Урош М. Милованчевић

др Урош М. Милованчевић, ванредни професор
Катедра за термотехнику
Кабинет: 134/1
Мејл адреса: umilovancevic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 445; директан 3302-445

Термини за пријем студената

по договору

Предмети

Завршни предмет - Основе технике хлађења
Компоненте расхладних уређаја
Моделирање и оптимизација расхладних система
Основе технике хлађења
Расхладна постројења
Топлотне пумпе
Хлађење у прехрамбеним технологијама

Истраживачка област

КГХ системи, енергетска ефикасност

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, Ph.D. 2016. годинe, Машински факултет Универзитета у Београду, M.Sc. 2010. годинe, Машински факултет Универзитета у Београду, B.Sc. 2008. годинe; Лиценце 330 и 430 Ижењерске коморе Србије; Лиценца за обављање послова енергетског менаџера за област индустријске енергетике - ЕМИ; Natural refrigerants сертификат, Мајнтал, 2017; сертификат за лемљење DIN EN ISO 13585, Мајнтал, 2017; F-гас сертификат, Лондон, 2012; JICA сертификат, Јапан, 2011; ТRAIN сертификат - Обука за развој академских вештина запослених на факултетима и институтима Универзитета у Београду;

Публикације, признања, награде

Седам (7) чланка у SCI часописима; преко 20 радова на конференцијама у земљи и иностранству, као и у осталим часописима; пет (5) техничних решења; један помоћни уџбеник и два поглавља у међународним монографијама;

Чланства у научним и стручним организацијама

Душтво за КГХ, СМЕИТС, AHSRAE

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Mihailović Miloš, Milovančević Uroš, Genić Srbislav, Jaćimović Branislav M., Otović Milena, Kolendić Petar (2020). Air side heat transfer coefficient in plate finned tube heat exchangers, Experimental Heat Transfer, 33(4), 388-399.
Taylor & Francis Inc, Philadelphia, ISSN: 0891-6152, 10.1080/08916152.2019.1656298, M21.

Marković Sasa, Jaćimović Branislav M., Genić Srbislav, Mihailović Miloš, Milovančević Uroš, Otović Milena (2019). Air side pressure drop in plate finned tube heat exchangers, International Journal of Refrigeration-Revue Internationale Du Froid, 99, 24-36.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0140-7007, 10.1016/j.ijrefrig.2018.11.038, M21.

Milovančević Uroš, Jaćimović Branislav M., Genić Srbislav, El-Sagier Faraj, Otović Milena, Stevanović Snežana M. (2019). Thermoeconomic analysis of spiral heat exchanger with constant wall temperature, Thermal Science, 23(1), 401-410.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI170605150M, M22.

Otović Milena, Mihailović Miloš, Genić Srbislav, Jaćimović Branislav M., Milovančević Uroš, Marković Sasa (2018). Reconsideration of data and correlations for plate finned-tube heat exchangers, Heat and Mass Transfer, 54(10), 2987-2994.
Springer, New York, ISSN: 0947-7411, 10.1007/s00231-018-2328-0, M22.

Genić Srbislav, Jaćimović Branislav M., Milovančević Uroš, Ivošević Miloš, Otović Milena, Antić Milan I. (2018). Thermal performances of a "black box" heat exchanger in district heating system, Heat and Mass Transfer, 54(3), 867-873.
Springer, New York, ISSN: 0947-7411, 10.1007/s00231-017-2182-5, M22.

Stevanović Snežana M., Petrović Tanja S., Marković Dragan, Milovančević Uroš, Stevanović Simo V, Urošević Tijana M., Kozarski Maja S. (2021). Changes of quality and free radical scavenging activity of strawberry and raspberry frozen under different conditions, Journal of Food Processing and Preservation.
Wiley, Hoboken, ISSN: 0145-8892, 10.1111/jfpp.15981, M23.

Milovančević Uroš, Kosi Franc (2016). Performance analysis of system heat pump - heat recuperator used for air treatment in process industry, Thermal Science, 20(4), 1345-1354.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI160225132M, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Stevanović Snežana M., Janković Miodrag, Marković Dragan, Simonović Vojislav, Kosi Franc, Milovančević Uroš, Stojković Milena (2014). CHANGES OF QUALITY AND ANTIOXIDATIVE POTENTIAL BY RASPBERRY FREEZING, KGH časopis, 43(2).
Beograd: SMEITS, ISSN: 0350-1426, M51.

Kosi Franc, Stojković Milena, Milovančević Uroš, Otović Srđan (2011). Rashladni fluid HFO-1234yf - termodinamička analiza ciklusa toplotnih pumpi malih snaga, Klimatizacija, grejanje, hlađenje, 40(1), 73-76.
Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Beograd, ISSN: 0350-1426, M51.

Kosi Franc, Burazer Jela, Milovančević Uroš, Stojković Milena (2011). WHAT CAN BE EXPECTED FROM ABSORPTION REFRIGERATION SYSTEMS?, KGH časopis, 40(3).
Beograd: SMEITS, ISSN: 0350-1426, M51.

