Владимир В. Јовановић

др Владимир В. Јовановић, ванредни професор
катедра за технологију материјала
кабинет: 147; 151
мејл адреса: vjovanovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 228; директан 3302-228

термини за пријем студената

Четвртак, 12:00 - 13:00

предмети

истраживачка област

Технологија материјала – Погонски материјали и Сагоревање, горива (чврста, течна и гасовита), алтернативна горива (биомаса, биоетанол, биодизел), индустријска вода, мазива, сагоревање, горионици, заштита животне средине, емисија токсичних компоненти из процеса сагоревања

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1989. Машински факултет Универзитета у Београду, магистар, 1998. Машински факултет Универзитета у Београду, доктор, 2012.

публикације, признања, награде

Велики број радова (преко 100) на домаћим и међународним скуповима/часописима, поглавља у монографијама националног значаја, помоћни универзитетски уџбеник

чланства у научним и стручним организацијама

Друштво термичара Србије, Српска нафтно гасна асоцијација – СНАГА, Асоцијација за моторна возила, Савез инжењера и техничара Србије, Институт за сагоревање - Адрија одељење