

Benišek Miroslav, Čantrak Đorđe, Božić Ivan (2003). Axial Fan`s Hub Radius Determination by the Lagrange`s Principle of Virtual Work, Proceedings of Тhe Sixth Conference Industrial Fans, Gliwice, Poland.
ISBN: 83-918568-1-X/1506-9702, M33.

Fei P., Čantrak Đorđe, Hrnjak P. (2002). Refrigerant distribution in the inlet header of plate evaporators, SAE Technical Papers.
SAE International, ISSN: 0148-7191, 10.4271/2002-01-0948, M33.

Čantrak Đorđe, Dušanić Aleksandar, Božić Ivan, Lečić Milan (2002). On the Anisotropy of the Turbulent Viscosity, Proceedings of the International Conference Classics and Fashion in Fluid Machinery, October 18-20,2002, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, ISBN: 86-7083-451-0, M33.

Čantrak Đorđe, Janković Novica, Ilić Dejan (2022). Enstrophy in Turbulent Swirling Flow in Pipe, 1st International Conference on Mathematical Modelling in Mechanics and Engineering, Booklet of Abstracts, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia, 8-10 September 2022.
ISBN: 978-86-6060-127-0, M34.

Ocokoljić Goran, Janković Novica, Samardžić Marija, Svorcan Jelena, Čantrak Đorđe (2021). Water cavitation tunnel characterisation by LDV, Abstract Book - 6th IAHR Europe Congress.
International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), ISBN: 978-83-66847-01-9, M34.

Čantrak Đorđe, Janković Novica, Nedeljković Miloš (2021). Kolmogorov's similarity hypothesis application in research of the turbulent swirl flows in pipe generated by the various axial fan geometries, 91st Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics, GAMM, Section S10: Turbulence and reactive flows, Uni. Kassel, March 15-19, Book of Abstracts.
M34.

Čantrak Đorđe, Janković Novica, Ilić Dejan, Nedeljković Miloš (2020). Educational Centrifugal Pump Test Rig, Book of Abstracts, 6th IAHR Europe Congress – Hydro Environment Research and Bioengineering, paper 62131228719, Feb. 15-18, 2021, Warsaw, Poland Special Session KS6: Measurement techniques and demonstration test rigs in hydraulic research.
M34.

Čantrak Đorđe, Janković Novica, Ilić Dejan (2020). Observations from LDA Research of the Turbulent Swirl Flow on the Axial Fan Pressure Side, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technolgies, CNN TECH 2020, Session: Clear sky, June 29-July 2, Zlatibor, Serbia, pp. 65.
ISBN: 978-86-6060-042-6, M34.

Čantrak Đorđe, Janković Novica, Ilić Dejan (2019). KOLMOGOROV LAW IN ANALYSIS OF THE TURBULENT SWIRL FLOW IN PIPE, Booklet of abstracts Symposium “Nonlinear dynamics –scientific work of Prof. Dr Katica (Stevanović) Hedrih”, Belgrade, 04.-06. September 2019., pp. 71.
Mathematical Institute of SASA, M34.

Ilić Jelena, Janković Novica, Ristić Slavica, Čantrak Đorđe (2019). Uncertainty Analysis of 3D LDA System, 7th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Sremski Karlovci, Serbia, June 24-26, 2019.
Beograd: Srpsko društvo za mehaniku, M34.

Čantrak Đorđe, Heineck J. T., Kushner L. K., Roozeboom N., Janković Novica (2019). Calculation of the Pressure Field from the High Speed 3C PIV Data of the Turbulent Flow and its Evaluation by Use of the Cobra Probe, 17th European Turbulence Conference, EUROMECH, 3-6 September, Torino, Italy, Session: Vortex Dynamics and Structure Formation, Sept. 6.
M34.

Ilić Dejan, Janković Novica, Slijepčević Miloš, Čantrak Đorđe (2018). High Accuracy Installation for Flow Meter Calibration with Weighing Method, Sixth International Conference on Applied Sciences ICAS2018, Book of Abstracts, pp. 121.
UNIVERSITY OF BANJA LUKA FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING, M34.

Janković Novica, Čantrak Đorđe, Ilić Dejan, Lečić Milan (2018). Insight into the Turbulent Swirl Jet behind the Axial Fan, Sixth International Conference on Applied Sciences ICAS2018, Book of Abstracts, pp. 120.
UNIVERSITY OF BANJA LUKA FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING, M34.

Tanasić N., Stamenić M., Čantrak Đorđe (2017). Compressed Air System in the Energy Manager Training Center at the Faculty of Mechanical Engineering University of Belgrade, 23.Sixth Regional Conference, Industrial Energy and Environmental Protection in South Eastern Europe Countries, Proceedings, Special session: Energy efficiency improvement and energy management system integration in industrial systems, Zlatibor, Serbia, 21-24 June.
M34.

Čantrak Đorđe, Janković Novica (2016). Statistical Characteristics, Time Autoccorelation Coefficients and Turbulence Time Integral Scales of the Turbulent Swirling Flows in Pipe, Joint Annual Meeting of DMV and GAMM, S10: Turbulence and reactive flows,TU Braunschweig, March 7-11, Book of Abstracts.
M34.

Čantrak Đorđe, Janković Novica (2016). Complex Turbulent Swirling Flow Analysis, Flowing Matter 2016, COST project MP1305 conference, 11-15.01.2016., Porto, Book of Abstracts.
M34.

Čantrak Đorđe (2015). Analysis of Turbulence Generated by Axial Fans using PIV and LDA Methods, The 5th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Aranđelovac, June 15-17.
ISBN: 978-86-7892-715-7, M34.

Čantrak Đorđe, Heineck J., Kushner L., Janković N. (2015). High Speed Stereo PIV Investigation of the NASA Common Research Model Wing Tip Vortex, Turbulence Workshop International Symposium, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, August 31-September 2, The Book of Abstracts.
ISBN: 978-86-7083-865-9, M34.

Janković Novica, Čantrak Đorđe, Mattern P., Tašin S. (2015). PIV and LDA Investigation of the Turbulent Swirl Flow behind the Axial Fan in the Pipe and Jet, Turbulence Workshop International Symposium, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, August 31-September 2, The Book of Abstracts.
ISBN: 978-86-7083-865-9, M34.

Lečić Milan, Čantrak Đorđe, Ćoćić Aleksandar (2015). School of the Turbulent Swirl Flow at the Faculty of Mechanical Engineering University of Belgrade, Turbulence Workshop International Symposium, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, August 31-September 2, The Book of Abstracts.
ISBN: 978-86-7083-865-9, M34.

Čantrak Đorđe, Mattern P., Janković Novica, Gabi M. (2013). PIV Invariant Maps in Analysis of Turbulent Swirl Flow, 84th Annual Meeting, S10.2: Turbulence and reactive flows, Novi Sad, Serbia, GAMM, March 18-22, Book of Abstracts.
M34.

Čantrak Đorđe, Pothos Stamatios, Janković Novica (2011). Stereoscopic PIV Measurements and Visualization of a Turbulent Swirl Flow behind an Axial Fan in a Pipe, 3rd International Symposium Contemporary Problems of Fluid Mechanics, May 12-13th, Proceedings.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Chair of Fluid Mechanics, ISBN: 978-86-7083-725-6, M34.

Čantrak Đorđe (2010). Contemporary Scientific Methods and their Application – Contribution of Young Researchers in Transition of Science and Education, Humboldt-Kolleg Wissenschaft und Bildung im Wandel (Science and Education in Transition), Book of Abstracts, Belgrade, October 28-30.
ISBN: 978-86-7220-041-6, M34.

Lečić Milan, Kokotović Branko, Milosavljević Anđelka, Čantrak Đorđe (2008). Influence of the Platinum Alloy Microstructure on the Optimum Characteristics of the Precise Anemometers, YUCOMAT 2008 Symposium Advanced Materials for High-Technology Application, Programme and The Book of Abstracts, 8-12. September, Herceg Novi, Montenegro.
ISBN: 978-86-80321-15-8, M34.

Čantrak Đorđe, Lečić Milan, Ćoćić Aleksandar, Čantrak Svetislav (2008). Investigation of Structure and Statistical Properties of Turbulent Swirling Flow in a Pipe, GAMM 2008, Session of short communication-9: 'Turbulence and reactive flows', Location: SFG 1020, Slot 3, Proceedings.
University of Bremen, M34.

Ćoćić Aleksandar, Lečić Milan, Čantrak Đorđe, Čantrak Svetislav (2008). Invariant and Numerical Analysis of Turbulent Pipe Flow Subjected to Sudden Area Contraction, GAMM 2008, Session of short communication-9: 'Turbulence and reactive flows', Location: SFG 1020, Slot 1, Proceedings.
University of Bremen, M34.

Čantrak Đorđe (2019). Numerical Modeling and Calculation of Pressure Field using Empirical Velocity Data, Семинар “Механика машина и механизама – модели и математичке методе” (“Mechanics of Machines and Mechanisms – Models and Mathematical Methods”), Математички институт САНУ, 17.12.2019..
M62.

Janković Novica, Nedeljković Miloš, Atanasijević P., Čantrak Đorđe, Ilić Dejan (2021). Показно-образовна инсталација за испитивање пумпи у лабораторији и преко интернета, Зборник радова 19. научног саветовања Српског друштва за хидрауличка истраживања и Српског друштва за хидрологију, Београд, 18-19. октобар 2021.
Београд : Грађевински факултет, ISBN: 978-86-7518-219-1, M63.

