Александар М. Обрадовић

др Александар М. Обрадовић, редовни професор
Катедра за механику
Кабинет: 225b
Мејл адреса: aobradovic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 209; директан 3302-209

Лична веб презентација

https://www.researchgate.net/profile/Aleksandar-Obradovic

Термини за пријем студената

Уторак 13,30 часова

Предмети

Аналитичка механика
Механика 1
Механика 2
Механика 3
Механика М
Одабрана поглавља из механике
Оптимално управљање кретањем механичких система
Основе механике 1
Основе механике 2
Основе механике 3
Осцилације механичких система
Стручна пракса М - МЕХ
Теорија осцилација
Теорија осцилација

Истраживачка област

Оптимално управљање кретањем механичких система, Динамика система тела, Линеарне осцилације у машинству

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. маш. инж. 1987. ; Машински факултет Универзитета у Београду, Мр тех.наука, 1990.; Машински факултет Универзитета у Београду, Др тех.наука , 1995.

Публикације, признања, награде

На Московском државном универзитету "Ломоносов" одржао више предавања по позиву на сталним семинарима Института за механику и Факултета за механику и математику; Изабран је у МИ САНУ у звање научног саветника из механике у природно-математичким наукама; Награда „Академик Владан Ђорђевић“ за рад у најбоље рангираном међународном часопису изузетних вредности за 2022.год; Награда “Др Растко Стојановић” додељена од Југословенског друштва за механику за 1990. год. ; Награда на дан Светог Саве за најбољу књигу у 2007. год. на Машинском факултету; Плакета Машинског факултета 2018.год. за допринос подизању угледа МФ; Плакета Машинског факултета за допринос развоју МФ 2004.год.; Захвалница Савеза студената МФ за изузетно залагање у настави 1994.год.; Захвалница Савеза студената МФ за изузетне резултате у вођењу екипе из знања на Машинијади 1991.год.; Годишња награда Привредне коморе Београда 2010.год. за техничко унапређење; Основни и 4 помоћна уџбеника за предмете научне области механика; Више радова објављених у домаћим и међународним монографијама, часописима и зборницима радова научних скупова у земљи и иностранству, актуелни резултати могу се видети на http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Obradovic%20Aleksandar%20M&samoar=

Чланства у научним и стручним организацијама

Српска академија нелинеарних наука-САНН (дописни члан od 2018. ); Матични научни одбор МПНТР (НИТРА) за математику, компјутерске науке и механику (2017.-2026.) и члан Комисије Министарства за утврђивање листе категорисаних часописа ; Веће научних области техничких наука Универзитета у Београду (2021.-2025.) ; Српско друштво за механику-SSM (председник надзорног одбора 2019.-2025.); International Union of Theoretical and applied Mechanics - IUTAM; Theoretical and Applied Mechanics (Editorial board member); Mathematical Reviews (Reviewer); Продекан за финансије (2000.-2004.); Председник Комисије за издавачку делатност и главни и одговорни уредник издања МФ (2004.-2014.)

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Obradović Aleksandar, Mitrović Zoran, Šalinić Slaviša (2022). On the problem of a heavy homogeneous ball rolling without slipping over a fixed surface of revolution, Applied Mathematics and Computation, 420.
Elsevier Science Inc, New York, ISSN: 0096-3003, 10.1016/j.amc.2021.126906, M21a.

Nešić Nikola, Cajić Milan, Karličić Danilo, Obradović Aleksandar, Simonović Julijana (2022). Nonlinear vibration of a nonlocal functionally graded beam on fractional visco-Pasternak foundation, Nonlinear Dynamics, 107(3), 2003-2026.
Springer, Dordrecht, ISSN: 0924-090X, 10.1007/s11071-021-07081-z, M21a.

Tomović Aleksandar, Šalinić Slaviša, Obradović Aleksandar, Grbović Aleksandar, Milovančević Milorad (2020). Closed-form solution for the free axial-bending vibration problem of structures composed of rigid bodies and elastic beam segments, Applied Mathematical Modelling, 77, 1148-1167.
Elsevier Science Inc, New York, ISSN: 0307-904X, 10.1016/j.apm.2019.09.008, M21a.

Šalinić Slaviša, Obradović Aleksandar, Tomović Aleksandar (2018). Free vibration analysis of axially functionally graded tapered, stepped, and continuously segmented rods and beams, Composites Part B-Engineering, 150, 135-143.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 1359-8368, 10.1016/j.compositesb.2018.05.060, M21a.

Radulović Radoslav, Obradović Aleksandar, Šalinić Slaviša, Mitrović Zoran (2017). The brachistochronic motion of a wheeled vehicle, Nonlinear Dynamics, 87(1), 191-205.
Springer, Dordrecht, ISSN: 0924-090X, 10.1007/s11071-016-3035-3, M21a.

Šalinić Slaviša, Obradović Aleksandar, Mitrović Zoran, Rusov Srđan (2012). Brachistochrone with limited reaction of constraint in an arbitrary force field, Nonlinear Dynamics, 69(1-2), 211-222.
Springer, Dordrecht, ISSN: 0924-090X, 10.1007/s11071-011-0258-1, M21a.

