Славенко М. Стојадиновић

др Славенко М. Стојадиновић, ванредни професор
Катедра за производно машинство
Кабинет: 252
Мејл адреса: sstojadinovic@mas.bg.ac.rs
Телефон:

Лична веб презентација

http://cent.mas.bg.ac.rs/

Термини за пријем студената

Среда од 10 до 12 часова.

Предмети

CAI модели
Дигитални мерни системи
Завршни предмет - Производне технологије и метрологија
Менаџмент квалитетом
Нумерички управљане мерне машине
Производне технологије и метрологија
Технике инжењерства квалитета

Истраживачка област

Производна метрологија, Менаџмент квалитетом, Нумеричку управљане мерне машине, CAI системи, Технике инжењерства квалитета, Вештачка интелигенција

Образовање, стручна спрема

2016. - Доктор наука – машинско инжењерство, Универзитет у Београду, Машински факултет; 2009. - Дипломирани инжењер машинства, Универзитет у Београду, Машински факултет.

Публикације, признања, награде

Добитник је награде Града Београда за природне и техничке науке за 2019. годину. Аутор је једне међународне монографије. Као аутор и коаутор објавио је преко 60 радова у домаћим и међународним часописима и научним скуповима из области производне метрологије, менаџмента квалитетом и вештачке интелигенције, као и два техничка решења из области интелигентног планирања инспекције на мерним машинама. Као истраживач учествовао је у реализацији три домаћа научна пројекта финансирана од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Коаутор је једног домаћег патента. Такође, добитник је награде за изврсну презентацију на 23. Светском конгресу Међународне мерне конфедерације (IMEKO2021).

Чланства у научним и стручним организацијама

IMEKO (Technical Comity 14), ЈУПИТЕР асоцијација

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Stojadinović Slavenko, Živanović Saša, Slavković Nikola, Durakbasa Numan M. (2021). Digital measurement twin for CMM inspection based on step-NC, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 34(12), 1327-1347.
Taylor & Francis Ltd, Abingdon, ISSN: 0951-192X, 10.1080/0951192X.2021.1972460, M21.

Stojadinović Slavenko, Majstorović Vidosav D., Durakbasa Numan M., Šibalija Tatjana (2016). Towards an intelligent approach for CMM inspection planning of prismatic parts, Measurement, 92, 326-339.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0263-2241, 10.1016/j.measurement.2016.06.037, M21.

Stojadinović Slavenko, Majstorović Vidosav D., Gaska Adam, Sladek Jerzy, Durakbasa Numan M. (2021). Development of a Coordinate Measuring Machine-Based Inspection Planning System for Industry 4.0, Applied Sciences-Basel, 11(18).
MDPI, Basel, ISSN: 2076-3417, 10.3390/app11188411, M22.

Gruza Maciej, Gaska Adam, Sladek Jerzy, Stojadinović Slavenko, Majstorović Vidosav D., Gaska Piotr, Harmatys Wiktor (2021). Method for Accuracy Assessment of the Length Measurement Unit of Laser Tracking Systems, Applied Sciences-Basel, 11(19).
MDPI, Basel, ISSN: 2076-3417, 10.3390/app11199335, M22.

Stojadinović Slavenko, Majstorović Vidosav, Durakbasa Numan, Šibalija Tatjana (2016). Ants Colony Optimization of the Measuring Path of Prismatic Parts on a CMM, Metrology and Measurement Systems, 23(1).
ISSN: 0860-8229, M22.

Stojadinović Slavenko, Majstorović Vidosav D., Durakbasa Numan M. (2021). Toward a cyber-physical manufacturing metrology model for industry 4.0, Ai Edam-Artificial Intelligence For Engineering Design Analysis and Manufacturing, 35(1), 20-36.
Cambridge Univ Press, New York, ISSN: 0890-0604, 10.1017/S0890060420000347, M23.

Stojadinović Slavenko, Tanović Ljubodrag, Savićević Sreten (2015). Micro-Cutting Mechanisms in Silicon Nitride Ceramics Silinit R Grinding, Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers, Transactions of the Chinese Institute of Eng, 36(4), 291-297.
Chinese Mechanical Engineering Society, ISSN: 0257-9731, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Marjanović Miladin, Stojadinović Slavenko, Živanović Saša (2023). Modelling and Simulating the Digital Measuring Twin Based on CMM, Modelling.
MDPI, Basel, Switzerland, ISSN: 2673-3951, 10.3390/modelling4030022, M24.

