Александар М. Миливојевић

др Александар М. Миливојевић, редовни професор
Катедра за технологију материјала
Кабинет: 147
Мејл адреса: amilivojevic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 228; директан 3302-228

Термини за пријем студената

СРЕДА ОД 11:00 ДО 12:00, ЧЕТВРТАК ОД 11:00 ДО 12:00

Предмети

Екологија сагоревања
Завршни предмет - Сагоревање и одрживи развој Б
Машинско инжењерство и одрживи развој
Моделирање процеса сагоревања
Примена CFD у сагоревању
Савремени уређаји за сагоревање
Сагоревање и одрживи развој Б
Сагоревање и одрживи развој М
Уређаји за сагоревање
Физика експлозивних процеса

Истраживачка област

Погонски материјали, Сагоревање, Екологија

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. 2002. Машински факултет Универзитета у Београду, Докторат 2010.

Публикације, признања, награде

До сада има 35 објављених радова, од чега је 12 радова објављено у међународним часописима са SCI листе, 7 радова објављених у националним научно-стручним часописима, 10 у зборницима међународних научно-стручних скупова, а 6 у зборницима домаћих научно-стручних скупова. Има једно поглавље штампано у тематском зборнику и једну објављену монографију од националног значаја. Учествоваo је и још увек учествује у изради 17 пројекта , од којих су у поступку реализације два домаћа (Основна истраживања и Технолошки развој, један страни из програма H2020 и један финансиран од стране немачке организације GIZ).

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Adžić Miroljub, Fotev Vasko, Milivojević Aleksandar, Zivković M. (2010). Effect of a Microturbine Combustor Type on Emissions at Lean-Premixed Conditions, Journal of Propulsion and Power, 26(5), 1135-1143.
Amer Inst Aeronaut Astronaut, Reston, ISSN: 0748-4658, 10.2514/1.47456, M21.

Adžić Vuk M., Milivojević Aleksandar, Stamenić Mirjana, Adžić Miroljub (2019). Investigation of co2 diluted methane and propane swirling premixed flames using ch* chemiluminescence imaging, Thermal Science, 23, S1511-S1521.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI180312375A, M22.

Fotev Vasko, Adžić Miroljub, Milivojević Aleksandar (2017). Increasing the speed of computational fluid dynamics procedure for minimization the nitrogen oxide polution from the premixed atmospheric gas burner, Thermal Science, 21(2), 1031-1041.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI151214099F, M22.

Mahjoub Mustafa Makhzoum Ali, Milivojević Aleksandar, Adžić Vuk M., Zivković Marija A., Fotev Vasko, Adžić Miroljub (2017). Numerical analysis of lean premixed combustor fueled by propane-hydrogen mixture, Thermal Science, 21(6), 2599-2608.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI160717131M, M22.

Vencl Aleksandar, Kandeva Mara, Zadorozhnaya Elena, Svoboda Petr, Michalec Michal, Milivojević Aleksandar, Trdan Uroš (2021). Studies on structural, mechanical and erosive wear properties of ZA-27 alloy-based micro-nanocomposites, Proceedings of The Institution of Mechanical Engineers Part L-Journal of Materials-Design and Applic, 235(7), 1509-1518.
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 1464-4207, 10.1177/1464420721994870, M23.

Milivojević Aleksandar, Adžić Miroljub, Gojak Milan, Stamenić Mirjana, Adžić Vuk M. (2021). Analysis of the performance of a low-power atmospheric burner for gas appliances for households and their impact on the emission and stability of the burner, Thermal Science, 25(3), 1891-1903.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI200717302M, M23.

Mišković Žarko, Mitrović Radivoje, Maksimović Vesna, Milivojević Aleksandar (2017). Analysis and prediction of vibrations of ball bearings contaminated by open pit coal mine debris particles, Tehnički vjesnik, 24(6), 1941-1950.
Univ Osijek, Tech Fac, Slavonski Brod, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20151203140843, M23.

Zivković Marija, Milivojević Aleksandar, Adžić Miroljub (2016). Experimental investigation on emission and stability of dual feed biogas swirl combustor, Journal of Renewable and Sustainable Energy, 8(2).
Amer Inst Physics, Melville, ISSN: 1941-7012, 10.1063/1.4945571, M23.

Fotev Vasko, Adžić Miroljub, Milivojević Aleksandar (2016). Influence of combustion instabilities on the heater appliance with atmospheric gas burner and their elimination by cross flow of air, Thermal Science, 20(5), 1753-1763.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI151211126F, M23.

