Радослав Д. Радуловић

др Радослав Д. Радуловић, доцент
катедра за механику
кабинет: 331
мејл адреса: rradulovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 289; директан 3302-325

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Оптимално управљање кретањем механичких система, Механика нехолономних система, Динамика система тела, Аналитичка механика, Аеродинамика, Механика лета

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, инж. маш. 2009. Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. - мастер 2011. Машински факултет Универзитета у Београду, Др тех. наука 2017.

публикације, признања, награде

Награда “Др Растко Стојановић” 2013. год.; Више радова објављених у домаћим и међународним часописима и зборницима радова научних скупова у земљи и иностранству; Актуелни резултати могу се видети на http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Radulovic%20Radoslav%20D&samoar=

чланства у научним и стручним организацијама

Српско друштво за механику; International Union of Theoretical and applied Mechanics - IUTAM