Stojadinović Slavenko, Majstorović Vidosav D., Durakbasa Numan M., Stanić D. (2022). Contribution to the development of a digital twin based on CMM to support the inspection process, Measurement: Sensors, 22.
Elsevier Ltd, ISSN: 2665-9174, 10.1016/j.measen.2022.100372, M24.

Vukadinović Vojin, Majstorović Vidosav, Živković Jovan, Stojadinović Slavenko, Djurdjanovic Dragan (2022). One MES model in Digital Manufacturing, Procedia CIRP, 112, 256-262.
Elsevier, ISSN: 2212-8271, 10.1016/j.procir.2022.09.081, M24.

Stojadinović Slavenko, Majstorović Vidosav, Živković Srđan, Kasalica Vidoje, Stanić Dušan (2022). An Approach of Development Digital Twin Based on CMM as Support Industry 4.0, International Scientific Journal Industry 4.0, 7(2).
Scientific Technical Union of Mechanical Engineering “Industry-4.0”, ISSN: 2534-8582, M24.

Majstorović Vidosav, Stanić Dušan, Stojadinović Slavenko (2021). Towards a Digital Measurement Twin Based on CMM, Proceedings in Manufacturing Systems, 16(1).
Association ICMAS and University “Politehnica” of Bucharest, ISSN: 2067-9238, M24.

Stojadinović Slavenko, Durakbasa Numan M., Živanović Saša (2020). Optimizovani i virtuelni model planiranja merenja na mašini, FME Transactions, 48(4), 745-752.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fme2004745S, M24.

Majstorović Vidosav, Stojadinović Slavenko (2020). ERP model for Industry 4.0 concept, Proceedings in Manufacturing Systems, 15(1), 21-26.
Association ICMAS and University “Politehnica” of Bucharest, ISSN: 2067-9238, M24.

Majstorović Vidosav, Stojadinović Slavenko, Durakbasa Numan (2016). Path planning for inspection prismatic parts on CMM as a part of cyber – physical manufacturing metrology model, Proceedings in Manufacturing Systems, 11(1).
Association ICMAS and University “Politehnica” of Bucharest, ISSN: 2067-9238, M24.

Majstorović Vidosav, Živković Srđan, Stojadinović Slavenko (2016). Cyber-physical manufacturing metrology model (CPM3), International Scientific Journal Industry 4.0, 1(1).
Scientific Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0”, ISSN: 2543-8582, M24.

Majstorović Vidosav D., Stojadinović Slavenko, Šibalija Tatjana (2015). Development of a knowledge base for the planning of prismatic parts inspection on CMM, Acta IMEKO, 4(2), 10-17.
International Measurement Confederation (IMEKO), ISSN: 0237-028X, 10.21014/acta_imeko.v4i2.205, M24.

Stojadinović Slavenko, Majstorović Vidosav D. (2014). Razvoj inženjerske ontologije za domen koordinatne metrologije, FME Transactions, 42(3), 249-255.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1403249S, M24.

Stojadinović Slavenko, Majstorović Vidosav (2012). Towards the development of feature - based ontology for inspection planning on CMM, Journal of Machine Engineering, 12(1).
Editorial Institute of the Wroclaw Board of Scientific Technical Societies Federation NOT, ISSN: 1895-7595, M24.

Jakovljević Živana, Majstorović Vidosav D., Stojadinović Slavenko, Živković Srđan, Gligorijević Nemanja, Pajić Miroslav (2017). Cyber-physical manufacturing systems (CPMS), Lecture Notes in Mechanical Engineering.
Springer Heidelberg, ISSN: 2195-4356, 10.1007/978-3-319-56430-2_14, M31.

Stojadinović Slavenko, Majstorović Vidosav D., Durakbasa Numan M. (2017). An advanced CAI model for inspection planning on CMM, Lecture Notes in Mechanical Engineering.
Springer Heidelberg, ISSN: 2195-4356, 10.1007/978-3-319-56430-2_5, M33.

Majstorović Vidosav D., Mačužić Jelena Z., Šibalija Tatjana, Stojadinović Slavenko, Živković Srđan D. (2015). Horizont 2020 i program industrija 4.0 - ka digitalnom modelu kvaliteta, Tehnika, 70(2), 376-382.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika1502376M, M51.

