Милош З. Ђукић

др Милош З. Ђукић, редовни професор
Катедра за технологију материјала
Кабинет: 327
Мејл адреса: mdjukic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 257; директан 3302-257

Лична веб презентација

https://milosdjukichydrogen.wordpress.com/

Термини за пријем студената

Уторак и Четвртак од 15 - 16 часова и после предавања, кабинет 327

Предмети

Завршни предмет - Машински материјали 2
Завршни предмет - Репарација машинских делова и конструкција
Корозија материјала и заштита
Машински материјали
Машински материјали 1
Машински материјали 2
Обезбеђење и контрола квалитета заварених спојева
Понашање заварених спојева у експлоатацији
Рачунарска механика лома
Репарација машинских делова и конструкција
Стручна пракса М - ЗЗК

Истраживачка област

Истраживачке области: Наука о материјалима, Машински материјали, Водонична кртост, Дејство водоника на метал, Корозија индустријске опреме, Заваривање, Обезбеђење и контрола квалитета заварених спојева, Експертизе ломова, Ерозија, Абразија, Понашање материјала у експлоатацији, Одржавање индустријских постројења, Интегритет и поузданост гасовода и компоненти индустријских и термоенергетских постројења, Испитивање материјала са и без разарања. Шеф Лабораторије за утицај водоника на материјале на Катедри за технологију материјала Машинског факултета Универзитета у Београду. Предавач на курсу за међународне инжењере заваривања (IWE) на Машинском факултету Универзитета у Београду. Од 2019. године члан је комисије за осигурање квалитета наставе, поткомисија за реализацију и унапређење лабораторијске и практичне наставе на Машинском факултету Универзитета у Београду. Има остварену сарадњу са петнаест (15) међународних Универзитета и научно-истраживачких установа у области међународних пројеката и научних истраживања што је резултовало публиковањем многобројних радова и учешћем на три (3) међународна пројекта. Током 2019. и 2021. године одржао је два (2) позивна предавање на универзитетима у иностранству (Националној школи за механику и аеротехнику (ISAE-ENSMA), Француска и Индијском институту за технологију Бомбај, Индија) на тему механизама водоничне кртости у металним материјалима. У периоду 2015-2021. године, одржао је укупно шест (6) предавања по позиву, од тога три (3) пленарна, на међународним конференцијама на тему механизама водоничне кртости у металима. Организовао је и био председавајући или копредседавајући три (3) специјална симпозијума на тему водоничне кртости металних материјала у оквиру међународних конференција (европска и међународна конференција о ломовима). Од 2019. године стални је члан уређивачког одбора и обавља функцију Помоћног тематског уредника (Assistant Subject Editor) у врхунском међународном часопису International Journal of Hydrogen Energy који издаје Elsevier, категорије М21, који се бави широким спектром тема везаних за водоничну енергију и савремене водоничне технологије, развој и примену. Стални или гостујући је члан уређивачких одбора у укупно једанаест (11) научних часописа, од тога у десет (10) међународних научних часописа и једном (1) истакнутом домаћем часопису, који се издају у земљи и иностранству. Стални је члан уређивачких одбора у укупно осам (8) међународних часописа (2х М21, 2х М22, 1х М24 и 3х часописи без категорије). Такође је ангажовање као гост уредник за два (2) специјална издања (броја) на тему водоничне кртости и корозије у индустрији нафте и гаса у два истакнута међународна научна часописа (категорија М21) и то Engineering Fracture Mechanics и Journal of Natural Gas Science and Engineering. Спровео је и процеса рецензије и доношење уредничких одлуке као уредник или гостујући уредник за две стотине тридесет и седам (237) радова поднетих у два (2) врхунска међународна часописа категорије М21. Био је рецензент укупно сто двадесет девет (129) радова у четрдесет и пет (45) међународних часописа укључујући међународне часописе изузетне вредности (категорије М21а) попут Science, ИФ (2019): 41.845, Acta Materialia, ИФ (2019): 7.656, Journal of Materials Science & Technology, ИФ (2019): 6.155, Scripta Materialia, ИФ (2019): 5.079, Materials Science and Engineering: A, ИФ (2019): 4.652 Био је учесник у научним и организационим одборима једанаест (11) међународних конференција. Био је члан комисије за оцену и одбрану две (2) докторске дисертација у иностранству (Универзитет у Квинсленду, Аустралија и ISAE-ENSMA, Француска) током 2017. и 2019. године, чија је тема била водонична кртост челика и гвожђа. Основне области у оквиру сарадње са привредом су на пољу: оштећења компоненти индустријских постројења у различитим условима рада (повишена температура-пузање, агресивна средина-корозија, ерозија и абразија, статичка и циклична оптерећења, итд.), стања и одржавања термоенергетских постројења, процене преосталог радног века, стања материјала, испитивања заварених спојева, откривање узрока хаварија (опреме ТЕ и других индустријских постројења, путничких моторних возила, кранова, ограда за путеве, бродских пловила, алата, итд.), испитивања материјала, итд.

