Александар М. Томовић

др Александар М. Томовић, доцент
катедра за механику
кабинет:
мејл адреса: atomovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 331; директан 3302-289

термини за пријем студената

Уторак у 13 сати, кабинет 331

предмети

истраживачка област

Механика континуума

образовање, стручна спрема

Машински факултет, Универзитета у Београду, 2012, мастер инжењер машинства

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама