Наташа Р. Тришовић

др Наташа Р. Тришовић, редовни професор
катедра за механику
кабинет: 442
мејл адреса: ntrisovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 338; директан 3302-338

термини за пријем студената

петак од 13:00 - 14:00, кабинет 442.

предмети

истраживачка област

Примењена механика - структурална динамика

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипломирани машински инжењер 1987. Машински факултет Универзитета у Београду, одбрањен магистарски рад, 1995., Машински факултет Универзитета у Београду, одбрањена докторска теза, 2007.

публикације, признања, награде

Уџбеник: Динамика; Збирка задатака из Статике; Приручници из механике; Коаутор више малих патената и научних радова (преко 50) објављених у домаћим и међународним часописима и зборницима радова научних скупова у земљи и иностранству; Светосавска награда 2016. Награда града Београда 2005.

чланства у научним и стручним организацијама

Европско друштво за механику (EUROMECH), Друштво за интегритет и век конструкција, Српско друштво за Механику, ESIS, European Structural Integrity Society. Члан Организационог комитета више научних конгреса и конференција међународног значаја.