Образовање, стручна спрема

1997 - Дипл. инж., Универзитета у Београду, Машински факултет 2002 - Магистар техничких наука, Универзитета у Београду, Машински факултет 2022 - Доктор техничких наука, Универзитета у Београду, Машински факултет

Публикације, признања, награде

Аутор је или коаутор 75 реферисаних научних радова, 5 књига и уџбеника, 3 поглавља у домаћим монографијама, 3 поглавља у међународним монографијама, 1 патента, 3 техничка решења, 120 радова саопштених и публикованих на међународним и домаћим конференцијама и више од 200 студија, експертиза, пројеката и других докумената ограничене циркулације за индустријске партнере у земљи и иностранству (експертизе ломова, корозија, процена преосталог радног века термоенергетских постројења, пузање, замор, одржавање, ревитализација, итд.). Био је ангажовање у периоду 2018-2022. године као рецензент предлога пет (5) научно-истраживачких пројеката у области водоничне кртости металних материјала и науке о материјалима, финансираним од стране националних научно-истраживачких фондација из четири европске земље (Белгија, Холандија Пољска и Швајцарска), које обезбеђује независно финансирање фундаменталних научних истраживања на националном нивоу. Од 2021. године је међународни експерт - рецензент предлоге научно-истраживачких пројеката поднетих Европском истраживачком савету (European Research Council - ERC) под покровитељством Европске комисије. У периоду од 2016. до 2022. године, за обављање рецензетских активности у међународним часописима, стекао је низ признањa и сертификата од стране уредника међународних часописа које издаје научно-издавачка компаније Elsevier и рецензентска платформа Publons.

Чланства у научним и стручним организацијама

Члан је у двадесет (20) научно-стручних и професионалних асоцијација и друштава у земљи и иностранству укључујући: - European Structural Integrity Society – ESIS, - The Minerals, Metals & Materials Society – TMS, - Друштво за интегритет и век конструкција – ДИВК, - Удружење инжењера Србија за корозију и заштиту од корозије – УИСКОЗАМ (СИТЗАМС), - Српско друштво за испитивање без разарања – СДИБР, - Српско друштво за механику – ССМ, - Друштво термичара Србије, - Друштво за унапређење заваривања Србије – ДУЗС, - Савез инжењера и техничара Србије – СИТС, - Савез енергетичара Србије, као и у многим другим.

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Wasim Muhammad, Đukić Miloš, Tuan Duc Ngo (2021). Influence of hydrogen-enhanced plasticity and decohesion mechanisms of hydrogen embrittlement on the fracture resistance of steel, Engineering Failure Analysis, 123.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/engfailanal.2021.105312, M21.

Wasim Muhammad, Đukić Miloš (2021). Corrosion induced failure of the ductile iron pipes at micro- and nano-levels, Engineering Failure Analysis, 121.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2020.105169, M21.