Milanović Nenad, Đuričin Vukoman, Stojadinović Slavenko (2022). Analiza dokumentovanih informacija integrisanog menadžment sistema holding korporacije „KRUŠIK” A.D., Зборник радова, 43. ЈУПИТЕР Конференција, 23. симпозијум МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТОМ.
Mašinski fakultet, Beograd, ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Stojadinović Slavenko, Majstorović Vidosav (2010). Metrology interoperability, Menadžment totalnim kvalitetom & izvrsnost, 38(4).
JUSK - Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet, ISSN: 1452-0680, M63.

Majstorović Vidosav, Stojadinović Slavenko (2010). Concept of ontology and their application in mechanical engineering, Menadžment totalnim kvalitetom & izvrsnost, 38(3).
JUSK - Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet, ISSN: 1452-0680, M63.

Радови са конференција

Majstorović Vidosav D., Stojadinović Slavenko, Lalić Bojan, Marjanović Uglješa (2020). ERP in Industry 4.0 Context, Advances in Production Management Systems: The Path To Digital Transformation and Innovation of Prod, 591, 287-294.
Springer International Publishing Ag, Cham, ISSN: 1868-4238, 10.1007/978-3-030-57993-7_33, M13.

Stojadinović Slavenko, Majstorović Vidosav D., Djurdjanović Dragan, Živković Saša (2020). An approach of development smart manufacturing metrology model as support industry 4.0, Lecture Notes in Mechanical Engineering.
Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, ISSN: 2195-4356, 10.1007/978-3-030-46212-3_13, M13.

Majstorović Vidosav D., Durakbasa Numan M., Takaya Yasuhiro, Stojadinović Slavenko (2019). Advanced Manufacturing Metrology in Context of Industry 4.0 Model, Proceedings of The 12th International Conference on Measurement and Quality Control - Cyber Physical.
Springer-Verlag Berlin, Berlin, ISSN: 2195-4356, 10.1007/978-3-030-18177-2_1, M13.

Stojadinović Slavenko, Živanović Saša, Slavković Nikola (2019). Verification of the CMM Measuring Path Based on the Modified Hammersly's Algorithm, Proceedings of The 12th International Conference on Measurement and Quality Control - Cyber Physical.
Springer-Verlag Berlin, Berlin, ISSN: 2195-4356, 10.1007/978-3-030-18177-2_3, M13.

Mladenović Goran, Milovanović Marko, Tanović Ljubodrag, Puzović Radovan, Pjević Miloš, Popović Mihajlo, Stojadinović Slavenko (2020). The Development of CAD/CAM System for Automatic Manufacturing Technology Design for Part with Free Form Surfaces, Computational and Experimental Approaches in Materials Science and Engineering, Cnntech 2019, 90, 460-476.
Springer International Publishing Ag, Cham, ISSN: 2367-3370, 10.1007/978-3-030-30853-7_27, M14.

Majstorović Vidosav D., Janković G., Zivkov S., Stojadinović Slavenko (2021). Digital Manufacturing in SMEs based on the context of the Industry 4.0 framework-one approach, Procedia Manufacturing, 54, 52-57.
Elsevier B.V., ISSN: 2351-9789, 10.1016/j.promfg.2021.07.009, M24.

Vukadinović V., Majstorović Vidosav D., Zivković J., Stojadinović Slavenko, Djurdjanović Dragan (2021). Digital Manufacturing as a basis for the development of the Industry 4.0 model, Procedia CIRP, 104, 1867-1872.
Elsevier B.V., ISSN: 2212-8271, 10.1016/j.procir.2021.11.315, M24.

Stojadinović Slavenko, Majstorović Vidosav D., Durakbasa Numan M. (2021). An approach to development of the digital inspection twin based on CMM, Measurement: Sensors, 18.
Elsevier Ltd, ISSN: 2665-9174, 10.1016/j.measen.2021.100300, M24.

Stojadinović Slavenko, Majstorović Vidosav (2023). Digital measuring systems in smart manufacturing context, 32nd International Conference on Manufacturing Systems (ICMaS 2023), University “Politehnica” of Bucharest 313, Splaiul Independentei, Sector 6, 060042, Bucharest, Romania, 18(1).
Association ICMAS and University “Politehnica” of Bucharest, Robots and Manufacturing Systems Department, ISSN: 2343-7472, M31.

