Михаило П. Лазаревић

др Михаило П. Лазаревић, редовни професор
катедра за механику
кабинет: 442
мејл адреса: mlazarevic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 338; директан 3302-338

термини за пријем студената

четвртак, 12:00

предмети

истраживачка област

Стабилност кретања система, Оптимално управљање кретањем механичких система, Моделирање и управљање кретањем био-мехатроничких (роботских) система, Примена теорије нецелобројног рачуна

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитетета у Београду, дипл. инж. маш., 1990.Електротехнички факултет Универзитетета у Београду, дипл. инж. ел., 1991.Машински факултет Универзитетета у Београду, магистар техничких наука, 1994.Машински факултет Универзитетета у Београду, доктор техничких наука, 1999.

публикације, признања, награде

Награда Задужбине Андрејевић за 2003 годину из области Роботике. Захвалницу за изузетан допринос у развоју часописа Scientific Technical Review,2011. Основни и помоћни уџбеник за предмет механика робота, приручници из научне области механике,4 националне монографије, 5 радова/поглавља у научним монографијама међународног значаја.Већи број радова (преко 100) објављених у домаћим и међународним часописима, у зборницима радова научних скупова у земљи и иностранству, председавање на више секција на међународним конференцијама и конгресима,преко 300 цитата.

чланства у научним и стручним организацијама

Српско друштво за механику/ Председник Српског друштва за Механику, ИУТАМ