Wasim Muhammad, Đukić Miloš (2020). Hydrogen embrittlement of low carbon structural steel at macro-, micro- and nano-levels, International Journal of Hydrogen Energy, 45(3), 2145-2156.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0360-3199, 10.1016/j.ijhydene.2019.11.070, M21.

Bouledroua Omar, Hafsi Zahreddine, Đukić Miloš, Elaoud Sami (2020). The synergistic effects of hydrogen embrittlement and transient gas flow conditions on integrity assessment of a precracked steel pipeline, International Journal of Hydrogen Energy, 45(35), 18010-18020.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0360-3199, 10.1016/j.ijhydene.2020.04.262, M21.

Zelmati Djamel, Bouledroua Omar, Hafsi Zahreddine, Đukić Miloš (2020). Probabilistic analysis of corroded pipeline under localized corrosion defects based on the intelligent inspection tool, Engineering Failure Analysis, 115.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2020.104683, M21.

Wasim Muhammad, Đukić Miloš (2020). Long-term external microbiologically influenced corrosion of buried cast iron pipes in the presence of sulfate-reducing bacteria (SRB), Engineering Failure Analysis, 115.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2020.104657, M21.

Zagorac D., Zagorac J., Đukić Miloš, Jordanov D., Matović Branko (2019). Theoretical study of AlN mechanical behaviour under high pressure regime, Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 103.
Elsevier, Amsterdam, ISSN: 0167-8442, 10.1016/j.tafmec.2019.102289, M21.

Đukić Miloš, Bakić Gordana, Zeravčić-Šijački Vera, Sedmak Aleksandar, Rajičić Bratislav (2019). The synergistic action and interplay of hydrogen embrittlement mechanisms in steels and iron: Localized plasticity and decohesion, Engineering Fracture Mechanics, 216.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0013-7944, 10.1016/j.engfracmech.2019.106528, M21.

Đukić Miloš, Bakić Gordana, Zeravčić-Šijački Vera, Sedmak Aleksandar, Rajičić Bratislav (2016). Hydrogen Embrittlement of Industrial Components: Prediction, Prevention, and Models, Corrosion, 72(7), 943-961.
Natl Assoc Corrosion Eng, Houston, ISSN: 0010-9312, 10.5006/1958, M21.

Wasim Muhammad, Đukić Miloš (2022). External corrosion of oil and gas pipelines: A review of failure mechanisms and predictive preventions, Journal of Natural Gas Science and Engineering, 100.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 1875-5100, 10.1016/j.jngse.2022.104467, M21.

Zelmati Djamel, Bouledroua Omar, Ghelloudj Oualid, Amirat Abdelaziz, Đukić Miloš (2022). A probabilistic approach to estimate the remaining life and reliability of corroded pipelines, Journal of Natural Gas Science and Engineering, 99.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 1875-5100, 10.1016/j.jngse.2021.104387, M21.

Muthanna Bassam Gamal Nasser, Bouledroua Omar, Meriem-Benziane Madjid, Setvati Mahdi Razavi, Đukić Miloš (2021). Assessment of corroded API 5L X52 pipe elbow using a modified failure assessment diagram, International Journal of Pressure Vessels and Piping, 190.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0308-0161, 10.1016/j.ijpvp.2020.104291, M22.

Maslarević Aleksandar, Bakić Gordana, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Maksimović Vesna, Pavkov Vladimir (2020). Microstructure and Wear Behavior of MMC Coatings Deposited by Plasma Transferred Arc Welding and Thermal Flame Spraying Processes, Transactions of The Indian Institute of Metals, 73(1), 259-271.
Springer India, New Delhi, ISSN: 0972-2815, 10.1007/s12666-019-01831-9, M22.

Đukić Miloš, Zeravčić-Šijački Vera, Bakić Gordana, Sedmak Aleksandar, Rajičić Bratislav (2015). Hydrogen damage of steels: A case study and hydrogen embrittlement model, Engineering Failure Analysis, 58, 485-498.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2015.05.017, M22.

