Славенко М. Стојадиновић

др Славенко М. Стојадиновић, ванредни професор
катедра за производно машинство
кабинет: 252
мејл адреса: sstojadinovic@mas.bg.ac.rs
телефон:

лична веб презентација

термини за пријем студената

Среда од 10 до 12 часова.

предмети

истраживачка област

Производна метрологија, Менаџмент квалитетом, Нумеричку управљане мерне машине, CAI системи, Технике инжењерства квалитета, Вештачка интелигенција

образовање, стручна спрема

2016. - Доктор наука – машинско инжењерство, Универзитет у Београду, Машински факултет; 2009. - Дипломирани инжењер машинства, Универзитет у Београду, Машински факултет.

публикације, признања, награде

Добитник је награде Града Београда за природне и техничке науке за 2019. годину. Аутор је једне међународне монографије. Као аутор и коаутор објавио је преко 60 радова у домаћим и међународним часописима и научним скуповима из области производне метрологије, менаџмента квалитетом и вештачке интелигенције, као и два техничка решења из области интелигентног планирања инспекције на мерним машинама. Као истраживач учествовао је у реализацији три домаћа научна пројекта финансирана од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Коаутор је једног домаћег патента. Такође, добитник је награде за изврсну презентацију на 23. Светском конгресу Међународне мерне конфедерације (IMEKO2021).

чланства у научним и стручним организацијама

IMEKO (Technical Comity 14), ЈУПИТЕР асоцијација