Урош М. Милованчевић

др Урош М. Милованчевић, ванредни професор
катедра за термотехнику
кабинет: 134/1
мејл адреса: umilovancevic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 445; директан 3302-445

термини за пријем студената

по договору

предмети

истраживачка област

КГХ системи, енергетска ефикасност

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, Ph.D. 2016. годинe, Машински факултет Универзитета у Београду, M.Sc. 2010. годинe, Машински факултет Универзитета у Београду, B.Sc. 2008. годинe; Лиценце 330 и 430 Ижењерске коморе Србије; Лиценца за обављање послова енергетског менаџера за област индустријске енергетике - ЕМИ; Natural refrigerants сертификат, Мајнтал, 2017; сертификат за лемљење DIN EN ISO 13585, Мајнтал, 2017; F-гас сертификат, Лондон, 2012; JICA сертификат, Јапан, 2011; ТRAIN сертификат - Обука за развој академских вештина запослених на факултетима и институтима Универзитета у Београду;

публикације, признања, награде

Седам (7) чланка у SCI часописима; преко 20 радова на конференцијама у земљи и иностранству, као и у осталим часописима; пет (5) техничних решења; један помоћни уџбеник и два поглавља у међународним монографијама;

чланства у научним и стручним организацијама

Душтво за КГХ, СМЕИТС, AHSRAE