Adžić Miroljub, Živković Marija A., Fotev Vasko, Milivojević Aleksandar, Adžić Vuk M. (2010). Uticajni parametri emisije azotnih oksida vihornog gorionika mikroturbine sa pilot gorionikom, Hemijska Industrija, 64(4), 357-363.
Savez hemijskih inženjera, Beograd, ISSN: 0367-598X, 10.2298/HEMIND100319019A, M23.

Živković Marija A., Adžić Miroljub, Fotev Vasko, Milivojević Aleksandar, Adžić Vuk M., Ivezić Dejan, Ćosić Boško D. (2010). Uticaj sadržaja ugljen-dioksida u biogasu na emisiju azotnih oksida, Hemijska Industrija, 64(5), 439-445.
Savez hemijskih inženjera, Beograd, ISSN: 0367-598X, 10.2298/HEMIND100614045Z, M23.

Dimić Aleksandar, Vencl Aleksandar, Ristivojević Mileta, Mitrović Radivoje, Mišković Žarko, Milivojević Aleksandar (2022). Influence of the running-in process on the working ability of contact surfaces in lubricated sliding conditions, Proceedings of The Institution of Mechanical Engineers Part J-Journal of Engineering Tribology, 236(4), 691-700.
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 1350-6501, 10.1177/13506501211027711, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Živković Marija, Adžić Miroljub, Ivezić Dejan, Milivojević Aleksandar, Fotev Vasko, Danilović Dušan (2011). Uticaj sastava biogasa na emisiju polutanata mikroturbine sa pilot gorionikom, Savremena poljoprivredna tehnika, 37(3), 245-252.
Nacionalno naučno društvo za poljoprivrednu tehniku, Novi Sad, ISSN: 0350-2953, M51.

Adžić Miroljub, Fotev Vasko, Milivojević Aleksandar, Adžić Vuk M. (2011). Uticaj različitih tipova gasovitog goriva na performanse atmosferskih gorionika, Gas, 16(1), 5-10.
Udruženje za gas Srbije i Crne Gore, Beograd, ISSN: 0354-8589, M52.

Радови са конференција

Milivojević Aleksandar, Adžić Miroljub, Adžić Vuk, Stamenić Mirjana (2022). EXPERIMENTAL OPTIMIZATION OF LOW POWER ATMOSPHERIC BURNER, Full Paper Proceedings International Conference IEEP2022 VIII Regional Conference: INDUSTRIAL ENERGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE COUNTRIES OF SOUTHEAST EUROPE.
Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-7877-030-2, M33.

Milivojević Aleksandar, Sedmak Aleksandar, Sedmak Simon, Aranđelović Mihajlo (2022). INTELLIGENT WELDING IN CONTEXT OF INDUSTRY 4.0, 10th International Scientific Conference -IRMES 2022 Research and Development of Mechanical Elements and Systems, Proceedings.
UNIVERSITY OF BELGRADE Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-119-5, M33.

Milivojević Aleksandar, Adžić Miroljub, Adžić Vuk, Ivljanin Bojan (2021). SIMULATION OF THE AGING PROCESS OF THE MATERIAL FROM WHICH THE FLAME PORTS OF THE BURNER ARE MADE BY INTENSIVE HEAT LOAD, 10th International Conference on Tribology, BALKANTRIB '20, Proceedings.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: ISBN 978-86-6060-073-0 (FME), M33.

Adžić Vuk M., Makhzoum Mustafa, Milivojević Aleksandar, Adžić Miroljub (2019). Research of Lean Premixed Flame by Chemiluminescence Tomography, Experimental and Numerical Investigations in Materials Science and Engineering, 54, 125-136.
Springer International Publishing Ag, Cham, ISSN: 2367-3370, 10.1007/978-3-319-99620-2_10, M33.

Vučetić Filip, Veličković Sandra, Milivojević Aleksandar, Vencl Aleksandar (2015). A review on tribological properties of microcomposites with ZA-27 alloy matrix, Proceedings of the 15th International Conference on Tribology – SERBIATRIB '15.
ISBN: 978‐86‐6335‐041‐0, M33.

Adžić Miroljub, Fotev Vasko, Milivojević Aleksandar, Zivković M. (2006). Effect of a microturbine combustor type on emissions at lean premixed conditions, Collection of Technical Papers - AIAA/ASME/SAE/ASEE 42nd Joint Propulsion Conference, 5, 4160-4176.
M33.

Gojić Miroslav, Tanasić Nikola, Aranđelović Ivan, Milivojević Aleksandar (2023). Influence of ventilation system effectiveness on the safety of hydrogen storage and transportation, Second International Symposium on Risk Analysis and Safety of Complex Structures and Components (IRAS 2023); Procedia Structural Integrity 48 (2023) 334–341, 48, 334-341.
Elsevier B.V., ISSN: Online ISSN: 2452-3216.