Stojadinović Slavenko, Majstorović Vidosav, Durakbasa Numan (2018). An in-process measurement inspection planning model for prismatic parts, 13th International Scientific Conference MMA 2018 - Flexible Technologies.
Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, ISBN: 978-86-6022-094-5, M31.

Majstorović Vidosav, Stojadinović Slavenko (2015). Cyber-physial manufacturing – intelligent model for inspection planning on CMM, 12th International Scientific Conference MMA 2015 - Flexible Technologies, Proceedings.
Faculty of Technical Sciences, Departmant of Production Engineering, ISBN: 978-86-7892-722-5, M31.

Majstorović Vidosav, Šibalija Tatjana, Stojadinović Slavenko (2013). IMS as a basis for TQM application in Serbia or TQM in Serbia – reality or fiction, 7th International Working Conference ”Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approaches”.
Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, ISBN: 978-86-7083-791-1, M31.

Kasalica Vidoje, Stojadinović Slavenko (2023). DATA INTEROPERABILITY IN COMMUNICATION BETWEEN REAL AND DIGITAL MEASURING TWIN ., Proceedings of the 39th International Conference on production Engineering of Serbia – ICPES 2023.
UNIVERSITY OF NOVI SAD, FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES DEPARTMENT OF PRODUCTION ENGINEERING DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND ENGINEERING MANAGEMENT 21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovica 6, SERBIA, ISBN: 978-86-6022-610-7, M33.

Stojadinović Slavenko, Majstorović Vidosav, Živković Srđan, Kasalica Vidoje, Stanić Dušan (2022). An Approach of Development Digital Twin Based on CMM as Support Industry 4.0, VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE INDUSTRY 4.0, 22 - 25 June 2022, Varna, Bulgaria.
Scientific Technical Union of Mechanical Engineering “Industry-4.0”, ISSN: 2535-0161, M33.

Majstorović Vidosav, Stojadinović Slavenko (2021). Relations between ERP and industry 4.0 model, 14th International Scientific Conference MMA 2021 - Flexible Technologies.
Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, Novi Sad, ISBN: 978-86-6022-364-9, M33.

Majstorović Vidosav D., Stojadinović Slavenko (2020). Cyber Physical Manufacturing Metrology, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 968(1).
IOP Publishing Ltd, ISSN: 1757-8981, 10.1088/1757-899X/968/1/012001, M33.

Pjević Miloš, Stojadinović Slavenko, Tanović Ljubodrag, Popović Mihajlo, Mladenović Goran, Puzović Radovan (2019). Determination of the Optimal Regression Model for the Measurement Quality Characteristics of the Micro Cutting Stone-Based Materials, Proceedings of The 12th International Conference on Measurement and Quality Control - Cyber Physical.
Springer-Verlag Berlin, Berlin, ISSN: 2195-4356, 10.1007/978-3-030-18177-2_18, M33.

Majstorović Vidosav D., Stojadinović Slavenko, Jakovljević Živana, Živković Srđan D., Djurdjanović Dragan, Kostić Julija, Gligorijević Nemanja (2018). Cyber-Physical Manufacturing Metrology Model (CPM3) - Big Data Analytics Issue, 51st Cirp Conference on Manufacturing Systems, 72, 503-508.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 2212-8271, 10.1016/j.procir.2018.03.091, M33.

Majstorović Vidosav D., Stojadinović Slavenko, Živković Srđan D., Djurdjanović Dragan, Jakovljević Živana, Gligorijević Nemanja (2017). Cyber-Physical Manufacturing Metrology Model (CPM3) for Sculptured Surfaces - Turbine Blade Application, Manufacturing Systems 4.0, 63, 658-663.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 2212-8271, 10.1016/j.procir.2017.03.093, M33.

Stojadinović Slavenko, Majstorović Vidosav D., Durakbasa Numan M. (2015). A feature -based path planning for inspection prismatic parts on CMM, XXI IMEKO World Congress “Measurement in Research and Industry”.
IMEKO-International Measurement Federation Secretariat, M33.

Majstorović Vidosav, Mačužić Jelena, Stojadinović Slavenko, Živković Srđan, Šibalija Tatjana, Marinković Valentina (2015). Cyber physical manufacturing – integrated quality approach, 6th International Symposium оn Industrial Engineering.
Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, ISBN: 978-86-7083-864-2, M33.

