Александар М. Обрадовић

др Александар М. Обрадовић, редовни професор
катедра за механику
кабинет: 225b
мејл адреса: aobradovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 209; директан 3302-209

термини за пријем студената

Уторак 13,30 часова

предмети

истраживачка област

Оптимално управљање кретањем механичких система, Динамика система тела, Линеарне осцилације у машинству

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. маш. инж. 1987. ; Машински факултет Универзитета у Београду, Мр тех.наука, 1990.; Машински факултет Универзитета у Београду, Др тех.наука , 1995.

публикације, признања, награде

Награда “Др Растко Стојановић” за 1990. год.; Награда за најбољу књигу у 2007. год. на Машинском факултету; Плакета Машинског факултета 2018.год. за допринос подизању угледа МФ; Плакета Машинског факултета за допринос развоју МФ 2004.год.; Захвалница Савеза студената МФ за изузетно залагање у настави 1994.год.; Захвалница Савеза студената МФ за изузетне резултате у вођењу екипе из знања на Машинијади 1991.год.; Годишња награда Привредне коморе Београда 2010.год. за техничко унапређење; Основни и 4 помоћна уџбеника за предмете научне области механика; Више радова објављених у домаћим и међународним монографијама, часописима и зборницима радова научних скупова у земљи и иностранству, актуелни резултати могу се видети на http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Obradovic%20Aleksandar%20M&samoar=

чланства у научним и стручним организацијама

Српска академија нелинеарних наука-САНН (дописни члан); Матични научни одбор МПНТР за математику, компјутерске науке и механику (2017.-2021., 2022.-2026.); Веће научних области техничких наука Универзитета у Београду; Српско друштво за механику-SSM (председник надзорног одбора); International Union of Theoretical and applied Mechanics - IUTAM; Theoretical and Applied Mechanics (Editorial board member); Mathematical Reviews (Reviewer); Продекан за финансије (2000.-2004.); Председник Комисије за издавачку делатност и главни и одговорни уредник издања МФ (2004.-2014.)