Зоран С. Митровић

др Зоран С. Митровић, редовни професор
катедра за механику
кабинет: 200
мејл адреса: zmitrovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 377; директан 3302-377

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Fuzzy логика, Управљање системима

образовање, стручна спрема

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама

Српско друштво за Механику