Stojadinović Slavenko, Majstorović Vidosav (2015). Аn algorithm for simulation CMM measuring path based on the CAD model, 8th International Working Conference ”Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approaches”.
Mašinski fakultet, Beograd, ISBN: 978-86-7083-859-8, M33.

Majstorović Vidosav D., Stojadinović Slavenko (2013). Research and development of knowledge base for inspection planning prismatic parts on CMM, 11th IMEKO TC14 International Symposium on Measurement and Quality Control, ISMQC 2013.
IMEKO-International Measurement Federation Secretariat, ISBN: 978-1-63266-817-2, M33.

Stojadinović Slavenko, Majstorović Vidosav (2013). Inspection planning for prismatic parts on CMM based on ontology knowledge base, 7th International Working Conference ”Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approaches”.
Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, ISBN: 978-86-7083-791-1, M33.

Stojadinović Slavenko, Majstorović Vidosav (2011). Engineering ontology – state of the art and future development, 6th International Working Conference ”Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approaches”.
Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, ISBN: 978-86-7083-727-0, M33.

Stojadinović Slavenko, Majstorović Vidosav (2011). Metrological primitives in production metrology – ontological approach, 34th International Conference on Production Engineering, Proceedings.
University of Nis, Faculty of Mechanical Engineering in Nis, ISBN: 978-86-6055-019-6, M33.

Stojadinović Slavenko, Živanović Saša, Slavković Nikola (2020). CAI Verification of the Measuring Path for CMM Inspection, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies, CNN TECH 2020 - The Book of Abstracts.
Innovation Center of Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-042-6, M34.

Mladenović Goran, Milovanović Marko, Tanović Ljubodrag, Puzović Radovan, Pjević Miloš, Popović Mihajlo, Stojadinović Slavenko (2019). Development of application software for automatic manufacturing techology design of free form surfaces, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies “CNN TECH 2019” - Book of Abstracts.
University of Belgrade, faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-009-9, M34.

Majstorović Vidosav D., Stojadinović Slavenko (2014). Research and development of knowledge base for inspection planning prismatic parts on CMM, 11th IMEKO TC14 Symposium on Laser Metrology for Precision Measurement and Inspection in Industry, L.
IMEKO-International Measurement Federation Secretariat, ISBN: 978-163266731-1, M34.

Majstorović Vidosav, Sheps Isaac, Marinković Valentina, Šibalija Tatjana, Stojadinović Slavenko, Mačužić Jelena (2014). Аdvanced quality management model ISO 9001:2015 – challenges and opportunities, International Convention оn Quality 2014, JUSK.
United Association of Serbia for Quality - UASQ, ISBN: 978-86-89157-02-4, M34.

Tanović Ljubodrag, Bojanić Pavao, Glavonjić Miloš, Milutinović Dragan, Majstorović Vidosav, Puzović Radovan, Kokotović Branko, Popović Mihajlo, Živanović Saša, Slavković Nikola, Mladenović Goran, Stojadinović Slavenko (2012). Razvoj nove generacije domaćih obradnih sistema – rezultati istraživanja za 2011. godinu, Zbornik radova - 38. JUPITER konferenencija.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, ISBN: 978-86-7083-757-7, M61.

Petrović Petar, Hodolič Janko, Vićentić Aleksandar, Pilipović Miroslav, Jakovljević Živana, Danilov Ivan, Lukić Nikola, Baltić Petar, Vukelić Đorđe, Budak Igor, Hadžistević Miodrag, Miković Vladimir, Stojadinović Slavenko (2012). Intelligent robotic systems for extremely diversified production – TR35007, Зборник радова, 38. ЈУПИТЕР Конференција.
Mašinski fakultet, Beograd, ISBN: 978-86-7083-757-7, M61.

Živanović Saša, Tanović Ljubodrag, Puzović Radovan, Kokotović Branko, Slavković Nikola, Popović Mihajlo, Mladenović Goran, Stojadinović Slavenko, Pjević Miloš, Vorkapić Nikola, Dimić Zoran, Rakić Aleksandar, Manasijević Srećko (2022). Revitalizacija horizontalne bušilice glodalice LOLA HBG 80 upravljanjem otvorene arhitekture na LinuxCNC platformi, 43 JUPITER konferencija : zbornik radova, Beograd, oktobar 2022.
Univerzitet u Beogradu Mašinski Fakultet, ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Tanović Ljubodrag, Živanović Saša, Puzović Radovan, Kokotović Branko, Popović Mihajlo, Slavković Nikola, Mladenović Goran, Stojadinović Slavenko, Pjević Miloš, Vorkapić Nikola (2020). Razvoj nove generacije domaćih obradnih sistema rezultati istraživanja za 2019. godinu, 42 JUPITER konferencija : zbornik radova, Beograd, oktobar 2020.
Univerzitet u Beogradu Mašinski Fakultet, ISBN: 978-86-6060-054-9, M63.