Šalinić Slaviša, Obradović Aleksandar, Mitrović Zoran, Rusov Srđan (2012). Erratum: Šalinić, S.; Obradović, A.; Mitrović, Z.; Rusov, S. Brachistochrone with Limited Reaction of Constraint in an Arbitrary Force Field. Nonlinear Dynamics 2012, 69 (1–2), 211–222. https://doi.org/10.1007/s11071-011-0258-1., Nonlinear Dynamics, 70, 891-892.
Springer, Dordrecht, ISSN: 0924-090X, 10.1007/S11071-012-0553-5, M21a.

Karličić Danilo, Cajić Milan, Paunović Stepa, Obradović Aleksandar, Adtkihari Sondipon, Christensen Johan (2023). Non-reciprocal wave propagation in time-modulated elastic lattices with inerters, Applied Mathematical Modelling, 117, 316-335.
Elsevier, ISSN: 0307-904X, 10.1016/j.apm.2022.12.029, M21a.

Obradović Aleksandar, Šalinić Slaviša, Grbović Aleksandar (2021). Mass minimization of an Euler-Bernoulli beam with coupled bending and axial vibrations at prescribed fundamental frequency, Engineering Structures, 228.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0141-0296, 10.1016/j.engstruct.2020.111538, M21.

Zorić Nemanja, Tomović Aleksandar, Obradović Aleksandar, Radulović Radoslav, Petrović Goran R. (2019). Active vibration control of smart composite plates using optimized self-tuning fuzzy logic controller with optimization of placement, sizing and orientation of PFRC actuators, Journal of Sound and Vibration, 456, 173-198.
Academic Press Ltd- Elsevier Science Ltd, London, ISSN: 0022-460X, 10.1016/j.jsv.2019.05.035, M21.

Radulović Radoslav, Šalinić Slaviša, Obradović Aleksandar, Rusov Srđan (2017). A new approach for the determination of the global minimum time for the Chaplygin sleigh brachistochrone problem, Mathematics and Mechanics of Solids, 22(6), 1462-1482.
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 1081-2865, 10.1177/1081286516637234, M21.

Sekulić Dragan, Dedović Vlastimir, Rusov Srđan, Obradović Aleksandar, Šalinić Slaviša (2016). Definition and determination of the bus oscillatory comfort zones, International Journal of Industrial Ergonomics, 53, 328-339.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 0169-8141, 10.1016/j.ergon.2016.04.003, M21.

Obradović Aleksandar, Šalinić Slaviša, Trifković Dragan, Zorić Nemanja, Stokić Zoran (2015). Free vibration of structures composed of rigid bodies and elastic beam segments, Journal of Sound and Vibration, 347, 126-138.
Academic Press Ltd- Elsevier Science Ltd, London, ISSN: 0022-460X, 10.1016/j.jsv.2015.03.001, M21.

Šalinić Slaviša, Obradović Aleksandar, Rusov Srđan, Mitrović Zoran, Stokić Zoran (2015). Optimization of gravity flow discharge chutes under the speed dependent resisting forces: Maximizing exit velocity, Powder Technology, 273, 203-209.
Elsevier, Amsterdam, ISSN: 0032-5910, 10.1016/j.powtec.2014.12.051, M21.

Gašić Vlada, Šalinić Slaviša, Obradović Aleksandar, Milovančević Milorad (2014). Application of the lumped mass technique in dynamic analysis of a flexible L-shaped structure under moving loads, Engineering Structures, 76, 383-392.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0141-0296, 10.1016/j.engstruct.2014.07.025, M21.

Zorić Nemanja, Simonović Aleksandar, Mitrović Zoran, Stupar Slobodan, Obradović Aleksandar, Lukić Nebojša S. (2014). Free vibration control of smart composite beams using particle swarm optimized self-tuning fuzzy logic controller, Journal of Sound and Vibration, 333(21), 5244-5268.
Academic Press Ltd- Elsevier Science Ltd, London, ISSN: 0022-460X, 10.1016/j.jsv.2014.06.001, M21.

Sekulić Dragan, Dedović Vlastimir, Rusov Srđan, Šalinić Slaviša, Obradović Aleksandar (2013). Analysis of vibration effects on the comfort of intercity bus users by oscillatory model with ten degrees of freedom, Applied Mathematical Modelling, 37(18-19), 8629-8644.
Elsevier Science Inc, New York, ISSN: 0307-904X, 10.1016/j.apm.2013.03.060, M21.

Jeremić Olivera, Šalinić Slaviša, Obradović Aleksandar, Mitrović Zoran (2011). On the brachistochrone of a variable mass particle in general force fields, Mathematical and Computer Modelling, 54(11-12), 2900-2912.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0895-7177, 10.1016/j.mcm.2011.07.011, M21.

Cović V., Vesković M., Obradović Aleksandar (2011). On the instability of steady motion, Meccanica, 46(4), 855-863.
Springer, Dordrecht, ISSN: 0025-6455, 10.1007/s11012-010-9348-2, M21.

