Владимир В. Буљак

др Владимир В. Буљак, редовни професор
Катедра за отпорност конструкција
Кабинет: 428
Мејл адреса: vbuljak@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 327; директан 3302-237

Лична веб презентација

https://www.linkedin.com/in/vladimir-buljak-54201914/?originalSubdomain=it

Термини за пријем студената

Ponedeljak od 13.00 - 13.45

Предмети

Завршни предмет - Основи отпорности конструкција
Завршни предмет - Отпорност материјала
Завршни рад - Основи теорије коначних елемената
Изабрана поглавља из отпорности конструкција
Инверзне анализе за карактеризацију материјала
Метода коначних елемената
Нелинеарни коначни елементи у МКЕ
Основи отпорности конструкција
Основи теорије коначних елемената
Отпорност материјала
Стручна пракса М - МЕХ
Теорија коначних елемената

Истраживачка област

Нумеричка механика, карактеризација материјала, конститутивно моделирање мерење заосталих напона, инверзне анализе

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. 2001. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр 2005. Politecnico di Milano, Italija, Dr 2009.

Публикације, признања, награде

Две монографија од међународног значаја, 19 радова у страним часописима, 3 рад у домаћем часопису, преко 60 учешћа на међународним конференцијама, руковођење два Европска пројекта, учешће на два италијанска и једном домаћем пројекту. Докторска дисертација изабрана у 6 најбољих доктората у Италији одбрањених у 2009. години из области структурне механике.

Чланства у научним и стручним организацијама

GIMC – италијанско удружење за нумеричку механику; AIS3 – удружење италијанских и српских научника.

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Buljak Vladimir, Bruno Giovanni (2018). Numerical modeling of thermally induced microcracking in porous ceramics: An approach using cohesive elements, Journal of The European Ceramic Society, 38(11), 4099-4108.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0955-2219, 10.1016/j.jeurceramsoc.2018.03.041, M21a.

Bolzon Gabriella, Buljak Vladimir (2011). An effective computational tool for parametric studies and identification problems in materials mechanics, Computational Mechanics, 48(6), 675-687.
Springer, New York, ISSN: 0178-7675, 10.1007/s00466-011-0611-8, M21a.

Buljak Vladimir, Baivier-Romero Severine, Kallel Achraf (2021). Calibration of Drucker-Prager Cap Constitutive Model for Ceramic Powder Compaction through Inverse Analysis, Materials, 14(14).
MDPI, Basel, ISSN: 1996-1944, 10.3390/ma14144044, M21.

Buljak Vladimir, Cocchetti Giuseppe, Cornaggia Aram, Maier Giulio (2017). Estimation of residual stresses by inverse analysis based on experimental data from sample removal for "small punch" tests, Engineering Structures, 136, 77-86.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0141-0296, 10.1016/j.engstruct.2016.12.062, M21.

Buljak Vladimir, Bocciarelli M., Maier Giulio (2014). Mechanical characterization of anisotropic elasto-plastic materials by indentation curves only, Meccanica, 49(7), 1587-1599.
Kluwer Academic Publishers, ISSN: 0025-6455, 10.1007/s11012-014-9940-y, M21.

Buljak Vladimir, Oesch Tyler, Bruno Giovanni (2019). Simulating Fiber-Reinforced Concrete Mechanical Performance Using CT-Based Fiber Orientation Data, Materials, 12(5).
MDPI, Basel, ISSN: 1996-1944, 10.3390/ma12050717, M22.

Obradović Nina, Fahrenholtz William G., Filipović Suzana, Corlett Cole, Đorđević Pavle, Rogan Jelena, Vulić Predrag J., Buljak Vladimir, Pavlović Vladimir B. (2019). Characterization of MgAl2O4 Sintered Ceramics, Science of Sintering, 51(4), 363-376.
Međunarodni Institut za nauku o sinterovanju, Beograd, ISSN: 0350-820X, 10.2298/SOS1904363O, M22.

Buljak Vladimir, Cocchetti Giuseppe, Cornaggia Aram, Maier Giulio (2018). Parameter identification in elastoplastic material models by Small Punch Tests and inverse analysis with model reduction, Meccanica, 53(15), 3815-3829.
Springer, Dordrecht, ISSN: 0025-6455, 10.1007/s11012-018-0914-3, M22.

