Драган М. Кнежевић

др Драган М. Кнежевић, ванредни професор
катедра за моторе
кабинет: 51б
мејл адреса: dknezevic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 220; директан 3302-220

термини за пријем студената

од понедељка до петка, 12 -14 часова.

предмети

истраживачка област

Мотори са унутрашњим сагоревањем, пројектовање и конструкција мотора, специфичности радних процеса и конструкције бродских мотора, системи формирања смеше и сагоревања, рециркулација издувних гасова (EGR), издувна емисија, алтернативна горива, технологија одржавања и дијагностике мотора, експертизе хаварија мотора и техничка вештачења.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.инг.маш. 1992 Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 2000; Машински факултет Универзитета у Београду, Др, 2014;

публикације, признања, награде

40 научних, 40 стручних радова и експертиза, 64 техничка вештачења, 4 техничка решења и 15 пројеката

чланства у научним и стручним организацијама

Члан Друштва вештака и форензичара машинске и електро струке при СМЕИТС – Савезу машинских и електро инжењера и техничара Србије, Овлашћени судски вештак Министарстава правде Републике Србије за област машинске технике (лиценца бр. 740-05-05099/2010-03)