Benišek Miroslav, Ilić Dejan, Čantrak Đorđe, Janković Novica (2015). HIGH ACCURACY INSTALLATION FOR CALIBRATION FLOW METER, Зборник радова, Конгрес метролога 2015, Уредници: Делчев С. и Огризовић В., Златибор, CD издање, 10 страна, Сесија 2., 12-15.10.2015.
Конгрес метролога, ISBN: 978-86-7518-182-8, M63.

Lečić Milan, Kokotović Branko, Čantrak Đorđe (2008). Уређаји за позиционирање и репарацију сонди са загрејаним влакнима за изучавање турбулентног вихорног струјања у цевима, 34. Јупитер конференција са међународним учешћем, 30. симпозијум НУ-Роботи-ФТС, 5.4-5. jун 2008..
ISBN: 978-86-7083-628-0, M63.

Srećković Milesa, Ostojić S., Ilić Jelena, Arsoski V., Pantelić S., Ćuk S., Čantrak Đorđe, Đerić N. (2007). Савремени уређаји LDA и аналитичке и нумеричке оцене мерних резултата, Конгрес метролога : зборник радова, Златибор, 26-28. септембра 2007.
Београд : Технолошко-металуршки факултет Универзитета, ISBN: 978-86-7401-248-, M63.

Čantrak Đorđe, Ilić Jelena, Benišek Miroslav, Nedeljković Miloš (2007). Приказ PIV (Particle Image Velocimetry) мерне технике на инсталацији за мерење турбулентог вихорног струјања у правим цевима, Конгрес метролога : зборник радова, Златибор, 26-28. септембра 2007..
Београд : Технолошко-металуршки факултет Универзитета, ISBN: 978-86-7401-248-2, M63.

Ignjatović Branislav, Benišek Miroslav, Nedeljković Miloš, Ilić Dejan, Čantrak Đorđe, Božić Ivan (2005). BANKI TURBINE – CONVINIENT SMALL HYDRAULIC TURBINE TYPE TO HARNESS POTENTIAL OF SMALL RIVERS, 12 Симпозијум термичара, Сокобања, 2005., Зборник на CD-у. Сокобања 18-21.10.2005., Друштво термичара СЦГ и Машински факултет у Нишу.
ISSN: 86-80587-51-6, M63.

Benišek Miroslav, Jošić B., Božić Ivan, Čantrak Đorđe (2003). Поступак баждарења цилиндричне сонде са три отвора и начин мерења 2Д-поља брзина и притиска, Четврти конгрес метролога : зборник радова.
Београд : Машински факултет Универзитета у Београду, ISBN: 86-7083-518-5, M63.

Benišek Miroslav, Albijanić Radomir, Ignjatović Branislav, Božić Ivan, Ilić Dejan, Čantrak Đorđe (2006). Hydraulic аnd Vibration Tests оf Double-Regulated Prototype Hydraulic Turbines With тhe Aim оf Increasing The Energy Efficiency, Симпозијум ЕЛЕКТРАНЕ 2006, организатор: Друштво термичара Србије и Црне Горе, Врњачка Бања, 19-22. 09. 2006., Зборник проширених резимеа, стр. 11..
ISBN: 86-7877-009-0, M64.

Lečić Milan, Ćoćić Aleksandar, Čantrak Đorđe (2003). Мерење поља притиска и брзине у слободном млазу помоћу сонде са диференцијалним пиезоотпорним сензором, Конгрес метролога 2003, Машински факултет, Београд, Зборник проширених резимеа.
M64.

Čolić Damjanović Vesna Mila, Čantrak Đorđe (2013). Integrated Sustainability in Housing in Belgrade: Social, Economic and Environmental Features, International scientific conference on impact of climate change on the environment and the economy 22-24. april Beograd, Book of abstracts.
Београд : Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Србије, ISBN: 978-86-89061-03-1, М34.

Књиге

Čantrak Đorđe (2022). Истраживање турбулентног Ранкиновог вртлога у цеви иза кола аксијалног вентилатора применом оптичких (ПИВ и ЛДА) мерних метода и визуализације, 59.
ВОJНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ – БЕОГРАД, ISSN: 1820-3418, ISBN: 978-86-81123-84-3, M42.

Ilić Dejan, Čantrak Đorđe (2022). Praktikum za laboratorijske vežbe iz merenja pri strujanju fluida.
Машински факултет Универзитета у Београду, ISBN: 978-86-6060-132-4.

Ilić Dejan, Čantrak Đorđe (2017). Praktikum za laboratorijske vežbe iz merenja pri strujanju fluida.
Машински факултет Универзитета у Београду, ISBN: 978-86-7083-942-7.

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године

Експериментална и теоријска истраживања структуре турбулентног вихорног струјања у млазу аксијалног вентилатора, Новица З. Јанковић, 2020.