Buljak Vladimir, Cocchetti Giuseppe, Cornaggia Aram, Maier Giulio (2015). Assessment of residual stresses and mechanical characterization of materials by "hole drilling" and indentation tests combined and by inverse analysis, Mechanics Research Communications, 68, 18-24.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0093-6413, 10.1016/j.mechrescom.2015.02.003, M22.

Bocciarelli M., Buljak Vladimir, Moy C. K. S., Ringer S. P., Ranzi G. (2014). An inverse analysis approach based on a POD direct model for the mechanical characterization of metallic materials, Computational Materials Science, 95, 302-308.
Elsevier, Amsterdam, ISSN: 0927-0256, 10.1016/j.commatsci.2014.07.025, M22.

Buljak Vladimir, Cocchetti Giuseppe, Maier Giulio (2013). Calibration of brittle fracture models by sharp indenters and inverse analysis, International Journal of Fracture, 184(1-2), 123-136.
Springer, Dordrecht, ISSN: 0376-9429, 10.1007/s10704-013-9841-4, M22.

Pandey Shwetank, Buljak Vladimir, Balać Igor (2017). Reduced Order Numerical Modeling for Calibration of Complex Constitutive Models in Powder Pressing Simulations, Science of Sintering, 49(3), 331-345.
Međunarodni Institut za nauku o sinterovanju, Beograd, ISSN: 0350-820X, 10.2298/SOS1703331P, M23.

Maier Giulio, Buljak Vladimir, Garbowski Tomasz, Cocchetti Giuseppe, Novati Giorgio (2014). Mechanical characterization of materials and diagnosis of structures by inverse analyses: some innovative procedures and applications, International Journal of Computational Methods, 11(3).
World Scientific Publ Co Pte Ltd, Singapore, ISSN: 0219-8762, 10.1142/S0219876213430020, M23.

Buljak Vladimir, Maier Giulio (2012). Identification of residual stresses by instrumented elliptical indentation and inverse analysis, Mechanics Research Communications, 41, 21-29.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0093-6413, 10.1016/j.mechrescom.2012.02.002, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Petrović Veljko M., Buljak Vladimir, Cornaggia Aram (2021). Osetljivost skorohodolevski viskoznog modela sinterovanja na promenu temperaturnog polje po uzorku u toku sinterovanja, FME Transactions, 49(3), 719-725.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fme2103719P, M24.

Buljak Vladimir, Pandey Shwetank, Balać Igor (2017). Kalibrisanje konstitutivnih modela korišćenjem instrumentalnog utiskivanja i stohastičke inverzne analize, FME Transactions, 45(1), 109-116.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1701109B, M24.

Радови са конференција

Buljak Vladimir, Garbowski Tomasz (2014). Efficient methods for optimal space filling in model reduction techniques, Recent Advances in Computational Mechanics - Proceedings of the 20th International Conference on Com.
Taylor and Francis - Balkema, 10.1201/b16513-37, M13.

Aranđelović Nevena, Buljak Vladimir (2019). FEM ANALYSIS OF CORONARY STENT DEPLOYMENT, Proceeding of 7th International Congress of Serbian Society of Mechanics Sremski Karlovci, Serbia, June 24-26, 2019..
Beograd : Srpsko društvo za mehaniku, ISBN: 978-86-909973-7-4, M33.

Поглавља у књигама

Buljak Vladimir, Cocchetti Giuseppe, Cornaggia Aram, Maier Giulio, Novati Giorgio, Garbowski Tomasz (2015). Materials mechanical characterizations and structural diagnoses by inverse analyses, Handbook of Damage Mechanics: Nano to Macro Scale for Materials and Structures.
Springer New York, 10.1007/978-1-4614-5589-9, M13.

Књиге

Buljak Vladimir, Ranzi G. (2021). Constitutive Modeling of Engineering Materials: Theory, Computer Implementation, and Parameter Identification, Constitutive Modeling of Engineering Materials: Theory, Computer Implementation, and Parameter Ident.
Elsevier, 10.1016/B978-0-12-814696-5.00002-2.

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године