Драган М. Кнежевић

др Драган М. Кнежевић, ванредни професор
катедра за моторе
кабинет: 51б
мејл адреса: dknezevic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 220; директан 3302-220

термини за пријем студената

од понедељка до петка, 12 -14 часова.

предмети

истраживачка област

Мотори са унутрашњим сагоревањем, пројектовање и конструкција мотора, системи формирања смеше и сагоревања, рециркулација издувних гасова (EGR), издувна емисија, алтернативна горива

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.инг.маш. 1992 Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 2000; Машински факултет Универзитета у Београду, Др, 2014;

публикације, признања, награде

18 научних и 25 стручних радова

чланства у научним и стручним организацијама

Члан YUMV (Југословенско удружење за моторе и возила)