Obradović Aleksandar, Vuković J., Mladenović Nikola, Mitrović Zoran (2011). Time optimal motions of mechanical system with a prescribed trajectory, Meccanica, 46(4), 803-816.
Springer, Dordrecht, ISSN: 0025-6455, 10.1007/s11012-010-9339-3, M21.

Cović V., Vesković M., Obradović Aleksandar (2010). On the instability of equilibrium of nonholonomic systems with nonhomogeneous constraints, Mathematical and Computer Modelling, 51(9-10), 1097-1106.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0895-7177, 10.1016/j.mcm.2009.12.017, M21.

Grbović Aleksandar, Kastratović Gordana, Bozić Željko, Božić Ivan, Obradović Aleksandar, Sedmak Aleksandar, Sedmak Simon (2022). Experimental and numerical evaluation of fracture characteristics of composite material used in the aircraft engine cover manufacturing, Engineering Failure Analysis, 137.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2022.106286, M21.

Jeremić Bojan, Radulović Radoslav, Obradović Aleksandar, Šalinić Slaviša, Dražić Milan (2019). Brachistochronic motion of a nonholonomic variable-mass mechanical system in general force fields, Mathematics and Mechanics of Solids, 24(1), 281-298.
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 1081-2865, 10.1177/1081286517738307, M22.

Šalinić Slaviša, Obradović Aleksandar, Dunjić Momčilo, Sekulić Dragan, Lazarević Željko (2018). Contribution to the free vibration problem of a free-free beam with large end masses, Zamm-Zeitschrift Fur Angewandte Mathematik Und Mechanik, 98(5), 840-847.
Wiley-V C H Verlag Gmbh, Weinheim, ISSN: 0044-2267, 10.1002/zamm.201600300, M22.

Radulović Radoslav, Jeremić Bojan, Šalinić Slaviša, Obradović Aleksandar, Dražić Milan (2018). A new approach for the determination of the global minimum time for the brachistochrone with preselected interval for the normal reaction force value, International Journal of Non-Linear Mechanics, 101, 26-35.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0020-7462, 10.1016/j.ijnonlinmec.2018.02.001, M22.

Radulović Radoslav, Obradović Aleksandar, Šalinić Slaviša (2017). Contribution to the determination of the global minimum time for the brachistochronic motion of a holonomic mechanical system, Meccanica, 52(4-5), 795-805.
Springer, Dordrecht, ISSN: 0025-6455, 10.1007/s11012-016-0425-z, M22.

Obradović Aleksandar, Šalinić Slaviša, Jeremić Olivera, Mitrović Zoran (2014). On the brachistochronic motion of a variable-mass mechanical system in general force fields, Mathematics and Mechanics of Solids, 19(4), 398-410.
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 1081-2865, 10.1177/1081286512467563, M22.

Šalinić Slaviša, Obradović Aleksandar, Mitrović Zoran, Rusov Srđan (2013). On the brachistochronic motion of the Chaplygin sleigh, Acta Mechanica, 224(9), 2127-2141.
Springer Wien, Wien, ISSN: 0001-5970, 10.1007/s00707-013-0878-2, M22.

Cović V., Mitrović Zoran, Rusov Srđan, Obradović Aleksandar (2013). On the instability of equilibrium position of a mechanical system with singular constraints, Zamm-Zeitschrift Fur Angewandte Mathematik Und Mechanik, 93(12), 928-936.
Wiley-V C H Verlag Gmbh, Weinheim, ISSN: 0044-2267, 10.1002/zamm.201200080, M22.

Bošnjak Srđan, Petković Zoran D., Zrnić Nenad, Pantelić Milorad P., Obradović Aleksandar (2010). Failure analysis and redesign of the bucket wheel excavator two-wheel bogie, Engineering Failure Analysis, 17(2), 473-485.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2009.09.007, M22.

Milenović Ivan Lj., Bošnjak Srđan, Gnjatović Nebojša, Obradović Aleksandar (2022). Bucket wheel excavators with a kinematic breakdown system: Identification and monitoring of the basic parameters of static stability of the slewing superstructure, Eksploatacja I Niezawodnosc-Maintenance and Reliability, 24(2), 359-370.
Polish Maintenance Soc, Lublin, ISSN: 1507-2711, 10.17531/ein.2022.2.17, M22.

Šalinić Slaviša, Obradović Aleksandar, Mitrović Zoran (2012). On the brachistochronic motion of mechanical systems with unilateral constraints, Mechanics Research Communications, 45, 1-6.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0093-6413, 10.1016/j.mechrescom.2012.06.006, M23.

Djukić Marko, Rusov Srđan, Mitrović Zoran, Obradović Aleksandar, Šalinić Slaviša (2012). Fuzzy model for braking force maximization, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 50(4), 1037-1048.
Polish Society of Theoretical and Allied Mechanics, ISSN: 1429-2955, M23.

Vesković M., Cović V., Obradović Aleksandar (2011). Instability of equilibrium of nonholonomic systems with dissipation and circulatory forces, Applied Mathematics and Mechanics-English Edition, 32(2), 211-222.
SHANGHAI UNIV, SHANGHAI, ISSN: 0253-4827, 10.1007/s10483-011-1407-9, M23.