Mladenović Saša, Šijački-Žeravčić Vera, Bakić Gordana, Lozanović Šajić Jasmina, Rakin Marko, Đurđević Andrijana A., Đukić Miloš (2014). Numerical analysis of thermal stresses in welded joint made of steels x20 and x22, Thermal Science, 18, S121-S126.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI131211178M, M22.

Bakić Gordana, Šijački-Žeravčić Vera, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Tasić Marko M. (2014). Remaining life assessment of a high pressure turbine casing in creep and low cycle service regime, Thermal Science, 18, S127-S138.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI121219179B, M22.

Maslarević Aleksandar, Bakić Gordana, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Maksimović Vesna (2018). Characterization of a coating 316l applied by plasma transferred arc, Hemijska Industrija, 72(3), 139-147.
Savez hemijskih inženjera, Beograd, ISSN: 0367-598X, 10.2298/HEMIND170928005M, M23.

Bakić Gordana, Šijački-Žeravčić Vera, Đukić Miloš, Maksimović Stevan M., Plešinac Dušan, Rajičić Bratislav (2011). Thermal history and stress state of a fresh steam-pipeline influencing its remaining service life, Thermal Science, 15(3), 691-704.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI110509050B, M23.

Zeravčić-Šijački Vera, Bakić Gordana, Đukić Miloš, Marković Dragomir, Rajičić Bratislav (2010). Contemporary Maintenance Management of Power Plant Life Exhaustion Components, Technics Technologies Education Management, 5(3), 431-436.
ISSN: 1840-1503, M23.

Sedmak Aleksandar, Zaidi Radzeya, Vujicić Borivoje, Šarkočević Živče, Kirin Snežana, Stamenić Zoran, Đukić Miloš, Bakić Gordana (2022). Corrosion effects on structural integrity and life of oil rig drill pipes, Hemijska Industrija, 76(3), 167-177.
Savez hemijskih inženjera, Beograd, ISSN: 0367-598X, 10.2298/HEMIND220222014S, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Šijački-Žeravčić Vera, Bakić Gordana, Đukić Miloš, Anđelić Biljana, Rajičić Bratislav, Asul Jasmina (2009). Ocena integriteta cevnog sistema vrelovodnog kotla izloženog koroziji, Termotehnika, 35(1), 95-110.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd i Društvo termičara Srbije, Beograd, ISSN: 0350-218X, M51.

Šijački-Žeravčić Vera, Bakić Gordana, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Anđelić Biljana (2010). Prediction and prevention of boiler tubing systems erosion in thermal plant, Tehnička dijagnostika, 9(2), 3-9.
Visoka tehnička škola strukovnih studija, Beograd, ISSN: 1451-1975, M53.

Milovanović Zdravko, Šijački-Žeravčić Vera, Bakić Gordana, Đukić Miloš (2009). Dijagnostika tehničkih pokazatelja održavanja termoelektrane, deo III - određivanje fizičkih uzroka pada pouzdanosti, Tehnička dijagnostika, 8(4), 11-16.
Visoka tehnička škola strukovnih studija, Beograd, ISSN: 1451-1975, M53.

Радови са конференција

Đukić Miloš, Bakić Gordana, Rajičić Bratislav, Šijački Žeravčić Vera, Sedmak Aleksandar (2018). Hydrogen Embrittlement and Prevention of Industrial Components, Materials Science and Engineering (MSE) 2018 Conference, Environmentally Assisted Cracking of High-Strength Alloys Symposium.
M31.

Bakić Gordana, Peruničić Vesna, Gajić Ivan, Bezmarević Savo, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Maslarević Aleksandar (2021). Serviceability of X10CrMoVNb91 material with lower properties than required by standard and the importance of technical delivery requirements, Full Papers Proceedings of International Conference “Power Plants 2021” November 17-18TH, 2021, Belgrade, Serbia.
Belgrade : Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-7877-030-2, M33.

