Зоран С. Митровић

др Зоран С. Митровић, редовни професор
катедра за механику
кабинет: 200
мејл адреса: zmitrovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 377; директан 3302-377

термини за пријем студената

четвртак, 14. сати

предмети

истраживачка област

Fuzzy логика, Управљање системима, Управљање осцилацијама, Механика крутог тела

образовање, стручна спрема

Машински факултет, докторска дисертација 1997

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама

Српско друштво за Механику, International Union of Theoretical and applied Mechanics