Васиљевић Петар, Шћеповић Милош, Stojadinović Slavenko (2020). Планирање контроле квалитета производа у софтверу Opera MES, Зборник радова, 42. ЈУПИТЕР Конференција, 22. симпозијум МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТОМ.
Mašinski fakultet, Beograd, ISBN: 978-86-6060-055-6, M63.

Stojadinović Slavenko, Majstorović Vidosav, Durakbasa Numan (2018). Моделирање и симулација мерне путање у процесној инспекцији на НУММ, Зборник радова, 41. ЈУПИТЕР Конференција, 21. симпозијум МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТОМ.
Mašinski fakultet, Beograd, ISBN: 978-86-7083-978-6, M63.

Stojadinović Slavenko, Majstorović Vidosav, Durakbasa Numan (2016). A MODEL OF PATH PLANNING FOR INSPECTION PRISMATIC PARTS ON CMM, Зборник радова, 40. ЈУПИТЕР Конференција, 20. симпозијум МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТОМ.
Mašinski fakultet, Beograd, ISBN: 978-86-7083-893-2, M63.

Stojadinović Slavenko, Majstorović Vidosav, Durakbasa Numan (2014). Automated probe path planning for inspection prismatic parts on CMM, Зборник радова, 39. ЈУПИТЕР Конференција, 19. симпозијум МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТОМ.
Mašinski fakultet, Beograd, ISBN: 978-86-7083-838-3, M63.

Majstorović Vidosav, Mačužić Jelena, Šibalija Tatjana, Stojadinović Slavenko (2014). Cyber-physical manufacturing – advances toward new industrial paradigm, Зборник радова, 39. ЈУПИТЕР Конференција, 19. симпозијум МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТОМ.
Mašinski fakultet, Beograd, ISBN: 978-86-7083-838-3, M63.

Stojadinović Slavenko, Majstorović Vidosav (2012). Determining the sequence of inspections of basic geometric primitives on CMM, Зборник радова, 38. ЈУПИТЕР Конференција, 18. симпозијум МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТОМ.
Mašinski fakultet, Beograd, ISBN: 978-86-7083-757-7, M63.

Stojadinović Slavenko, Majstorović Vidosav (2011). Аpplication of VAST - measurement technology and optical methods in the development of holistic measurements in the production metrology, Зборник радова, 37. ЈУПИТЕР Конференција, 17. симпозијум МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТОМ.
Mašinski fakultet, Beograd, ISBN: 978-86-7083-724-9, M63.

Stojadinović Slavenko, Slavković Nikola, Milutinović Dragan (2010). Off-line programiranje i simulacija ćelije na bazi robota Mitshubishi Movemaster RV-M1, Zbornik radova - 36. JUPITER konferencije, 32. simpozijum NU-Roboti-FTS.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, ISBN: 978-86-7083-696-9, M63.

Stojadinović Slavenko (2022). New Trends in Manufacturing– Industry 4.0 Metrology Concept, 2nd Global Summit and Expo on Industrial and Manufacturing Engineering.
The Scientistt.

Majstorović Vidosav, Stojadinović Slavenko (2018). Cyber-physical manufacturing – state of the art, 37th International Conference on Production Engineering of Serbia (ICPE-S 2018).
University of Kragujevac, Faculty of Engineering, ISBN: 978-86-6335-057-1.

Поглавља у књигама

Majstorović Vidosav, Stojadinović Slavenko (2020). Cloud Computing Virtualization, Simulation and Cyber security - Cloud Manufacturing Issue, Enabling Technologies for the Successful Deployment of Industry 4.0.
CRC Press Teylor & Francis Group, ISBN: 978-0-367-15196-6, M13.

Књиге

Stojadinović Slavenko, Majstorović Vidosav D. (2019). An intelligent inspection planning system for prismatic parts on CMMs, An Intelligent Inspection Planning System for Prismatic Parts on CMMs.
Springer International Publishing, 10.1007/978-3-030-12807-4, M11.