Stevanović Snežana M., Radojević Rade, Marković Dragan, Otović Milena, Milovančević Uroš, Simonović Vojislav (2017). Storing apples in ULO atmosphere controlled cold storage, KGH. Klimatizacija, grejanje, hlađenje, 46(4).
Beograd: SMEITS, ISSN: 2560-340X, M52.

Kosi Franc, Stojković Milena, Milovančević Uroš, Otović Srđan (2011). Rashladni fluid HFO-1234yf - termodinamička analiza ciklusa toplotnih pumpi malih snaga, Klimatizacija, grejanje, hlađenje, 40(1), 73-76.
Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Beograd, ISSN: 0350-1426, M52.

Ivanović Milica, Černicin Vladimir, Milovančević Uroš, Otović Milena, Stevanović Snežana M. (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF THREE GENERATIONS OF TRANSCRITICAL CO2 SYSTEMS, KGH. Klimatizacija, grejanje, hlađenje, 51(4).
Beograd: SMEITS, ISSN: 2560-340X, M53.

Stevanović Snežana M., Milovančević Uroš, Otović Milena, Marković Dragan, Leposavić Aleksandar, Urošević Tijana (2021). Effect of freezing in the industrial conditions on quality of strawberry fruits, KGH. Klimatizacija, grejanje, hlađenje, 50(3).
Beograd: SMEITS, ISSN: 2560-340X, M53.

Milovančević Uroš, Stojković Milena, Mihailović Miloš (2014). Merenje protoka pomoću mernih blendi - poređenje rezultata proračuna protoka prema standardima ISO 5167:1989 i ISO 5167:2007, Časopis Procesna tehnika, 26(2).
Beograd: SMEITS, ISSN: 2217-2319, M53.

Радови са конференција

Tamindžić Jaško, Tucović Milica, Sretenović Aleksandra, Milovančević Uroš, Černicin Vladimir (2023). ANALYSIS OF ENERGY CONSUMPTION OF A RESIDENTIAL BUILDING USING HOURLY SIMULATIONS, Zbornik 53. Međunarodnog kongresa o KGH.
Beograd: SMEITS, M33.

Mandić Aleksa, Milovančević Uroš, Beljanski Vladimir, Otović Milena, Černicin Vladimir (2023). EFFECTS OF PURGING NON-CONDENSABLE GASES FROM AMMONIA REFRIGERATION SYSTEM, Zbornik 53. Međunarodnog kongresa o KGH.
Beograd: SMEITS, M33.

Černicin Vladimir, Milovančević Uroš, Otović Milena, Zhang Wenying (2023). THE DIFFERENCE BETWEEN SIMPLIFIED THEORETICAL AND EXPERIMENTAL CYCLE ANALYSIS OF CO2 HEAT PUMP, Proceedings of 10th Conference on Ammonia and CO2 Refrigeration Technology.
International Institute of Refrigeration, ISSN: 0151-1637, ISBN: 978-2-36215-054-8, 10.18462/iir.nh3-co2.2023.0027, M33.

Černicin Vladimir, Milovančević Uroš, Gojak Milan, Otović Milena, Sretenović Aleksandra (2022). THEORETICAL DETERMINATION OF THE OPTIMUM PRESSURE OF THE TRANSCRITICAL CO2 SYSTEMS IN SUPERMARKET, Zbornik 53. Međunarodnog kongresa o KGH, 2022.
Beograd: SMEITS, M33.

Cvetković Marijana, Milovančević Uroš, Otović Milena (2021). GROUND SOURCE HEAT PUMP OPERATION ANALYSIS, Zbornik 52. Međunarodnog kongresa o KGH.
Beograd: SMEITS, ISBN: 978-86-85535-11-6, M33.

Gajić Branislav, Milovančević Uroš, Ivošević Miloš, Otović Milena, Marković Saša (2021). Koralacije za određivanje nominalnog pritiska u funkciji od temperature i pritiska za prirubnice od ugljeničnog čelika, Zbornik 34. Kongresa Procesing.
Beograd: SMEITS, M33.

Ninković Dimitrije, Milovančević Uroš, Otović Milena, Černicin Vladimir (2020). COMPARATIVE ANALYSIS OF ELECTRIC ENERGY CONSUMPTION OF CASCADE SYSTEM R134a/CO2 WITH SINGLE-STAGE R404A AND TWO-STAGE CO2 INSTALLATION, Zbornik 50. Međunarodnog kongresa o KGH.
Beograd: SMEITS, ISBN: 978-86-81505-99-1, M33.

Malić Ljubomir, Paunović Aleksandra, Milovančević Uroš, Otović Milena, Černicin Vladimir, Sretenović Aleksandra (2020). Analiza rada toplotne pumpe vazduh-voda, Zbornik radova 51 Međunarodni kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji, 51.
Beograd : SMEITS, ISBN: 978-86-85535-07-9, 10.24094/kghk.020.51.1.31, M33.