Cović V., Djurić D., Vesković M., Obradović Aleksandar (2011). Lyapunov-Kozlov method for singular cases, Applied Mathematics and Mechanics-English Edition, 32(9), 1207-1220.
Shanghai Univ, Shanghai, ISSN: 0253-4827, 10.1007/s10483-011-1494-6, M23.

Cović V., Vesković M., Djurić D., Obradović Aleksandar (2010). On the stability of equilibria of nonholonomic systems with nonlinear constraints, Applied Mathematics and Mechanics-English Edition, 31(6), 751-760.
SHANGHAI UNIV, SHANGHAI, ISSN: 0253-4827, 10.1007/s10483-010-1309-7, M23.

Obradović Aleksandar, Cović V., Vesković M., Dražić Milan (2010). Brachistochronic motion of a nonholonomic rheonomic mechanical system, Acta Mechanica, 214(3-4), 291-304.
Springer Wien, Wien, ISSN: 0001-5970, 10.1007/s00707-010-0295-8, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Obradović Aleksandar, Cherkasov Oleg, Miličić Luka, Šalinić Slaviša (2023). REALIZATION OF THE BRACHISTOCHRONIC MOTION OF CHAPLYGIN SLEIGH IN A VERTICAL PLANE WITH UNILATERAL NONHOLONOMIC CONSTRAINT, 50(2), 171-183.
Serbian Society of Mechanics and Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Beograd, ISSN: 1450-5584, 10.2298/TAM231017011O, M24.

Obradović Aleksandar, Šalinić Slaviša, Tomović Aleksandar (2020). Free vibrations of planar serial frame structures in the case of axially functionally graded materials, Theoretical and Applied Mechanics, 47(2), 221-239.
Srpsko društvo za mehaniku, Beograd, ISSN: 1450-5584, 10.2298/TAM2000017O, M24.

Obradović Aleksandar, Šalinić Slaviša, Radulović Radoslav (2017). The brachistochronic motion of a vertical disk rolling on a horizontal plane without slip, Theoretical and Applied Mechanics, 44(2), 237-254.
Srpsko društvo za mehaniku, Beograd, ISSN: 1450-5584, 10.2298/TAM171002015O, M24.

Kudrjavceva Ljudmila, Micunović Milan, Miloradović Danijela, Obradović Aleksandar (2017). Bertolino-baksa stability at nonlinear vibrations of motor vehicles, Theoretical and Applied Mechanics, 44(2), 271-291.
Srpsko društvo za mehaniku, Beograd, ISSN: 1450-5584, 10.2298/TAM171128019K, M24.

Jeremić Bojan, Radulović Radoslav, Obradović Aleksandar (2016). Analysis of the brachistochronic motion of a variable mass nonholonomic mechanical system, Theoretical and Applied Mechanics, 43(1), 19-32.
Srpsko društvo za mehaniku, Beograd, ISSN: 1450-5584, 10.2298/TAM150723002J, M24.

Radulović Radoslav, Obradović Aleksandar, Jeremić Bojan (2014). Analiza minimalno potrebnog koeficijenta trenja klizanja pri brahistohronom kretanju neholonomnog mehaničkog sistema, FME Transactions, 42(3), 199-204.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1403199R, M24.

Lazarević Mihailo, Obradović Aleksandar, Latinović Tihomir (2012). Bio-inspirisano upravljanje redundantnog robotskog sistema - optimizacioni pristup, Scientific Technical Review, 62(3-4), 45-54.
Vojnotehnički institut, Beograd, ISSN: 1820-0206, M51.

Gašić Vlada, Zrnić Nenad, Obradović Aleksandar, Bošnjak Srđan (2011). Razmatranje uticaja pokretnog oscilatora na dinamičko ponašanje mosne dizalice, FME Transactions, 39(1), 17-24.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M51.

Vuković Josif, Obradović Aleksandar (2004). A Contribution to Optimization of Motion of a Rigid Body System, Theoretical and Applied Mechanics, Special vol 1, 443-446.
Jugoslovensko društvo za mehaniku, ISSN: 0350-2708, M51.

Vuković Josif, Obradović Aleksandar (2004). Optimization of the Multy Body System Motion with Internal Loads Constraints, Theoretical and Applied Mechanics, Special vol. 2, 280-286.
Jugoslovensko društvo za mehaniku, ISSN: 0350-2708, M51.

Vuković Josif, Obradović Aleksandar (1996). Determination of Constant Parameters of Optimally Controlled Systems, Transactions.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISSN: 0351-157X, M51.

Obradović Aleksandar (1991). Optimal Control of a Rigid Body Sistem in a Complex Case, Theoretical and Applied Mechanics, 17, 121-132.
Beograd : Jugoslovensko društvo za mehaniku, ISSN: 0350-2708, M51.

Obradović Aleksandar, Mladenović Nikola, Marković Saša (2008). Brahistohrono opšte kretanje krutog tela, FME Transactions, 36(3), 109-112.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M52.

Marković Zoran, Obradović Aleksandar, Vuković Josif (1998). Нумеричко израчунавање оптималних управљања брахистохроног кретања механичког система, Tehnika, Mašinstvo, 47(3), M14-M18.
Beograd : Savez inženjera i tehničara Srbije, ISSN: 0461-2531, M52.