Bakić Gordana, Cvetković Ivana, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Maslarević Aleksandar, Stanojević Petar (2018). Modeling of internal corrosion damage on boiler tubes for integrity analyses, 22nd European Conference on Fracture - ECF22, Loading and Environmental effects on Structural Integrity, Book of Abstracts.
Society for Structural Integrity and Life - Prof. Dr Stojan Sedmak (DIVK), Beograd, ISBN: 978-86-900686-0-9, M33.

Mitrović Radivoje, Mišković Žarko, Đukić Miloš, Bakić Gordana (2016). Statistical correlation between vibration characteristics, surface temperatures and service life of rolling bearings - artificially contaminated by open pit coal mine debris particles, Procedia Structural Integrity - 21st European Conference on Fracture, (Ecf21), 2, 2338-2346.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 2452-3216, 10.1016/j.prostr.2016.06.293, M33.

Bakić Gordana, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Zeravčić-Šijački Vera, Maslarević Aleksandar, Milošević Nenad (2016). Oxidation behavior during prolonged service of boiler tubes made of 2.25Cr1Mo and 12Cr1Mo0.3V heat resistance steels, Procedia Structural Integrity - 21st European Conference on Fracture, (Ecf21), 2, 3647-3653.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 2452-3216, 10.1016/j.prostr.2016.06.453, M33.

Đukić Miloš, Bakić Gordana, Zeravčić-Šijački Vera, Rajičić Bratislav, Sedmak Aleksandar, Mitrović Radivoje, Mišković Žarko (2016). Towards a unified and practical industrial model for prediction of hydrogen embrittlement and damage in steels, Procedia Structural Integrity - 21st European Conference on Fracture, (Ecf21), 2, 604-611.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 2452-3216, 10.1016/j.prostr.2016.06.078, M33.

Dimić Aleksandar, Bakić Gordana, Đukić Miloš, Šijački Žeravčić Vera, Ristivojević Mileta (2015). Characterization of welded joint made of T24 steel (7CrMoVTiB10-10) with and without post-weld heat treatment, The 3rd IIW South-East European Welding congress, 2015.,Temisoara.
National R&D Institute for Welding and Material Testing- ISIM Timisoara (Romania), ISBN: 978-606-554-955-5, M33.

Đukić Miloš, Zeravčić-Šijački Vera, Bakić Gordana, Sedmak Aleksandar, Rajičić Bratislav (2014). Hydrogen embrittlement of low carbon structural steel, 20th European Conference on Fracture, 3, 1167-1172.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 2211-8128, 10.1016/j.mspro.2014.06.190, M33.

Bakić Gordana, Šijački Žeravčić Vera, Đukić Miloš, Tucaković Dragan, Stojiljković Dragoslava, Rajičić Bratislav, Stupar Goran (2014). The possibility of fireside corrosion occurrence in domestic boilers furnaces with low NOx combustion technology, Proceeding of International Conference “Power Plants 2014”.
ISBN: 978-86-7877-024-1, M33.

Bakić Gordana, Cvetković Ivana, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Maslarević Aleksandar, Stanojević Petar (2018). Modeling of internal corrosion damage on boiler tubes for integrity analyses, 22nd European Conference on Fracture - ECF22, Loading and Environmental effects on Structural Integrity, Book of Abstracts.
Society for Structural Integrity and Life - Prof. Dr Stojan Sedmak (DIVK), Beograd, ISBN: 978-86-900686-0-9, M34.

Đukić Miloš, Bakić Gordana, Rajičić Bratislav, Šijački Žeravčić Vera, Sedmak Aleksandar, Mitrović Radivoje, Mišković Žarko (2018). Model of Simultaneous Action in a Cooperative Manner of Hydrogen Embrittlement Mechanisms (HELP + HEDE) in Low Carbon Steel and Their Effects on Mechanical Properties, Third International Conference on Metals & Hydrogen, Steely Hydrogen 2018.
Ghent, Belgium, ISBN: 978-90-8179-422-0, M34.

