Александар М. Грбовић

др Александар М. Грбовић, редовни професор
катедра за ваздухопловство
кабинет: 12; 226
мејл адреса: agrbovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 357; 369; 262; директан 3302-226

термини за пријем студената

Уторком и четвртком од 12 до 14 часова у кабинету 140

предмети

истраживачка област

Замор ваздухопловних конструкција, Конструкција и прорачун ваздухоплова, МКЕ

образовање, стручна спрема

Доктор машинства

публикације, признања, награде

44 рада у часописима са SCI листе 30 радова на домаћим и међународним скуповима Награда Привредне коморе града Београда за најбољи докторат године (2013)

чланства у научним и стручним организацијама

СAД (Српско аерокосмонаутичко друштво)