Петар Д. Мандић

дипл. маш. инж. Петар Д. Мандић, асистент
катедра за механику
кабинет: 442
мејл адреса: pmandic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 338; директан 3302-338

термини за пријем студената

Понедељак 13ч

предмети

истраживачка област

Стабилност кретања система, Примена теорије нецелобројног рачуна

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 2011.

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама

Српско друштво за механику