Đukić Miloš, Bakić Gordana, Rajičić Bratislav, Šijački Žeravčić Vera, Sedmak Aleksandar, Mitrović Radivoje, Mišković Žarko (2018). The synergistic interplay of the localized plasticity (HELP) and decohesion (HEDE) mechanisms of hydrogen embrittlement in steels: effects on macromechanical properties, 22nd European Conference on Fracture - ECF22, Loading and Environmental effects on Structural Integrity, Book of Abstracts.
ISBN: 978-86-900686-0-9, M34.

Đukić Miloš, Bakić Gordana, Šijački-Žeravčić Vera, Rajičić Bratislav, Sedmak Aleksandar, Mitrović Radivoje, Mišković Žarko (2017). A structural integrity model for hydrogen embrittlement of low carbon steel and the combined effect of help and hede mechanisms on macromechanical properties, ICF 2017 - 14th International Conference on Fracture, 1, 765-766.
International Conference on Fracture, M34.

Zeravčić-Šijački Vera, Đukić Miloš, Bakić Gordana, Anđelić Biljana, Rajičić Bratislav (2006). Case study of supporting tubes failure, Fracture of Nano and Engineering Materials and Structures - Proceedings of the 16th European Confere.
Kluwer Academic Publishers, 10.1007/1-4020-4972-2_536, M34.

Đukić Miloš, Šijački Žeravčić Vera, Bakić Gordana, Rajičić Bratislav, Anđelić Biljana (2006). Weld Geometry Defect Influence On Boiler Tube Structural Integrity, Conference: IIW International Congress “Welding and Joining Technologies for a Sustainable Development and Environment”, The 1st South-East European Welding Congress.
The National R&D Institute for Welding and Material Testing - ISIM Timişoara, M34.

Anđelić Biljana, Zeravčić-Šijački Vera, Đukić Miloš, Bakić Gordana (2005). Destabilization of retained austenite during multiple tempering of high-speed W-Mo-V steel, 11th International Conference on Fracture 2005, ICF11, 5, 3914-3919.
M34.

Đukić Miloš, Šijački-Žeravčić Vera, Bakić Gordana, Milanović D., Anđelić Biljana (2005). Model of influencing factors for hydrogen damages of boiler evaporator tubes, 11th International Conference on Fracture 2005, ICF11, 6, 3998-4003.
M34.

Rajičić Bratislav, Maslarević Aleksandar, Bakić Gordana, Maksimović Vesna, Đukić Miloš (2024). Erosion wear of HCCI alloys, Book of Abstracts - 2nd International Conference on Innovative Materials in Extreme COnditions.
Serbian Society for Innovative Materials in Extreme Conditions (SIM-EXTREME), ISBN: 978-86-7306-171-9.

Sedmak Aleksandar, Tadić Srđan, Kirin Snežana, Đukić Miloš, Al Kateb M. (2022). Stress Corrosion Crack Growth Simulation by the Finite Element Method, Lecture Notes in Networks and Systems, 323, 257-274.
Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, ISSN: 2367-3370, 10.1007/978-3-030-86009-7_14.

Pavkov Vladimir, Bakić Gordana, Maksimović Vesna, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Maslarević Aleksandar, Matović Branko (2022). Damage to a tube of output reheater due to gas corrosion, Program and Book of abstracts of the 1st Intentational conference on innovativ materials in extreme conditions IMEC2022.
Belgrade : Serbian Society for Innovative Materials in Extreme Conditions (SIM-EXTREME), ISBN: 978-86-7306-158-0.

Pavkov Vladimir, Bakić Gordana, Maksimović Vesna, Matović Branko, Đukić Miloš (2019). Rendgenska difraktometrija praha - XRPD, 6th International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research - Sinteza 2019.
Belgrade : Singidunum University, ISBN: 978-86-7912-703-7.

