Александар М. Миливојевић

др Александар М. Миливојевић, ванредни професор
катедра за технологију материјала
кабинет: 147
мејл адреса: amilivojevic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 228; директан 3302-228

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Погонски материјали, Сагоревање, Екологија

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. 2002. Машински факултет Универзитета у Београду, Др. 2010.

публикације, признања, награде

20 радова, од тога 8 радова у водећим међународним часописима са SCI листе, 6 радова у националним научно-стручним часописима, 3 рада у зборницима међународних конференција, 3 рада у зборницима националних конференција, учествовао је у изради 6 техничких решења, 17 научних и иновационих пројеката.

чланства у научним и стручним организацијама

-