Катедра за технологију материјала

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

предмети катедре

основне академске студије — МИ

Горива и индустријска вода
Гориви технички гасови у процесима заваривања
Завршни предмет - Горива и индустријска вода
Завршни предмет - Гориви технички гасови у процесима заваривања
Завршни предмет - Машински материјали 2
Завршни предмет - Обновљиви извори енергије - биомаса
Завршни предмет - Погонски материјали
Завршни предмет - Поступци заваривања Б
Завршни предмет - Репарација машинских делова и конструкција
Завршни предмет - Сагоревање Б
Завршни предмет - Сагоревање и одрживи развој Б
Завршни предмет - Трење и хабање материјала
Завршни предмет - Трибологија
Завршни предмет - Триботехника
Машински материјали 1
Машински материјали 2
Обновљиви извори енергије - биомаса
Погонски материјали
Поступци заваривања Б
Репарација машинских делова и конструкција
Сагоревање Б
Сагоревање и одрживи развој Б
Стручна пракса Б - ЗЗК
Трење и хабање материјала
Трибологија
Триботехника

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ

основне академске студије — ИТМ

лабораторије

Лабораторија за испитивање материјала
Руководилац лабораторије: доц. др Гордана Бакић

Лабораторија за заваривање
Руководилац лабораторије: в. проф. др Oливера Поповић

Лабораторија за трибологију
Руководилац лабораторије: в. проф. др Александар Венцл

Лабораторија за горива и сагоревање
Руководилац лабораторије: доц. др Владимир Јовановић