Братислав М. Рајичић

др Братислав М. Рајичић, доцент
Катедра за технологију материјала
Кабинет: 327
Мејл адреса: brajicic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 257; директан 3302-257

Термини за пријем студената

Средом и четвртком 13-14h, и после предавања (кабинет 327).

Предмети

Истраживачка област

Машински материјали; Наука о материјалима; Понашање материјала у експлоатацији при различитим условима рада; Процена и продужетак преосталог радног века компоненти термоенергетских постројења методама заснованим на стању метала и структурној деградацији; Испитивање материјала са и без разарања; Заваривање.

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.маш.инж., смер Термотехника 2004 Машински факултет Универзитета у Београду, M.Sc., Заваривање и заварене конструкције 2012 Машински факултет Универзитета у Београду, доктор наука - машинско инжењерство 2024

Публикације, признања, награде

12 радова у међународним часописима; 7 радова у домаћим часописима; преко 30 радова на међународним конференцијама и више од 10 радова на домаћим конференцијама; коаутор 1 монографије националног значаја; учесник на 6 националних пројеката МНТРИ; коаутор 2 регистрована патента на националном нивоу и 1 техничког решења; учесник на преко 110 елабората, експертиза и других докумената ограничене циркулације сарадње са привредом;

Чланства у научним и стручним организацијама

Друштво термичара Србије DIVK, Друштво за интегритет и век конструкција Србије ESIS, European Structural Integrity Society DUZS, Друштво за унапређење заваривања у Србији