Катедра за механику

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ

основне академске студије — ИТМ

лабораторије

Лабораторија за механику
Руководилац лабораторије: проф. др Михаило Лазаревић