Катедра за механику

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

предмети катедре

основне академске студије

мастер академске студије

докторске студије

лабораторије

Лабораторија за механику
Руководилац лабораторије: проф. др Михаило Лазаревић