Технике инжењерства квалитета

ID: 3559
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Стојадиновић М. Славенко
извођачи: Стојадиновић М. Славенко
контакт особа: Стојадиновић М. Славенко
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Детаљно изучавање техника инжењерства квалитета и њихова примена у моделима менаџмента квалитетом и осталим стандардизованим менаџмент системима. Генерисање знања за практичну примену техника инжењерства квалитета у свакодневној инжењерској пракси. Развој нових и унапређење постојећих модела управљања квалитетом применом различитих вештина и модела техника инжењерства квалитета.

исход

После завршетка наставног процеса студенти ће поседовати неопходна знања за разумевање, истраживање и решавање проблема у вези са применом и унапређењима добре праксе менаџмента квалитетом и других стандардизованих менаџмент система. Такође, студенти ће моћи и компетентно да се баве научно-истраживачким радом из ове области.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава се изводи у шест целина: 1. Напредни модели менаџмента квалитетом; 2. Корелација технике инжењерства квалитета и модела менаџмента квалитетом. 3. Основне технике инжењерства квалитета. 4. Менаџерске технике инжењерства квалитета. 5. Седам напредних техника инжењерства квалитета. 6. Истраживачки проблеми у овој области. Изабрани примери примене.

садржај практичне наставе

Анализе студија случаја добре праксе примене техника инжењерства квалитета. Анализа истраживачких проблема из ове области.

услов похађања

Завршен факултет, превасходно технички.

ресурси

1. Предавања за сваку лекцију у електронској форми (handouts). 2. Упутство за израду семинарког рада. 3. Монографија из области квалитета и производне метрологије. 4. Техничка база предмета - Лабораторија за производну метрологију и TQM.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 60
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Stojadinovic, M.S., at al. (2016). Ants colony optimisation of a measuring path of prismatic parts on a CMM. Metrology and Measurement Systems, 23(1), 119-132.; Stojadinovic, M.S., Majstorovic, D.V. (2019), An Intelligent Inspection Planning System for Prismatic Parts on CMMs, Springer International Publishing, 978-3-030-12806-7.; Šibalija, V.T., Majstorović, D.V. (2016). Advanced Multiresponse Process. Optimisation. Springer: Berlin, Germany.; Phadke, M.S. (1995). Quality engineering using robust design. Prentice Hall PTR.; Ross, P.J., & Ross, P.J. (1988). Taguchi techniques for quality engineering: loss function, orthogonal experiments, parameter and tolerance design (No. TS156 R12). New York: McGraw-Hill.;