Милош З. Ђукић

др Милош З. Ђукић, ванредни професор
катедра за технологију материјала
кабинет: 327
мејл адреса: mdjukic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 257; директан 3302-257

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Наука о материјалима, Машински материјали, Корозија индустријске опреме, Дејство водоника на метал, Водонична кртост, Заваривање, Обезбеђење и контрола квалитета заварених спојева, Експертизе ломова, Ерозија, Абразија, Понашање материјала у експлоатацији, Одржавање индустријских постројења, Интегритет и поузданост компоненти индустријских и термоенергетских постројења, Испитивање материјала са и без разарања.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. (термотехника) 1997. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр. 2002. Машински факултет Универзитета у Београду, Др. 2012.

публикације, признања, награде

Преко 100 радова, 3 поглавља у домаћим монографијама, 2 поглавља у међународним монографијама, 3 техничка решења и више од 100 студија, експертиза, и пројеката (експертизе ломова, корозија, процена преосталог радног века термоенергетских постројења, пузање, замор, одржавање, ревитализација, итд.)

чланства у научним и стручним организацијама

Европско удружења за интегритет конструкција (ESIS), Друштво за интегритет конструкције (DIVK), Српско друштво за испитивање без разарања (SDBIR), SHD – Српско хемијско друштво, DUZS – Друштво за унапређење заваривања Србије, SITZAMS – Савез инжењера и техничара за заштиту материјала Србије, SITS – Савеза инжењера и техничара Србије и SSM – Српско друштво за механику