Данило М. Петрашиновић

др Данило М. Петрашиновић, ванредни професор
катедра за ваздухопловство
кабинет: 12; 226
мејл адреса: dpetrasinovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 357; 369; директан 3302-357

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Чврстоћа и замор vazduhoplovnih конструкција

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1984, мр, 1997, др, 2012.

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама