Катедра за технологију материјала

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ

основне академске студије — ИТМ

лабораторије

Лабораторија за испитивање материјала
Руководилац лабораторије: доц. др Гордана Бакић

Лабораторија за заваривање
Руководилац лабораторије: в. проф. др Oливера Поповић

Лабораторија за трибологију
Руководилац лабораторије: в. проф. др Александар Венцл

Лабораторија за горива и сагоревање
Руководилац лабораторије: доц. др Владимир Јовановић