Marković Zoran, Obradović Aleksandar, Vuković Josif (1998). Numerical Solution to Optimal Control Problems and Parameter Optimization of Mechanical Systems, Transactions.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, M52.

Obradović Aleksandar, Mladenović Nikola (1996). Израчунавање оптималних управљања са сингуларним деловима за системе крутих тела, Tehnika, Mašinstvo.
Beograd : Savez inženjera i tehničara Srbije, ISSN: 0461-2531, M52.

Vuković Josif, Obradović Aleksandar (1995). Optimal Control and Constraint Reactions of Mechanical Systems, Transactions.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, M52.

Obradović Aleksandar, Vuković Josif (1992). Minimization of the Control Time of Motion in Mechanical Systems Having Cyclical Integral in an uncontrolled Motion, Facta Universitatis, Series Mechanics, Automatic Control and Robotics, 1(2), 231-239.
Univerzitet u Nišu, ISSN: 0354-2009, M52.

Obradović Aleksandar, Marković Saša (1991). Симулација кретања система крутих тела, Tehnika, Mašinstvo, 40(7-8), 495-499.
Savez inženjera i tehničara Srbije, ISSN: 0461-2531, M52.

Šalinić Slaviša, Todorović Marko, Obradović Aleksandar (2022). An analytical approach for free vibration analysis of Euler-Bernoulli stepped beams with axial-bending coupling effect, Engineering Today, 1(4), 7-17.
University of Kragujevac, Faculty of Mechanical and Civil Engineering, Kraljevo, Serbia, ISSN: 2812-9474, 10.5937/engtoday2204007S, M53.

Trifković Dragan, Obradović Aleksandar (2010). Definisanje ekvivalentnog torzionooscilatornog sistema, Vojnotehnički glasnik, 58(3), 105-124.
Univerzitet odbrane u Beogradu - Institut za naučne informacije, Beograd, ISSN: 0042-8469, 10.5937/vojtehg1003105T, M53.

Marković Saša, Obradović Aleksandar (1992). Automated Setting of Differential Equations of Motion in a Covariant Form for a Mechanical System of Rigid Bodies, Communications in Тheoretical and Applied Mechanics ( CTAM ).
Beograd : Društvo za mehaniku Srbije, M53.

Радови са конференција

Vuković Josif, Obradović Aleksandar (2013). Constraint reactions in optimal control of mechanical systems, Procceding of Forth Serbian (29th Yu) Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Society of Mechanics, , Serbia, 4. - 7. Jun, 2013.
Beograd : Srpsko društvo za mehaniku, ISBN: 978-86-909973-5-0, M31.

Obradović Aleksandar, Cherkasov Oleg, Miličić Luka (2023). THE BRACHISTOCHRONIC MOTION OF CHAPLYGIN SLEIGH IN A VERTICAL PLANE WITH UNILATERAL NONHOLONOMIC CONSTRAINT, 9 th International Congress of Serbian Society of Mechanics Vrnjačka Banja, Serbia, July 5-7, 2023.
Belgrade : Serbian Society of Mechanics, M33.

Veg Marko, Tomović Aleksandar, Šiniković Goran, Dikić Stefan, Zorić Nemanja, Šalinić Slaviša, Obradović Aleksandar, Mitrović Zoran (2023). EXPERIMENTAL AND NUMERICAL APPROACH TO NATURAL FREQUENCY OF TAPERED 3D PRINTED CANTILEVER BEAM A TIP BODY, 9th International Congress of the Serbian Society of Mechanics July 5-7, 2023, Vrnjačka Banja, Serbia.
M33.

Obradović Aleksandar (2022). Mass minimization of an AFG Timoshenko beam with a coupled axial and bending vibrations, Proceedings of the 2nd CONFERENCE ON NONLINEARITY, 11, October18–22, 2021,Belgrade.
Serbian Academy of Nonlinear Sciences, ISBN: 978-86-905633-7-1, M33.

Šalinić Slaviša, Obradović Aleksandar (2021). Contribution to the problem of in-plane vibration of circular arches with varying cross-sections, X International Conference “Heavy Machinery-HM 2021”, Vrnjačka Banja, 23– 25 June 2021.
FACULTY OF MECHANICAL AND CIVIL ENGINEERING IN KRALJEVO UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC, ISBN: 978-86-81412-09-1, M33.

Obradović Aleksandar, Mitrović Zoran, Zorić Nemanja (2021). Mass minimization of an AFG Timoshenko cantilever beam with a large body placed eccentrically at the beam end, Procceding of 8th International Congress of Serbian Society of Mechanics Kragujevac, Serbia, June 28-30, 2021.
Beograd : Srpsko društvo za mehaniku, ISBN: 978-86-909973-8-1, M33.

Zorić Nemanja, Jazarević Vladimir, Obradović Aleksandar (2021). H∞ Proportional-Integral Control of a Turbofan Engine, 8th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Kragujevac, Serbia, June 28-30 2021.
Beograd : Srpsko društvo za mehaniku, ISBN: 978-86-909973-8-1, M33.