Otović Milena, Genić Srbislav, Milovančević Uroš, Černicin Vladimir, Otović Srđan, Stevanović Snežana M. (2020). TESTING OF AIR HEATERS WITH PLATE FINNED TUBES WITH SPRAY COOLING, Zbornik 50. Međunarodnog kongresa o KGH.
Beograd: SMEITS, ISBN: 978-86-81505-99-1, M33.

Otović Milena, Milovančević Uroš, Genić Srbislav, Mitrović Nenad, Černicin Vladimir, Otović Srđan, Antić Milan I. (2020). TESTING OF THE INFLUENCE OF THE SPRAY COOLING SYSTEM ON THE AIR COOLER EFFICIENCY, Zbornik 51. Međunarodnog kongresa o KGH.
Beograd: SMEITS, ISBN: 978-86-85535-07-9, 10.24094/kghk.020.51.1.11, M33.

Milovančević Uroš, Kosi Franc, Stojković Milena, Stevanović Snežana M. (2019). HEAT TRANSFER AND MOISTURE LOSS FROM F ROZEN SURFACE - AN ENGINEERING APPROACH, Zbornik 45. Međunarodnog kongresa o KGH.
Beograd: SMEITS, ISBN: 978-86-81505-75-5, M33.

Černicin Vladimir, Milovančević Uroš (2018). ENERGY ANALYSIS OF "SAFE HOUSE" BUILDING AND ENERGY IMPROVEMENT BY HEAT PUMP IMPLEMENTATION, Zbornik 49. Međunarodnog kongresa o KGH.
Beograd: SMEITS, ISBN: 978-86-81505-93-9, M33.

Stevanović Snežana M., Kosi Franc, Marković Dragan, Milovančević Uroš, Stojković Milena, Simonović Vojislav (2017). THE EFFECT OF FREEZING ON THE QUALITY OF BERRY FRUITS, Zbornik 45. Međunarodnog kongresa o KGH.
Beograd: SMEITS, ISBN: 978-86-81505-75-5, M33.

Stojković Milena, Gojak Milan, Kosi Franc, Milovančević Uroš (2017). THE ANALYSIS OF ABSORPTION REFRIGERATION MACHINE DRIVEN BY SOLAR ENERGY, Zbornik 45. Međunarodnog kongresa o KGH.
Beograd: SMEITS, ISBN: 978-86-81505-75-5, M33.

Otović Milena, Komatina Mirko, Rudonja Nedžad, Milovančević Uroš, Otović Srđan, Stevanović Snežana M. (2016). THE USE OF GEOTHERMAL ENERGY IN ORGANIC RANKINE CYCLE, Zbornik 47. Međunarodnog kongresa o KGH.
Beograd: SMEITS, ISBN: 978-86-81505-82-3, M33.

Milovančević Uroš, Genić Srbislav, Otović Milena, Stevanović Snežana M. (2016). PERFORMANCES INVESTIGATION OF FINNED TUBE AIR COOLER, Zbornik 47. Međunarodnog kongresa o KGH.
Beograd: SMEITS, ISBN: 978-86-81505-82-3, M33.

Stevanović Snežana, Radojević Rade, Kosi Franc, Marković Dragan, Simonović Vojislav, Milovančević Uroš (2015). OPTIMALNI REŽIMI ZA SKLADIŠTENJE JABUKE U ULO HLADNJAČAMA, Zbornik 46. Međunarodnog kongresa o KGH, 2015..
Beograd: SMEITS, ISBN: 978-86-81505-79-3, M33.

Stojićević Miša, Stoimenov Miodrag, Stojković Milena, Milovančević Uroš (2014). SIMULATION OF MACHINES FOR MECHANICAL OPERATION OF GRAPES IN WINERY, 4th International Scientific Conference on Geometry and Graphics moNGeometrija 2014.
Faculty of Civil engineering and Architecture in Niš, ISBN: 978-86-88601-13-9, M33.

Stojković Milena, Kosi Franc, Milovančević Uroš, Stojićević Miša (2013). THE ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF ENERGY FLOWS OF SMALL SERBIAN WINE CELLARS, Zbornik 44. Međunarodnog kongresa o KGH.
Beograd: SMEITS, ISBN: 978-86-81505-69-4, M33.

Milovančević Uroš, Kosi Franc, Stojković Milena, Stevanović Snežana M. (2013). PARAMETRIC ANALYSIS OF HEAT PUMP OPERATION FOR SUGAR STORAGE VENTILATION, Zbornik 44. Međunarodnog kongresa o KGH.
Beograd: SMEITS, ISBN: 978-86-81505-70-0, M33.

Поглавља у књигама

Kosi Franc, Živković Branislav, Komatina Mirko, Antonijević Dragi, Galil M.A., Milovančević Uroš (2016). Cold thermal energy storage, Renewable and Alternative Energy: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications.
IGI Global, 10.4018/978-1-5225-1671-2.ch004, M14.

Kosi Franc, Živković Branislav, Komatina Mirko, Antonijević Dragi, Galil M.A., Milovančević Uroš (2015). Cold thermal energy storage, Handbook of Research on Advances and Applications in Refrigeration Systems and Technologies.
IGI Global, 10.4018/978-1-4666-8398-3.ch020, M14.