Братислав М. Рајичић

дипл. маш. инж. Братислав М. Рајичић, асистент
катедра за технологију материјала
кабинет: 327
мејл адреса: brajicic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 257; директан 3302-257

термини за пријем студената

Средом и четвртком 13-14h, и после предавања (кабинет 327).

предмети

истраживачка област

Машински материјали; Заваривање; Наука о материјалима; Понашање материјала у експлоатацији при различитим условима рада; Процена и продужетак преосталог радног века компоненти ТЕ-постројења методама заснованим на стању метала и структурној деградацији; Испитивање материјала са и без разарања.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. маш.инж., смер Термотехника 2004. Машински факултет Универзитета у Београду, M.Sc., Заваривање и заварене конструкције 2012.

публикације, признања, награде

2 рада у међународним часописима; 9 радова у домаћим часописима; преко 20 радова на међународним и домаћим конференцијама; учесник на 4 национална пројекта МПНТР; учесник на преко 40 елабората, експертиза и других докумената ограничене циркулације;

чланства у научним и стручним организацијама

Друштво термичара Србије, Савез енергетичара Србије, DIVK: Друштво за интегритет и век конструкција, ESIS: European Structural Integrity Society, DUZS: Друштво за унапређење заваривања у Србији