Александар М. Миливојевић

др Александар М. Миливојевић, ванредни професор
катедра за технологију материјала
кабинет: 147
мејл адреса: amilivojevic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 228; директан 3302-228

термини за пријем студената

СРЕДА ОД 11:00 ДО 12:00, ЧЕТВРТАК ОД 11:00 ДО 12:00

предмети

истраживачка област

Погонски материјали, Сагоревање, Екологија

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. 2002. Машински факултет Универзитета у Београду, Докторат 2010.

публикације, признања, награде

До сада има 35 објављених радова, од чега је 12 радова објављено у међународним часописима са SCI листе, 7 радова објављених у националним научно-стручним часописима, 10 у зборницима међународних научно-стручних скупова, а 6 у зборницима домаћих научно-стручних скупова. Има једно поглавље штампано у тематском зборнику и једну објављену монографију од националног значаја. Учествоваo је и још увек учествује у изради 17 пројекта , од којих су у поступку реализације два домаћа (Основна истраживања и Технолошки развој, један страни из програма H2020 и један финансиран од стране немачке организације GIZ).

чланства у научним и стручним организацијама

-