Новица З. Јанковић

др Новица З. Јанковић, доцент
катедра за хидрауличне машине и енергетске системе
кабинет:
мејл адреса: njankovic@mas.bg.ac.rs
телефон: директан 3302-216

термини за пријем студената

среда 12 чaсова

предмети

истраживачка област

Хидрауличне машине и енергетски системи, примењена механика флуида

образовање, стручна спрема

доктор наука

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама

Српско друштво за механику, IAHR