Феномени струјања у турбомашинама - пројектовање решетки и лопатица радних кола

ID: 3632
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Чантрак С. Ђорђе
извођачи: Јанковић З. Новица, Чантрак С. Ђорђе
контакт особа: Чантрак С. Ђорђе
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Овладавање прорачунским методама пројектовања турбомашина.

исход

Овладавање прорачунским методама пројектовања турбомашина.

садржај теоријске наставе

Једнодимензијски (линијски) прорачуни - метода узгонских површина и метода Вајниг-Екерт за аксијалне решетке, прорачун кружних (радијалних) решетки. Невискозне дводимензијске теорије прорачуна - конформно пресликавање (комплексни потенцијал, трансформација. прорачун), метода панела, метода сингуларитета, ходограф брзине.

садржај практичне наставе

пример пројектовања

услов похађања

Поседовање знања основа турбомашина, нумеричких метода, алгоритама и програмирања.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 13
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 70

литература

Степанов ГО. Гидродинамика решеток турбомашин. Физматгиз, Москва, 1962.; Dixon Sl. Fluid Mechanics, Thermodynamics of Tubomachinery. 3rd ed. Pergamon Press, Oxford, 1978.; Чантрак Ђ, Истраживање турбулентног Ранкиновог вртлога у цеви иза кола аксијалног вентилатора применом оптичких (ПИВ и ЛДА) мерних метода и визуализације, ВТИ, Београд, Србија, 2022.; Gambini M., Vellini M. Turbomachinery Fundamentals, Selection and Preliminary Design, Springer Tracts in Mechanical Engineering, Springer Nature Switzerland AG, 2021.; Gülich J. F., Centrifugal pumps, 4th edition, Springer Nature Switzerland AG, 2020.;