Obradović Aleksandar, Tomović Aleksandar, Šalinić Slaviša (2021). Free vibration of axially functionally graded Timoshenko cantilever beam with a large rigid body attached at its free end, Proceeding of 5th Serbian-Greek Symposium on Advanced Mechanics Kragujevac, Serbia, June 28-30, 2021.
Beograd : Srpsko društvo za mehaniku, ISBN: 978-86-909973-8-1, M33.

Obradović Aleksandar, Šalinić Slaviša (2020). The brachistochronic motion of a heavy ball rolling along an imperfect rough surface, Proceedings of the 1st CONFERENCE ON NONLINEARITY, October11–12, 2019, Belgrade, Serbia.
SERBIAN ACADEMY OF NONLINEAR SCIENCES, ISBN: 978-86-905633-4-0, M33.

Tomović Aleksandar, Šalinić Slaviša, Obradović Aleksandar, Lazarević Mihailo, Mitrović Zoran (2019). The exact natural frequency solution of a free axialbending vibration problem of a non-uniform AFG cantilever beam with a tip body, Proceeding of 7th International Congress of Serbian Society of Mechanics Sremski Karlovci, Serbia, June 24-26, 2019.
Beograd : Srpsko društvo za mehaniku, ISBN: 978-86-909973-7-4, M33.

Jeremić Bojan, Radulović Radoslav, Obradović Aleksandar (2019). Realizing brachistohronic motion of a variable mass body by centrodes, Proceeding of 7th International Congress of Serbian Society of Mechanics Sremski Karlovci, Serbia, June 24-26, 2019.
Srpsko društvo za mehaniku, ISBN: 978-86-909973-7-4, M33.

Radulović Radoslav, Jeremić Bojan, Obradović Aleksandar (2019). Realization of the brachistohronic motion of a nonholonomic variable mass mechanical system by ideal holonomic constraint, Proceeding of 7th International Congress of Serbian Society of Mechanics Sremski Karlovci, Serbia, June 24-26, 2019.
Srpsko društvo za mehaniku, ISBN: 978-86-909973-7-4, M33.

Radulović Radoslav, Jeremić Bojan, Obradović Aleksandar, Stokić Zoran (2017). Global minimum time for the brachistohronic motion of a particle in an arbitrary field of potential forces, Proceeding of 6th International Congress of Serbian Society of Mechanics Mountain Tara, Serbia, June 19-21, 2017.
Beograd : Srpsko društvo za mehaniku, ISBN: 978-86-909973-6-7, M33.

Jeremić Bojan, Radulović Radoslav, Obradović Aleksandar (2015). Brachistohronic motion of a variable mass nonholonomic mechanical system, Proceeding of 5th International Congress of Serbian Society of Mechanics Arandjelovac, Serbia, June 15-17, 2015.
Srpsko društvo za mehaniku, ISBN: 978-86-7892-715-7, M33.

Gašić Vlada, Obradović Aleksandar, Zrnić Nenad (2014). Free Vibrations of the Planar Gantry-like Structures, Proceeding of VIII International Conference “Heavy Machinery-HM 2014”, Zlatibor, 25-28 June 2014.
Kraljevo : Faculty of Mechanical and Civil Engineering, ISBN: 978-86-82631-74-3, M33.

Obradović Aleksandar, Radulović Radoslav (2014). On the global minimum time in the brachistochronic motion of Chaplygin sleigh, Proceeding of 11th International Symposium on Stability, Vibration, and Control of Machines and Structures, Belgrade, Srbija, 3. - 5. Jul, 2014.
Institute Mihailo Pupin, ISBN: 978-80-8075-655-0, M33.

Radulović Radoslav, Obradović Aleksandar, Jeremić Bojan (2013). Brachistohronic motion of a nonholonomic mechanical system with limited reaction of constraints, Proceeding of Fourth Serbian (29th Yu) Congress on Theoretical and Applied Mechanics Vrnja ka Banja, Serbia, 4-7 June 2013.
Beograd : Srpsko društvo za mehaniku, ISBN: 978-86-909973-5-0, M33.

Zrnić Nenad, Gašić Vlada, Obradović Aleksandar, Bošnjak Srđan (2011). Appropriate Modeling of Dynamic Behavior of Quayside Container Cranes Boom Under a Moving Trolley, Vibration Problems Icovp 2011, 139, 81-86.
Springer-Verlag Berlin, Berlin, ISSN: 0930-8989, 10.1007/978-94-007-2069-5_10, M33.

Mitrović Zoran, Obradović Aleksandar, Rusov Srđan, Mladenović Nikola (2011). Fuzzy optimization of cantilever beam, Proceedings of IConSSM 2011, The 3rd International Congress of Serbian Society of Mechanics, Vlasina Lake, Serbia, Serbian Society for Mechanics, Србија, 5. - 8. Jul, 2011.
Beograd : Srpsko društvo za mehaniku, ISBN: 978-86-909973-3-6, M33.

Obradović Aleksandar, Šalinić Slaviša, Jeremić Olivera, Mitrović Zoran (2011). Brachistochronic motion of a variable mass system, Proceedings of IConSSM 2011, The 3rd International Congress of Serbian Society of Mechanics, Vlasina Lake, Serbia, Serbian Society for Mechanics,Србија, 5. - 8. Jul, 2011.
Beograd : Srpsko društvo za mehaniku, ISBN: 978-86-909973-3-6, M33.

