Славенко М. Стојадиновић

др Славенко М. Стојадиновић, ванредни професор
катедра за производно машинство
кабинет: 252
мејл адреса: sstojadinovic@mas.bg.ac.rs
телефон:

термини за пријем студената

Среда од 10 до 12 часова.

предмети

истраживачка област

Производна метрологија, Менаџмент квалитетом, Технике инжењерства квалитета, Вештачка интелигенција

образовање, стручна спрема

2016. - Доктор наука – машинско инжењерство, Универзитет у Београду, Машински факултет; 2009. - Дипломирани инжењер машинства, Универзитет у Београду, Машински факултет.

публикације, признања, награде

Аутор је једне међународне монографије. Као аутор и коаутор објавио је преко 30 радова у домаћим и међународним часописима и научним скуповима из области производне метрологије, вештачке интелигенције и менаџмента квалитетом, као и два техничка решења из области интелигентног планирања инспекције на мерним машинама. Као истраживач учествовао је у реализацији три домаћа научна пројекта финансирана од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

чланства у научним и стручним организацијама

ЈУПИТЕР асоцијација