Mišković Žarko, Mitrović Radivoje, Stamenić Zoran, Bakić Gordana, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav (2018). The development and application of the new methodology for conveyor idlers fits testing, Procedia Structural Integrity - ECF22 - Loading and environmental effects on structural integrity, 13, 2143-2151.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 2452-3216, 10.1016/j.prostr.2018.12.150.

Zagorac D., Zagorac J., Đukić Miloš, Jordanov D., Rosić M., Čebela Maria, Luković J., Maksimović Vesna, Matović Branko (2018). Theoretical investigation of structural, mechanical, elastic and vibrational properties of advanced materials under extreme conditions, Procedia Structural Integrity - ECF22 - Loading and environmental effects on structural integrity, 13, 2005-2010.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 2452-3216, 10.1016/j.prostr.2018.12.216.

Pavkov Vladimir, Bakić Gordana, Maksimović Vesna, Matović Branko, Đukić Miloš (2018). Plazma metalizacija u vazduhu, International Scientific Conference on Information technology and Data Related reaserch.
Belgrade : Singidunum University, ISBN: 978-86-7912-675-7.

Bakić Gordana, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Matić M., Maksimović Vesna, Mitrović Radivoje, Mišković Žarko, Maslarević Aleksandar (2017). Material characterization of the main steam pipeline made of 12%Cr tempered martensite ferritic steel after prolonged service, ICF 2017 - 14th International Conference on Fracture, 1, 681-682.
International Conference on Fracture.

Đukić Miloš, Bakić Gordana, Šijački Žeravčić Vera, Rajičić Bratislav, Sedmak Aleksandar, Mitrović Radivoje, Mišković Žarko (2017). A structural integrity model for hydrogen embrittlement of low carbon steel and the combined effect of help and hede mechanisms on macromechanical properties, ICF 2017 - 14th International Conference on Fracture.
International Conference on Fracture, ISBN: 978-000000000-2.

Bakić Gordana, Zeravčić-Šijački Vera, Đukić Miloš, Perunicić V., Prodanović A., Rajičić Bratislav, Gajić I., Sekeljić P., Gregorjev N. (2014). Material characterization of the main steam gate valve made of X20CrMoV 12.1 steel after long term service, 20th European Conference on Fracture, 3, 1512-1517.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 2211-8128, 10.1016/j.mspro.2014.06.244.

Bakić Gordana, Šijački Žeravčić Vera, Đukić Miloš, Maksimović Vesna, Rajičić Bratislav (2013). Material characterization of 1Cr0.25Mo0.25V power plant steel after prolonged service, First Metallurgical & Materials Engineering Congress of South-East Europe (MME SEE 2013).
Association of Metallurgical Engineers of Serbia - AMES (2013), Serbian Foundrymen Society and Metallurgical Academic Network of SEE Countries, Srbija, ISBN: 987-86-87183-24-7, 10.13140/RG.2.1.2626.1523.

Rajičić Bratislav, Bakić Gordana, Đukić Miloš, Šijački Žeravčić Vera, Braunović Milenko, Anđelić Biljana (2012). Overview of advanced methods of boiler tubes erosion protection, Power Plants 2012 – Međunarodna konferencija o elektranama.
Society of Thermal Engineers of Serbia (Društvo Termičara Srbije), ISBN: 978-86-7877-021-0.

Šijački Žeravčić Vera, Bakić Gordana, Đukić Miloš, Anđelić Biljana, Rajičić Bratislav (2012). Mismatched welded joints of X10CrMoVNb91 steel - beneficial and non beneficial properties, Power Plants 2012 – Međunarodna konferencija o elektranama.
Society of Thermal Engineers of Serbia (Društvo Termičara Srbije), ISBN: 978-86-7877-021-0.