Lazarević Mihailo, Obradović Aleksandar, Vasić V. (2010). Robust finite-time stability analysis of fractional order time delay systems: New results, 6th WSEAS International Conference on Dynamical Systems and Control, CONTROL '10.
ISBN: 978-960474185-4, M33.

Lazarević Mihailo, Obradović Aleksandar, Joka Marko, Bacanović Ljubiša (2009). Biologically inspired optimal control of robotic system:synergy approach, Med: 2009 17th Mediterranean Conference on Control & Automation, Vols 1-3.
IEEE, New York, ISSN: 2325-369X, 10.1109/MED.2009.5164669, M33.

Vuković Josif, Obradović Aleksandar, Mitrović Zoran (2009). Optimal control of mechanical system motion with limited reactions of constraints, Preceeding of 2 International Congress of Serbian Society of Mechanics (lConsSM 2009) Palić (Subotica), Serbia, 1-5 June 2009.
Srpsko društvo za mehaniku, ISBN: ISBN 978-86-7892-173-5, M33.

Obradović Aleksandar, Bošnjak Srđan, Zrnić Nenad, Gašić Vlada (2009). Analysis os Dynamic Behavior of the Bucket Wheel Excavator Boom Modeled as an Elastic Body, Proceeding of 2nd International Congress of Serbian Society of Mechanics (IConSSM 2009), Palić, Serbia, June 1-5, 2009.
Srpsko društvo za mehaniku, ISBN: ISBN 978-86-7892-173-5, M33.

Gašić Vlada, Zrnić Nenad, Obradović Aleksandar, Milovančević Milorad (2009). Revisiting the Use of Finite Element Packages for Moving Load Problem at Bridge Cranes, Proceedings of the 19th International Conferece on Material Handling, Constructions and Logistics - MHCL’09, Faculty of Mechanical Engineering Belgrade, Belgrade, 2009..
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-672-3, M33.

Vuković Josif, Obradović Aleksandar (2000). Optimal Systems With Constant Interrupted and Constant Undetermined Parameters, Proceeding of XVI International Conference on Material Flow, Machines and Devices in Industry, Belgrade, 7-8. Dec 2000..
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za mehanizaciju, M33.

Vuković Josif, Obradović Aleksandar (1998). Optimization of Shock Absorbers With Non-Linear Characteristic, Procceding of XV ECPD International Conference on Material Handling and Warehousing, Belgrade, 1998., Dec. 9.-10..
Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet, Katedra za mehanizaciju, M33.

Petković Zoran, Bošnjak Srđan, Obradović Aleksandar, Matejić Predrag (1998). Influence of the Tightner Inclanation Angle of the Bucket Wheel Excavator Boom to Its Dynamic Behaviour, Proceeding of XV ECPD International Conference on Material Handling and Warehousing, Belgrade,Dec. 9.-10.1998.,.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za mehanizaciju, M33.

Vuković Josif, Obradović Aleksandar (1997). Optimization of Mass Variation of Controlled Mechanical System, Proceeding of 22. Yugoslav Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Vrnjacka Banja, 2.-7.jun 1997.
Beograd : Jugoslovensko društvo za mehaniku, M33.

Ostrić Davor, Brkić Aleksandar, Obradović Aleksandar, Zrnić Nenad (1997). The Analysis of the Tower Crane Dynamic Behaviour, Proceeding of 22. Yugoslav Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Vrnjacka Banja, June 2-7. 1997..
Beograd : Jugoslovensko društvo za mehaniku, M33.

Obradović Aleksandar, Vuković Josif (1997). Singular Control in Time Minimization of System of Bodies Motion, Proceeding of International Symposium Machines and Mechanisms, Belgrade, Sept. 2.-5.,1997..
IFToMM, M33.

Vuković Josif, Obradović Aleksandar (1997). Restrictions of Reactions of Internal and External Constraints of Optimally Controlled systems of Bodies, Proceeding of International Symposium Machines and Mechanisms, Belgrade, Sept. 2-5., 1997..
IFToMM, M33.

Obradović Aleksandar, Vuković Josif, Mladenović Nikola (1996). Time Optimal Motions of Mechanical System with Prescribed Trajectory, Proceeding of XIV International Conference on Material Handling аnd Warehousing, Belgrade, Dec. 11-12.,1996..
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za mehanizaciju, M33.

Vuković Josif, Obradović Aleksandar (1996). Optimal Control and Attenuation of the Oscillating Systems, Proceeding of XIV International Conference on Material Handling and Warehousing, Belgrade, Dec. 11.-12.,1996..
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za mehanizaciju, M33.

Veg Marko, Tomović Aleksandar, Obradović Aleksandar (2022). Analysis of Crossing and Veering Phenomena in Planar Frame Structures, Book of abstracts: 1st International Conference on Mathematical Modelling in Mechanics and Engineering Mathematical Institute SANU, 08-10. September, 2022..
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-6060-127-0, M34.

