Петар Д. Мандић

др Петар Д. Мандић, доцент
катедра за механику
кабинет: 442
мејл адреса: pmandic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 338; директан 3302-338

термини за пријем студената

Среда 13ч

предмети

истраживачка област

Стабилност кретања система, Примена теорије нецелобројног рачуна

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 2011.

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама

Српско друштво за механику