Оливера М. Јеремић

др Оливера М. Јеремић, редовни професор
катедра за механику
кабинет: 325
мејл адреса: ojeremic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 277; директан 3302-277

термини за пријем студената

Четвртак 14:30

предмети

истраживачка област

Аналитичка механика, Механика крутог тела, Механика реономних система

образовање, стручна спрема

Диплoмирани машински инжињер

публикације, признања, награде

1. Glišić, M., Trišović, N., Jeremić, O., Milićev, S., Zeković, D .: Zbirka zadataka iz Statike, sa izvodima iz teorije, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1998, 2002, 2004, 2006 , 2009, 2012, 2014, 2016, 2018, 2021.

чланства у научним и стручним организацијама

Српско друштво за механику