Miličić Luka, Obradović Aleksandar, Todić Ivana (2022). Overview of numerical methods for solving optimal control problem in guidance algorithms, Abstract book : Mathematics, Numerics and Applications MNA 2022, Budva 1-3 June, 2022.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, M34.

Zorić Nemanja, Tomović Aleksandar, Obradović Aleksandar, Mitrović Zoran (2020). Fractional-order PD control design for active vibration control of smart structures, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies (CNN TECH 2020).
ISBN: 978-86-6060-042-6, M34.

Simonović Aleksandar, Živković Radovan, Obradović Aleksandar, Trivković Srđan (2010). Анализа напонско деформационих стања артикулационог диска темпоромандибуларног зглоба, 36. Јупитер конференција (23. CAD/CAM симпозијум), Машински факултет, Универзитет у Београду, 36, 23, Београд, Србија, 11. - 12. May, 2010.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-696-9, M63.

Simonović Aleksandar, Živković Radovan, Obradović Aleksandar, Trivković Srđan (2009). Анализа напонско-деформационих стања виличног зглоба, Зборник радова 35. ЈУПИТЕР конференције, Београд, 2009.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-666-2, M63.

Obradović Aleksandar (1995). Primena Grinove teoreme ( Metod Miele ) u optimalnom upravljanju kretanjem sistema sa jednim stepenom slobode, Zbornik radova 21. jugoslovenskog kongresa teorijske i primenjene mehanike, 29. maj - 3. jun 1995, Niš.
Beograd : Jugoslovensko društvo za mehaniku, M63.

Obradović Aleksandar, Mladenović Nikola, Marković Saša (1995). Brahistohrono opšte kretanje krutog tela, Zbornik radova 21. jugoslovenskog kongresa teorijske i primenjene mehanike, 29. maj-3. jun, 1995..
Beograd : Jugoslovensko društvo za mehaniku, M63.

Obradović Aleksandar, Marković Saša (1994). Brahistohrono ravno kretanje krutog tela, Zbornik radova Simpozijuma iz opšte mehanike.
Beograd : Jugoslovensko društvo za mehaniku, M63.

Obradović Aleksandar, Mladenović Nikola (1994). Optimalno upravljanje kretanjem krutog tela pri postojanju neholonomne mehaničke veze, Zbornik radova simpozijuma iz opšte mehanike.
Beograd : Jugoslovensko društvo za mehaniku, M63.

Marković Saša, Obradović Aleksandar (1992). Аутоматизовано формирање аналитичког облика диференцијалних једначина кретања роботског система са израчунавањем модела у реалном времену, Zbornik radova 4. Konferencije SAUM, 17-18. jun, 1992., Kragujevac.
Kragujevac : Mašinski fakultet, M63.

Vuković Josif, Obradović Aleksandar (1992). Оптимално управљање и реакције веза неслободног механичког система, Zbornik radova 4. Konferencije SAUM, 17-18. jun 1992, Kragujevac.
Kragujevac : Mašinski fakultet, M63.

Obradović Aleksandar (1990). Анализа оптималног управљања кретањем крутих тела у смислу минимизације времена, Zbornik radova 19. Jugoslovenskog kongresa teorijske i primenjene mehanike, 28.maj-1.jun 1990., Ohrid.
Beograd : Jugoslovensko društvo za mehaniku, M63.

Vuković Josif, Obradović Aleksandar (1989). Оптимално управљање кретањем холономног склерономног механичког система са прекидним константним параметрима, Zbornik radova trećeg simpozijuma za teorijsku i primenjenu mehaniku, Juni 1989., Skopje.
Savez udruženja mehanike Socijalističke republike Makedonije, M63.

Књиге

Vuković Josif, Simonović Milivoje, Obradović Aleksandar, Marković Saša (2021). Zbirka zadataka iz dinamike, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-6060-092-1.

Radovanović Milan, Obradović Aleksandar, Misita Mirjana, Zubić Adrijana (2021). Bibliografija doktorskih disertacija odbranjenih na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu : 1. 1. 1955. -31. 12. 2020., Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-6060-102-7.

Vuković Josif, Obradović Aleksandar (2007). Linearne oscilacije mehaničkih sistema, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-602-0.

Spasić Žarko, Nedeljković Miloš, Bošnjak Srđan, Obradović Aleksandar (2003). Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu : misija na putu ka evropskoj integraciji, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 86-7083-468-5.

Vuković Josif, Simonović Milivoje, Marković Saša, Obradović Aleksandar (1997). Zbirka zadataka iz dinamike tačke, Univerzitet u Beogradu.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 86-81019-42-2.

Obradović Aleksandar, Marković Saša (1996). Zbirka zadataka iz teorije oscilacija, Narodna knjiga.
Beograd : Narodna knjiga.

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године

Спрегнуте попречне и уздужне осцилације Ојлер Берулијевих и Тимошенкових греда од функционално градијентних материјала,, Томовић Александар, 2019.

Реализација брахистохроног кретања механичких система променљиве масе идеалним везама са ограниченим реакцијама,, Јеремић Бојан, 2019.

Глобални минимум времена кретања механичких система са ограниченим управљањима и реакцијама веза,, Радуловић Радослав, 2017.