Владимир В. Буљак

др Владимир В. Буљак, редовни професор
катедра за отпорност конструкција
кабинет: 428
мејл адреса: vbuljak@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 327; директан 3302-237

лична веб презентација

термини за пријем студената

Ponedeljak od 13.00 - 13.45

предмети

истраживачка област

Нумеричка механика, карактеризација материјала, конститутивно моделирање мерење заосталих напона, инверзне анализе

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. 2001. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр 2005. Politecnico di Milano, Italija, Dr 2009.

публикације, признања, награде

Две монографија од међународног значаја, 19 радова у страним часописима, 3 рад у домаћем часопису, преко 60 учешћа на међународним конференцијама, руковођење два Европска пројекта, учешће на два италијанска и једном домаћем пројекту. Докторска дисертација изабрана у 6 најбољих доктората у Италији одбрањених у 2009. години из области структурне механике.

чланства у научним и стручним организацијама

GIMC – италијанско удружење за нумеричку механику; AIS3 – удружење италијанских и српских научника.