Đukić Miloš, Šijački Žeravčić Vera, Bakić Gordana, Anđelić Biljana, Rajičić Bratislav (2012). Current State of the Art in Hydrogen Embrittlement Mechanisms of Boiler Tubes, Power Plants 2012 – Međunarodna konferencija o elektranama.
ISBN: 978-86-7877-021-0.

Bakić Gordana, Šijački Žeravčić Vera, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Anđelić Biljana (2012). Neke osobine ključne za pouzdanu eksploataciju toplotno postojanog čelika klase 1.25Cr1Mo0.3V, Power Plants 2012 – Međunarodna konferencija o elektranama.
ISBN: 978-86-7877-021-0.

Šijački Žeravčić Vera, Bakić Gordana, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Anđelić Biljana (2009). Primena savremenih tehnologija u cilju sprecavanja erozije kotlovskih cevi, 1st International Congress, Engineering, Materials and Management in The Processing Industry, BiH, Republika Srpska, Jahorina.
Tehnoloski fakultet Zvornik, ISBN: 978-99955-625-2-6.

Bakić Gordana, Šijački Žeravčić Vera, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Anđelić Biljana (2009). Metodologija ocene eksploatacione pouzdanosti i unapređenja mera održavanja magistralnih cevovoda sprovedena na primeru, 14. Simpozijum termičara Srbije, Sokobanja.
Društvo termičara Srbije, Mašinski fakultet Niš, ISBN: 978-86-80587-96-7.

Zeravčić-Šijački Vera, Bakić Gordana, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav (2006). Structure integrity of pressure vesels repair welding joints, Fracture of Nano and Engineering Materials and Structures - Proceedings of the 16th European Confere.
Kluwer Academic Publishers, 10.1007/1-4020-4972-2_537.

Šijački Žeravčić Vera, Bakić Gordana, Đukić Miloš, Anđelić Biljana, Rajičić Bratislav (2006). Filler Material Choice For Stop Valve Repair Welding, Conference: IIW International Congress “Welding and Joining Technologies for a Sustainable Development and Environment”, The 1st South-East European Welding Congress.
The National R&D Institute for Welding and Material Testing - ISIM Timişoara.

Bakić Gordana, Zeravčić-Šijački Vera, Đukić Miloš, Milanović D., Anđelić Biljana (2005). Model for time-to-fracture determination of low-alloyed steel under creep conditions, 11th International Conference on Fracture 2005, ICF11, 4, 3061-3066.

Поглавља у књигама

Bakić Gordana, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Zeravčić-Šijački Vera, Maslarević Aleksandar, Radović Miladin, Maksimović Vesna, Milošević Nenad (2017). Characterization of Tube Repair Weld in Thermal Power Plant Made of a 12% Cr Tempered Martensite Ferritic Steel, Fracture At All Scales.
Springer-Verlag Berlin, Berlin, ISSN: 2195-4356, 10.1007/978-3-319-32634-4_8, M13.

Popov B.N., Lee J.-W., Đukić Miloš (2018). Hydrogen permeation and hydrogen-induced cracking, Handbook of Environmental Degradation Of Materials: Third Edition.
Elsevier Inc., 10.1016/B978-0-323-52472-8.00007-1.

Šijački Žeravčić Vera, Bakić Gordana, Đukić Miloš, Rajičić Bratislav, Anđelić Biljana (2012). Korozija uređaja u termoenergetskim postrojenjima, Korozija i zaštita materijala.
ITNMS i Inženjersko društvo za koroziju (IDK), Beograd, ISBN: 978-86-913303-2-3.

Књиге

Prokić Cvetković Radica, Popović Olivera, Bakić Gordana, Đukić Miloš (2021). Mašinski materijali 2, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-6060-087-7.

Bakić Gordana, Đukić Miloš, Šijački Žeravčić Vera (2021). Osnovni mehanizmi oštećenja mašinskih konstrukcija, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-6060-069-3.

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године

Материјали повећане ерозионе отпорности изложени екстремним условима рада на термоенергетским постројењима, Братислав Рајичић, 2024.